Správci: Správa přihlašovacího formuláře Power BI DesktopuAdministrators: Manage the Power BI Desktop sign-in form

Při prvním spuštění Power BI Desktopu se zobrazí přihlašovací formulář.The first time Power BI Desktop is launched, a sign-in form is displayed. Pokračovat můžete zadáním informací nebo přihlášením do Power BI.Information can be filled in, or sign in to Power BI to continue. Správci tento formulář spravují pomocí klíče registru.Administrators manage this form by using a registry key.

Snímek obrazovky s úvodním přihlašovacím formulářem Power BI Desktopu

Pokud chtějí správci zakázat přihlašovací formulář, použijí následující klíč registru.Administrators use the following registry key to disable the sign-in form. Tuto akci je také možné pomocí globálních zásad rozšířit na celou organizaci.This can also be pushed to an entire organization by using global policies.

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Můžete také vyzkoušet následující klíč, který byl úspěšný u některých zákazníků na základě jejich konfigurace:You can also try the following key, which has been successful for some customers based on their configurations:

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Hodnota 0 zakáže dialog.A value of 0 will disable the dialog.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community