Filtrování sestavy podle zeměpisné polohy v mobilních aplikacích Power BIFilter a report by geographic location in the Power BI mobile apps

Platí pro:Applies to:

iPhone iPad Telefon s Androidem Tablet s Androidem Telefon s Windows
iPhonyiPhones iPadyiPads Telefony s AndroidemAndroid phones Tablety s AndroidemAndroid tablets Telefony s Windows 10Windows 10 phones

Když se na svém mobilním zařízení podíváte na sestavu v Power BI, vidíte v pravém horním rohu malou ikonu připínáčku?When you look at a Power BI report on your mobile device, do you see a little pushpin icon in the upper-right corner? Pokud ano, tuto sestavu můžete filtrovat podle zeměpisné polohy.If so, then you can filter that report based on your geographic location.

Poznámka

Filtrování podle polohy lze provádět jen v případě, že zeměpisné názvy jsou v sestavě uvedeny anglicky, například „New York City“ nebo „Germany“.You can only filter by location if the geographic names in the report are in English; for example, "New York City" or "Germany". Tablety a počítače s Windows 10 filtrování podle zeměpisné polohy nepodporují, ale telefony s Windows 10 ano.Windows 10 tablets and PCs don't support geographic filtering, but Windows 10 phones do.

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Filtrování sestavy podle vaší zeměpisné polohyFilter your report by your geographic location

 1. V mobilní aplikaci Power BI na mobilním zařízení otevřete sestavu.Open a report in the Power BI mobile app on your mobile device.

 2. Pokud sestava obsahuje zeměpisné údaje, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete Power BI povolit přístup k vaší aktuální poloze.If the report has geographic data, you see a message asking to allow Power BI to access your location. Klepněte na Povolit a pak znovu na Povolit.Click Allow, then tap Allow again.

 3. Klepněte na ikonu připínáčkuTap the push pin Ikona připínáčku.. Sestavy můžete v závislosti na datech, která jsou v nich uvedená, filtrovat podle města, státu/kraje nebo země/oblasti.You can filter by city, state/province, or country/region, depending on the data in the report. Filtr zobrazí pouze možnosti, které odpovídají vaší aktuální poloze.The filter only lists options that match your current location.

  Filtr s ikonou připínáčku

Proč u sestavy nevidím zeměpisné značky?Why don't I see location tags on a report?

Pro zobrazení zeměpisných značek musí být splněny všechny tři následující podmínky.All three of the conditions below must be met for you to see location tags.

 • Osoba, která vytvořila danou sestavu v Power BI Desktopu, kategorizovala zeměpisné údaje alespoň pro jeden sloupec, například Město, Stát nebo Země/oblast.The person who created the report in Power BI Desktop must have categorized geographical data for at least one column, such as City, State, or Country/Region.
 • Nacházíte se v zeměpisném umístění, které odpovídá údajům v daném sloupci.You are in one of the locations that has data in that column.
 • Používáte některé s těchto mobilních zařízení:You're using one of these mobile devices:
  • iOS (iPad, iPhone, iPod),iOS (iPad, iPhone, iPod).
  • Android (telefon, tablet),Android (phone, tablet).
  • telefon s Windows 10 (jiná zařízení s Windows 10, jako jsou počítače a tablety, zeměpisné filtrování nepodporují).Windows 10 phone (other Windows 10 devices such as PCs and tablets don't support geographic filtering).

Přečtete si další informace o nastavení zeměpisného filtrování v Power BI Desktopu.Read more about setting up geographic filtering in Power BI Desktop.

Další krokyNext steps