Oprava „chyb v komunikaci“ v mobilních aplikacích pro iOS – Power BIFixing "communication failures" in iOS mobile apps - Power BI

iPhone iPad
iPhonyiPhones iPadyiPads

„Došlo k chybám v komunikaci“"We encountered communication failures"

„Došlo k chybám v komunikaci."We encountered communication failures. Chyby můžou souviset s nastavením proxy na vašem připojení Wi-Fi.The failures might be related to proxy settings on your Wi-Fi connection. Problém možná vyřešíte přepnutím na jiné připojení Wi-Fi.“Switching to a different Wi-Fi connection may resolve the issue."

Tato zpráva se může zobrazit, když internetové připojení na vašem iPhonu nebo iPadu vyžaduje povinnou ruční nebo automatickou explicitní konfiguraci proxy serveru HTTP.You may see this message if your iPhone or iPad internet connection requires a mandatory explicit HTTP proxy configured, either manual or automatic. V takovém případě nebude aplikace Power BI v zařízení se systémem iOS fungovat.In this case, the Power BI app won't work on your iOS device.

Alternativní řešeníWorkaround

iPhone nebo iPad připojte k jiné síti, která nevyžaduje explicitní nastavení proxy serveru HTTP (například k takové, která má proxy server HTTP nastavený jako vypnutý).Switch the iPhone or iPad to another connection that doesn't require an explicit HTTP proxy setting (i.e., one configured as HTTP Proxy is Off).

Máte jiné potíže?Other issues?

Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community.