Jednotné přihlašování v mobilní aplikaci Power BI pro WindowsSingle Sign-On in the Power BI mobile Windows app

Přečtěte si o jednotném přihlašování (SSO) v mobilní aplikaci Power BI pro Windows.Read about Single Sign-On (SSO) in the Power BI mobile Windows app. Jednotné přihlašování znamená, že přístup ke všem aplikacím a prostředkům, které potřebujete k práci, získáte jen jedním přihlášením pomocí jednoho uživatelského účtu.SSO means you access all the applications and resources you need to do business by signing in only once, with a single user account. Jakmile jste přihlášení, máte přístup ke všem těmto aplikacím bez nutnosti opětovného ověření.Once you're signed in, you can access all those applications without having to authenticate again.

Protože je aplikace Power BI pro Windows integrovaná do služby Azure Active Directory, můžete svůj primární účet organizace použít nejen pro přihlášení k zařízením připojeným do domény, ale také pro přihlášení ke službě Power BI.Because the Power BI Windows app is integrated into Azure Active Directory, you can use your primary organizational account not only to sign in to your domain-joined devices, but also to sign in to the Power BI service. Pokud si Power BI prohlížíte na telefonu s Windows, ověřte, že účet, který používáte pro Power BI, je v nastavení zařízení nakonfigurovaný jako pracovní nebo školní účet.If you're viewing Power BI on s Windows phone, you make sure the account you use for Power BI is configured as a work or school account in the device settings.

Jednotné přihlašování je povolené jen na zařízeních s Windows spravovaných službou Windows Azure Active Directory.SSO is enabled only for Windows devices managed by Windows Azure Active Directory.

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Přihlášení pomocí jednotného přihlašováníSign in with SSO

Když aplikaci poprvé nainstalujete, kvůli zjednodušení procesu přihlašování se vás aplikace automaticky pokusí ověřit ve službě Power BI pomocí jednotného přihlašování.To simplify the sign-in process, when you install the app for the first time the app automatically tries to authenticate you to the Power BI service using SSO. Jen v případě, že tento proces není úspěšný, vás aplikace požádá o přihlašovací údaje pro Power BI.Only if this process doesn't succeed does the app ask you to provide your credentials for Power BI.

Pokud už mobilní aplikaci Power BI pro Windows používáte, při upgradu na novou verzi můžete také použít jednotné přihlašování.If you're already using the Power BI mobile app for Windows, when you upgrade to the new version of the app you can also use SSO. Odhlaste se z aplikace, zavřete ji a znovu ji otevřete.Sign out of the app, close it, and reopen it. Když se aplikace znovu otevře, pokusí se automaticky použít vaše současné přihlašovací údaje Windows k ověření vůči službě Power BI.When the app reopens, it automatically tries to use your current Windows credentials to authenticate against the Power BI service.

Pokud pro přihlášení k Power BI nechcete používat aktuální přihlašovací údaje aktivní relace Windows, přejděte na Nastavení, odhlaste se a přihlaste se pomocí jiných přihlašovacích údajů.If you don't want to use your current Windows active session credentials to sign in to Power BI, just go to Settings, sign out, and sign in with different credentials.

Další krokyNext steps