Nastavení konfigurace vyhodnocení, Power BI Desktop

Power BI Desktop optimalizuje výkon dotazů při importu dat nebo při použití DirectQuery vyhodnocením tabulek současně. V určitých situacích ale můžete chtít ovlivnit chování a změnit výchozí hodnoty. Představte si následující příklady:

Situaci Pokyny
Import dat trvá příliš dlouho. Zvyšte maximální počet souběžných vyhodnocení a/nebo dostupnou paměť na vyhodnocení.
Dotazy DirectQuery se spouští pomalu, nikoli kvůli omezením zdrojového systému. Zvyšte maximální počet souběžných vyhodnocení a/nebo dostupnou paměť na vyhodnocení.
Power BI Desktop importu dat nebo spouštění dotazů DirectQuery příliš mnoho prostředků počítače. Snižte maximální počet souběžných nebo dostupných paměťových hodnot na vyhodnocení.

Power BI nabízí dvě nastavení, která mají vliv na výše uvedené situace:

  • Maximální počet souběžných vyhodnocení Tím se nakonfiguruje úroveň paralelizace pro provádění dotazů v PowerQuery.
  • Maximální využitá paměť pro simultánní vyhodnocení. Tím se nakonfiguruje dostupná paměť pro vyhodnocení.

Maximální počet souběžných vyhodnocení

Můžete řídit počet souběžných vyhodnocení a ovlivnit tak úroveň paralelizace provádění dotazů v PowerQuery. Ve výchozím nastavení se maximální počet souběžných vyhodnocení rovná počtu logických jader procesoru na počítači. Minimální hodnota je 1 a maximální hodnota odpovídá počtu logických jader procesoru na počítači.

Maximální využití paměti na souběžné vyhodnocení

Dostupnou paměť můžete řídit při souběžných hodnoceních. Toto nastavení konfiguruje dostupnou paměť pro vyhodnocení v MB a Power BI má maximální přidělení paměti na vyhodnocení 432 MB. Minimální hodnota je 1 (doporučuje se minimálně 256) a teoretická (ale nedoporučuje se) maximální hodnota se rovná 100 % paměti RAM na počítači vydělené maximálním počtem souběžných vyhodnocení (nastaveno maximálním počtem souběžných hodnocení uvedeným výše). Osvědčeným postupem je nikdy nenastavovat tuto hodnotu větší než 90 % paměti RAM na počítači.

Změna nastavení konfigurace

Power BI nabízí dva způsoby, jak tato nastavení změnit:

  • V části Možnosti v Power BI Desktop.
  • Úpravou registru.

V Power BI Desktopu

Toto nastavení můžete změnit v uživatelském rozhraní v Power BI Desktop. V nabídce File (Soubor) > Options and settings Options (Možnosti a nastavení) vyberte Data Load (Načtení dat) v části Global (Globální) a pak v části Loading tables > simultaneously (Souběžné načítání tabulek) změňte následující nastavení:

  • Maximální počet souběžných vyhodnocení
  • Maximální využití paměti na simultánní vyhodnocení (MB)

Změna nastavení paralelizace načítání dat v Power BI Desktop

V nastavení registru

Tato nastavení můžete také změnit nastavením příslušných hodnot registru DWORD. Správci mohou tuto metodu použít také k řízení nastavení pro celou organizaci.

Pokud chcete změnit počet kontejnerů vyhodnocení, nastavte hodnotu registru DWORD ForegroundEvaluationContainerCount . Pokud chcete změnit dostupnou paměť pro kontejner vyhodnocení, nastavte hodnotu registru DWORD MaxEvaluationWorkingSetInMB .

Při změně tohoto nastavení mějte na paměti minimální a maximální hodnoty popsané výše.

Klíče uvedené výše jsou v jedné z těchto složek v závislosti na vašem operačním systému:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop

Nebo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop