Podpora funkce Multi-Geo v Power BI Embedded

Podpora funkce Multi-Geo v Power BI Embedded znamená, že nezávislí výrobci softwaru a organizace, které při vývoji do svých aplikací vkládají analytické funkce pomocí Power BI Embedded, teď můžou nasazovat svoje data v různých oblastech po celém světě.

Zákazníci, kteří používají Power BI Embedded, teď můžou s využitím možností Multi-Geo nastavit kapacitu se stejnými funkcemi a omezeními, jaké platí při podpoře prostřednictvím Multi-Geo ve službě Power BI Premium.

Vytvoření nového prostředku kapacity Power BI Embedded pomocí Multi-Geo

Na obrazovce Vytvořit prostředek musíte zvolit umístění vaší kapacity. To bylo dosud omezeno jen na umístění vašeho tenanta Power BI, takže bylo dostupné jen jedno místo. S funkcí Multi-Geo můžete při nasazování kapacity volit mezi různými oblastmi.

Nastavení Multi-Geo ve službě Power BI Embedded

Všimněte si, že když otevřete rozevírací nabídku Umístění, je výchozí volbou váš domovský tenant.

Výchozí umístění Multi-Geo ve službě Power BI Embedded

Při volbě jiného umístění se zobrazí výzva, která ověřuje, že jste si výběru vědomi.

Změna umístění

Zobrazení umístění kapacit

Umístění vašich kapacit snadno zobrazíte na hlavní stránce správy Power BI Embedded na webu Azure Portal.

Kapacity s různými umístěními

Je k dispozici také na portálu pro správu na webu Powerbi.com. Na portálu pro správu zvolte Nastavení kapacity a potom přepněte na kartu Power BI Embedded.

Zobrazení na portálu pro správu

Další informace o vytváření kapacit ve službě Power BI Embedded.

Správa existujících umístění kapacity

Jakmile vytvoříte novou kapacitu, není možné umístění prostředku Power BI Embedded změnit.

Pokud chcete obsah v Power BI přesunout do jiné oblasti, postupujte takto:

  1. Vytvořte novou kapacitu v jiné oblasti.

  2. Všechny pracovní prostory z existující kapacity přiřadíte do nové kapacity.

  3. Původní kapacitu odstraňte nebo pozastavte.

Je důležité si uvědomit, že pokud se rozhodnete odstranit kapacitu a nepřiřadíte její obsah jinam, přesune se veškerý tento obsah do sdílené kapacity, která leží ve vaší domovské oblasti.

Podpora rozhraní API pro Multi-Geo

Na podporu správy kapacit s Multi-Geo prostřednictvím rozhraní API jsme ve stávajících rozhraních API provedli některé změny:

  1. Získat kapacity – Rozhraní API vrátí seznam kapacit s přístupem k danému uživateli. Odpověď nyní obsahuje další vlastnost s názvem Oblasti, která určuje umístění kapacity.

  2. Přiřadit ke kapacitě – Rozhraní API umožňuje přiřadit pracovní prostor ke kapacitě mimo vaši domovskou oblast nebo přesouvat pracovní prostory mezi kapacitami v různých oblastech. K provedení této operace potřebuje uživatel nebo objekt služby oprávnění správce k pracovnímu prostoru a oprávnění správce nebo přiřazení oprávnění k cílové kapacitě.

  3. Rozhraní API Azure Resource Manageru – Všechny operace rozhraní API Azure Resource Manageru, včetně operací Vytvořit a Odstranit, podporují Multi-Geo.

Důležité informace a omezení

  • Omezení Power BI Embedded jsou podobná omezením Power BI Premium multi-geo.

Další kroky

Máte další otázky? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.