Přidání kontextové nabídky k vizuálu Power BIAdd context menu to Power BI Visual

Použitím metody selectionManager.showContextMenu() s parametry selectionId a pozice (ve formě objektu {x:, y:}) můžete v Power BI zobrazit pro váš vizuál kontextovou (místní) nabídku.You can use selectionManager.showContextMenu() with parameters selectionId and a position (as an {x:, y:} object) to have Power BI display a context menu for your visual.

Důležité

Metoda selectionManager.showContextMenu() byla představena v rozhraní API vizuálů verze 2.2.0.The selectionManager.showContextMenu() was introduced in Visuals API 2.2.0.

Obvykle se přidává jako událost kliknutí pravým tlačítkem (nebo dlouhé stisknutí – u zařízení s dotykovým ovládáním). Pro referenci byla kontextová nabídka přidána do ukázkového BarChartu:Typically it's added as a right-click event (or long-press for touch devices) Context-Menu was added to the sample BarChart for reference:

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    //...
    //handle context menu
    this.svg.on('contextmenu', () => {
      const mouseEvent: MouseEvent = d3.event as MouseEvent;
      const eventTarget: EventTarget = mouseEvent.target;
      let dataPoint = d3.select(eventTarget).datum();
      this.selectionManager.showContextMenu(dataPoint? dataPoint.selectionId : {}, {
        x: mouseEvent.clientX,
        y: mouseEvent.clientY
      });
      mouseEvent.preventDefault();
    });