Synchronizace průřezů ve vizuálech Power BISync slicers in Power BI visuals

Pro podporu funkce Synchronizovat průřezy musí vizuál vlastního průřezu používat rozhraní API verze 1.13.0 nebo novější.To support the Sync Slicers feature, your custom slicer visual must use API version 1.13.0 or later.

Navíc tuto možnost musíte povolit v souboru capabilities.json, jak ukazuje následující kód:Additionally, you need to enable the option in the capabilities.json file, as shown in the following code:

{
  ...
  "supportsHighlight": true,
  "suppressDefaultTitle": true,
  "supportsSynchronizingFilterState": true,
  "sorting": {
    "default": {}
  }
}

Po aktualizaci souboru capabilities.json uvidíte při výběru vizuálu vlastního průřezu podokno Synchronizovat průřezy s možnostmi.After you've updated the capabilities.json file, you can view the Sync slicers options pane when you select your custom slicer visual.

Poznámka

Funkce Synchronizovat průřezy nepodporuje více než jedno pole.The Sync Slicers feature doesn't support more than one field. Pokud průřez obsahuje více než jedno pole (kategorii nebo míru), je tato funkce zakázaná.If your slicer has more than one field (Category or Measure), the feature is disabled.

Podokno Synchronizovat průřezy

V podokně Synchronizovat průřezy můžete vidět, že viditelnost a filtrování průřezu lze použít pro několik stránek sestavy.In the Sync slicers pane, you can see that your slicer visibility and its filtration can be applied to several report pages.