10 tipů pro získání nápovědy ohledně Power BI10 tips for getting help with your Power BI questions

Byli jste někdy při práci s Power BI zklamaní nebo rozčilení, protože jste nemohli okamžitě najít odpovědi na otázky ohledně Power BI?Do you ever get frustrated using Power BI, or struggle because you can't get answers to your Power BI questions when you need them -- i.e. "just-in-time"?

Tady je deset tipů, kterých se odborníci na Power BI (včetně lidí, kteří na tomto produktu pracují v Microsoftu) drží, když hledají odpovědi na otázky týkající se tohoto nástroje.Here are 10 tips that Power BI experts (including people who work on the product at Microsoft) commonly follow to find answers to their Power BI questions.

1. Použijte vyhledávací modul1 Use a search engine

Odborníci, kteří potřebují odpovědi týkající se Power BI, často používají vyhledávání.Experts who need answers for Power BI often use search. Chcete najít vzorec jazyka DAX pro běžný obchodní výpočet?Want to find a DAX formula for a common business calculation? Najdete ho na internetu.You can find this on the internet. Stránky s nejlepšími řešeními si uložte do záložek.Bookmark where you find the best answers. Vytvořte si složku pro ukládání tipů a nalezených odpovědí.Create a folder for yourself on tips and answers you find.

2. Podívejte se do dokumentace k Power BI2 Check the Power BI documentation

Tým Power BI neustále aktualizuje a zlepšuje dokumentaci i školení k Power BI.The Power BI team is continually updating and improving the Power BI documentation and training. Můžete v nich najít skvělý obsah, jako jsou například nahrávky webinářů, dokumenty white paper, kurzy s průvodci a odkazy na blogové příspěvky o všech nejnovějších funkcích.You can find great content including recordings of webinars, white papers, guided learning, and links to blog posts on all the latest features.

3. Sledujte novinky na blogu Power BI3 Read the Power BI blog for the latest news

Tým Power BI vysvětluje všechny nové funkce v pravidelných příspěvcích na blogu Power BI.The Power BI team explains all the new features in their regular Power BI blog posts. Zjistěte, jaké jsou žhavé novinky ve všech oblastech od Power BI Desktopu po mobilní aplikace Power BI.Find out what's new in everything from Power BI Desktop to the Power BI mobile apps. Pravidelně se na blog vracejte, abyste si udrželi přehled aktualitách – každý týden si vyhraďte několik minut na kontrolu blogů.Make a habit of returning often to see what's new: Take a few minutes each week to scan the blogs. Nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit maličkosti, kterých jste si všimli už před několika měsíci.You never know when you'll benefit from that bit of information you noticed months ago.

4. Vyzkoušejte Twitter4 Try Twitter

Na Twitteru najdete řadu odborníků na Power BI a zákazníků, kteří ho používají.Lots of Power BI customers and experts are on Twitter. Položte svou otázku v tweetu.Ask your question in a tweet. Přidejte k ní hashtagy #powerbi a #powerbihelp, aby uživatelům, kteří se v problematice vyznají, váš příspěvek neunikl.Add the hashtags #powerbi and #powerbihelp so the people who know will see your tweet.

5. Sledujte videa na YouTube5 Watch videos on YouTube

Raději čerpáte nové poznatky z videa?Do videos fit your learning style better? Power BI nabízí dvě sady, které vás budou zajímat:Power BI has two sets you'll be interested in:

6. Zúčastněte se školení6 Attend training

K dispozici máte téměř nekonečné možnosti školení, od osobních kurzů v laboratoři po krátká videa.The training options available to you are nearly endless, from in-person lab training to short videos.

*Microsoft Learn o Power BI*Microsoft Learn for Power BI

Na internetu najdete další možnosti, například následující:You can find additional options online, such as:

7. Položte otázku nebo vyhledejte řešení v komunitě Power BI7 Ask or search in the Power BI community

V komunitě Power BI můžete klást otázky a hledat odpovědi.Ask questions and find answers in the Power BI community. Jejími členy jsou odborníci na business intelligence z celého světa.BI experts around the world are active in the community. Využijte jejich znalostí, které se koncentrují v tomto zdroji.Make sure to benefit from their knowledge by using this resource.

8 Připojte se k uživatelské skupině Power BI nebo ji vytvořte8 Join or create a Power BI user group

Připojte se k uživatelské skupině Power BI a požádejte ostatní členy, aby vám pomohli najít odpovědi na vaše otázky.Join a Power BI user group and ask your group for help in answering your questions. Nebo založte vlastní uživatelskou skupinu a vytvořte komunitu lidí, kteří si budou pomáhat. Můžete se tak zaměřit na vlastní potřeby a řešit záležitosti týkající se vaší oblasti a vašich dat ve vašem časovém pásmu.Or you start your own user group and create a community of people who help each other out, focused on your needs: in your area, for your data, in your time zone.

9. Zkontrolujte stav služby9 Check the service status

Pokud je se službou něco v nepořádku, může to být způsobeno problémy samotné služby.If you're having an issue with the service, it may be that the service itself is having issues. Podívejte se na stránku podpory, zda na ní nenajdete příslušné sestavy.Check the Support page for any reports.

10. Prostě to zkuste10 Just try it

Když nic jiného nepomůže, posledním tipem je sledovat systém.If all else fails, the final tip is to observe the system. Uživatelé se často ptají, jaké možnosti Power BI nabízí.Often, people ask what capabilities Power BI has. Na takovou otázku často získáte odpověď tak, že přejdete do služby Power BI nebo do Power BI Desktopu, prohlédnete si funkce v uživatelském rozhraní a vyzkoušíte si práci s nimi.You can often answer this type of question by going into the Power BI service or Power BI Desktop, looking at the options in the user interface, and then trying to use them.

Řekněme například, že přemýšlíte, jestli můžete sdílet řídicí panely se skupinou zabezpečení.For example, say you're wondering if you can share dashboards with a security group. Řešení najdete tak, že přejdete do dialogového okna pro sdílení a zkusíte přidat skupinu zabezpečení.To answer that question, go to the sharing dialog box and try adding a security group. Ať to dopadne jakkoliv, tento test vám ukáže odpověď.Either way, you'll have your answer after this test.

Další krokyNext steps