Novinky ve službě Power BIWhat's new in the Power BI service

Projděte si tuto stránku, na které najdete známé problémy a naposledy vydané funkce ve službě Power BI.Check this page for known issues and recently released features in the Power BI Service. Související informace o nových funkcích najdete v těchto tématech:For related "What's New" information, see:

Informace o novinkách a funkcích najdete také v kanálech YouTube.Also, check out the YouTube channels for information about "What's new" and features.

Duben 2020April 2020

 • Verze public preview nového vzhledu pracovních prostorů ve službě Power BIPublic preview of the 'new look' of workspaces in the Power BI service.
 • Obecná dostupnost navrhování vlastní navigace pro aplikace Power BIGeneral availability of designing custom navigation for Power BI apps.

Předchozí měsíce (2020)Previous months (2020)

Březen 2020March 2020

Únor 2020February 2020

 • Možnost zvýšit úroveň řídicích panelů, sestav a aplikací v Power BI HomeAbility to promote dashboards, reports, and apps on Power BI Home.
 • Nová karta Power BI pro vkládání sestav do Microsoft TeamsNew Power BI tab to embed reports in Microsoft Teams.
 • Obecná dostupnost přírůstkových aktualizací s podporou uživatelů Power BI ProGeneral availability of incremental refresh with support for Power BI Pro users.
 • Podpora odběrů e-mailů pro externí e-mailové adresyEmail subscriptions support for external email addresses.
 • Obecná dostupnost služby BYOK (Bring Your Own Key) pro Power BI PremiumGeneral availability of Bring Your Own Key (BYOK) for Power BI Premium.

Leden 2020January 2020

 • Nové a vylepšené metriky využití pro prostředí pracovních prostorů Power BI.New and improved usage metrics for the Power BI workspaces experience.

20192019

Prosinec 2019December 2019

 • Nové rozhraní API protokolu aktivit, které správcům služby Power BI umožňuje sledovat aktivity uživatelů a správců v tenantoviNew activity log API that enables Power BI service admins to track user and admin activities within their tenant.

Listopad 2019November 2019

 • Verze public preview pro [velké modely v Power BI Premium](../admin/service-premium-large-models.md].Public preview of [large models in Power BI Premium](../admin/service-premium-large-models.md].
 • Verze public preview pro používání ovládacích prvků Microsoft Cloud App Security v Power BIPublic preview of using Microsoft cloud app security controls in Power BI.

Říjen 2019October 2019

 • Nová akce v Power Automate pro aktualizaci datových sad Power BINew Power Automate action to refresh Power BI datasets.
 • Seznam kontaktů pro sestavy a řídicí panely ve službě Power BIContact list for reports and dashboards in the Power BI service.
 • Obecná dostupnost [automatizovaného strojového učení](../transform-model/service-machine-learning-automatedGeneral availability of [Automated Machine Learning](../transform-model/service-machine-learning-automated
 • Verze public preview zobrazení rodokmenu dat Power BIPublic preview of Power BI data lineage view.

Září 2019September 2019

Srpen 2019August 2019

 • Nové nastavení kapacity pro Power BI PremiumNew capacity settings for Power BI Premium.
 • Vlastní branding pro vaši organizaciCustom branding for your organization.
 • Souhrnný export dat s oprávněním k sestaveníSummarized data export with build permission.
 • Podpora parametrů adres URL pro stránkované sestavySupport for URL parameters for paginated reports.
 • Podpora měsíčních e-mailových odběrůSupport for monthly e-mail subscriptions.

Červenec 2019July 2019

Červen 2019June 2019

Květen 2019May 2019

 • Vlastní navigace pro aplikace Power BICustom navigation for Power BI Apps.
 • Další typy příloh (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) dostupné pro odběry e-mailů v rámci stránkovaných sestavAdditional attachments types (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) available for e-mail subscriptions within paginated reports.
 • Komentování pro sestavy Power BI ve služběCommenting for Power BI reports in the service.

Duben 2019April 2019

 • Obecná dostupnost toků dat Power BIGeneral availability of Power BI dataflows.
 • Obecná dostupnost nového prostředí pracovních prostorůGeneral availability of the new workspaces experience.
 • Nové oblasti Power BI ve Francii a KorejiNew Power BI regions in France and Korea.
 • Aktualizované prostředí služby Q&A pro řídicí panelyUpdated Q&A experience for dashboards.
 • Podpora služby Azure Analysis Services v rámci stránkovaných sestavSupport for Azure Analysis Services within paginated reports.
 • Stránkované sestavy podporované v aplikacích Power BIPaginated reports supported in Power BI Apps.
 • Odběry e-mailů s přílohami ve formátu PDF pro stránkované sestavyE-mail subscriptions with PDF attachments for paginated reports.
 • Metriky zatížení a úloh Power BI Premium podporované na portálu pro správuPower BI Premium summary and workload metrics supported in Admin Portal
 • Ukládání dotazů do mezipaměti dostupné v Power BI PremiumQuery caching available in Power BI Premium.
 • Obecná dostupnost domovské stránky Power BIGeneral availability of Power BI Home.

Březen 2019March 2019

 • Obecná dostupnost funkce Multi-Geo pro Power BI PremiumGeneral Availability of Multi-Geo for Power BI Premium.
 • Podpora úprav a správy obsahu Power BI pro Azure B2BEditing and managing Power BI content support for Azure B2B.
 • Koncový bod XMLA jen pro čtení ve verzi Public PreviewPublic preview of read-only XMLA endpoint.

Únor 2019February 2019

Leden 2019January 2019

20182018

Prosinec 2018December 2018

Listopad 2018November 2018

Říjen 2018October 2018

 • Agregace [desktop-aggregations.md] ve službě Power BIAggregations[desktop-aggregations.md] in the Power BI service.
 • Rozšíření Power BI do tří nových oblastí: Indie – střed, Austrálie – východ a USA – střed (Iowa)Power BI expanded to three new regions: Central India, Australia East, and Central US (Iowa).
 • Obecně dostupný export do PowerPointuExport to PowerPoint made generally available.

Září 2018September 2018

Srpen 2018August 2018

Červenec 2018July 2018

Červen 2018June 2018

 • Sdílení sestav s filtry a průřezySharing reports with filters and slicers.
 • Nové a vylepšené uživatelské rozhraní pro připojení brány a nastavení datových sadNew and improved user interface for gateway connections and setting up datasets.

May 2018May 2018

Duben 2018April 2018

Březen 2018March 2018

Únor 2018February 2018

Leden 2018January 2018

 • Sdílení a označování sestav Power BI jako oblíbenýchShare and favorite Power BI reports.
 • Podpora OAuth2 a jednotného přihlašování DirectQuery pro Azure SQL Database a Data WarehouseOAuth2 and DirectQuery Single Sign-on Support (SSO) for Azure SQL Database and Data Warehouse.
 • Auditování ve stejné oblasti: Protokoly auditu se teď budou ukládat ve stejné oblasti Microsoft 365 jako jejich tenant.In-region auditing: audit logs will now be stored in the same Microsoft 365 region as their tenant.
 • Všeobecná dostupnost webové části Sestava Power BI v SharePointu OnlineGA of SharePoint Online Power BI report web part.
 • Ovládací prvek, kterým správce může vypnout zobrazení vizuálů Power BI všem uživatelům v tenantoviAdmin control to turn off viewing Power BI visuals for all users in a tenant.
 • Podpora plánované aktualizace pro Azure Analysis Services (AAS)Scheduled refresh support for Azure Analysis Services (AAS).

Předchozí měsíce (2017)Previous months (2017)

Říjen a listopad 2017October and November 2017

 • Selektivní publikování obsahu pomocí aplikací Power BISelective publish of content with Power BI Apps.
 • Distribuce externích uživatelů pomocí Azure Active Directory B2BExternal user distribution with Azure Active Directory B2B.
 • Doporučování aplikací na základě umělé inteligenceAI-powered app recommendations.
 • Aktualizace uživatelského rozhraní řídicích panelů na dlaždicíchDashboard on-tile UI updates.
 • Podpora odběrů e-mailů v aplikacíchE-mail subscriptions support for apps.
 • Ovládací prvek, kterým může správce odstupňovat publikování na webGranular admin control for publish to web.

Září 2017September 2017

 • Sdílejte v kapacitě Premium řídicí panely uživatelům, kteří nemají licenci Power BI Pro.In Premium capacity, share dashboards to users who don't have a Power BI Pro license.
 • Přidělení kapacit, které vyhovují potřebám vaší firmy, pomocí sdružování virtuálních jaderAllocate capacities to suit your business needs with v-core pooling.
 • Okamžité vertikální zvýšení nebo snížení kapacity jedním kliknutímInstantly scale-up or scale-down capacities with one click.
 • Blok PubNub pro snadné vložení dat do rozhraní REST APIPubNub block to easily push data into REST APIs
 • Vylepšený výkon načítání u metrik využitíImproved load performance for usage metrics.

Srpen 2017August 2017

Červenec 2017July 2017

 • Podpora odběrů e-mailů u řídicích panelůSupport for email subscriptions on dashboards.
 • Kontrola a diagnostika pomalého načítání u řídicích panelů pomocí Inspektora výkonuInspect and diagnose why the loading time is poor for dashboards using the Performance Inspector.
 • Nově přidaná podpora pro Snowflake a SAP BusinessWarehouse DirectQuery u místní brány datSnowflake and SAP BusinessWarehouse DirectQuery now supported for On-premises data gateway.
 • Nová rozhraní API pro správu aktualizace dat ve službě Power BINew APIs to manage data refresh in Power BI service.

Červen 2017June 2017

Duben a květen 2017April and May 2017

Březen 2017March 2017

Únor 2017February 2017

Leden 2017January 2017

20162016

Listopad 2016November 2016

Říjen 2016October 2016

Červenec 2016July 2016

Zabezpečení na úrovni řádků (RLS) přechází z verze PreviewRLS graduates from preview

 • Zabezpečení na úrovni řádků (RLS) umožňuje omezit přístup k datům podle toho, kdo je používá.Row Level Security (RLS) lets you restrict data access based on who is accessing it. Nedávno jsme zjednodušili proces konfigurace zabezpečení na úrovni řádků (RLS) tím, že jsme vystavili role a pravidla v Power BI Desktopu.Recently we streamlined the process of configuring RLS by exposing roles and rules in Power BI Desktop. Dnes s radostí oznamujeme, že RLS je teď všeobecně dostupné pro všechny uživatele Power BI Pro.Today, we are happy to announce that RLS is now generally available for all Power BI Pro users.

Klasifikace datData classification

 • Nově můžete označit řídicí panely pomocí klasifikací definovaných IT oddělením vaší společnosti a zvýšit tak povědomí o uživatelích, kteří si vaše řídicí panely prohlížejí, abyste mohli zvolit správnou úroveň zabezpečení.You can now tag your dashboards with classifications defined by your company's IT department, raising awareness of those viewing your dashboards about what level of security should be used.

Analýza místních dat v ExceluAnalyze your on-premises data in Excel

 • Funkce Analyzovat v aplikaci Excel má podporu rozšířenou i na místní datové sady.Analyze in Excel feature has expanded to support on-premises datasets. Vytvořili jsme zabezpečené a přímé připojení k vašim místním datovým sadám, abyste je mohli analyzovat v aplikaci Excel.We establish a secure and direct connection to your on-premises dataset that enables you to analyze it in Excel. Také jsme představili nastavení pro správce, které umožňuje funkci Analyzovat v aplikaci Excel vypnout u místních prostředků.We also introduced a setting for admins to turn off the Analyze in Excel feature for on-premises sources.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BIFor all the details, visit the Power BI team blog

Červen 2016June 2016

Quick Insights (Rychlé přehledy)Quick Insights

 • Rychlé přehledy fungují se složitějšími filtry: S radostí oznamujeme, že Rychlé přehledy, které se omezují na jednu dlaždici, teď rozumí i složitějším filtrům.Quick Insights work with Complex Filters: We are happy to announce that Quick Insights scoped to a single tile now understand complex filters.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

Květen 2016May 2016

Získání datGet Data

 • Zvýšení limitu velikosti souboru na 1 GB: Zvýšili jsme limit velikosti souboru jak u excelových sešitů, tak i souborů Power BI Desktopu na 1 GB.File size limit increase to 1 GB: We increased the file size limit for both Excel workbooks and Power BI Desktop files to 1 GB.
 • Vyhledání serverů SSAS nastavených pomocí brány Enterprise a dalších aktualizací brány: Když nastavíte bránu Enterprise, budou uživatelé ve vaší společnosti nově moct přistupovat k těmto serverům ve službě Power BI přes stránku pro získání dat.Find SSAS servers set up with the Enterprise gateway and other gateway updates: Now when you set up an Enterprise gateway, users in your company will be able to access these servers in the Power BI service through the Get Data page. Přidali jsme také podporu aktualizace datových sad, včetně dat ze serveru SAP Business Warehouse Server, pomocí brány a podporu vytváření pravidel mapování hlavního názvu uživatele (UPN) při použití služby Analysis Services s bránou.We also added support for refreshing datasets that include data from SAP Business Warehouse Server using the gateway and creating UPN mapping rules when you are using Analysis Services with the gateway.

Zabezpečení na úrovni řádků (RLS)Row-level security (RLS)

 • Podpora skupin Azure Active Directory (Azure AD): Uživatelé teď mohou k roli přiřadit skupiny Azure AD (skupiny zabezpečení).Azure Active Directory (Azure AD) group support: Users can now assign Azure AD groups (security groups) to a role. To usnadňuje přiřazení rolí k velké skupině uživatelů současně.This makes it easier to assign roles to a large group of users at once.
 • Testování rolí RLS se sestavami pomocí sestav založených na datech se zavedenou funkcí RLS: Do RLS Preview jsme přidali funkci, která umožňuje otestovat datovou sadu jako konkrétní roli.Test your RLS roles with reports backed by the data with RLS in place: We added a feature to our RLS preview that lets you test your dataset as a specific role. Díky tomu budete mít jistotu, že role funguje podle očekávání, než pustíte uživatele k řídicímu panelu.This will make sure the role works as you expect before any users get their hands on your dashboard.
 • Definování a použití RLS v cloudových modelech na základě přímých dotazů: Nově můžete vytvářet a uplatňovat pravidla RLS pro zdroje dat s přímými dotazy.Define and apply RLS to cloud models based on direct queries: You can now create and apply RLS rules for direct query data sources.

Řídicí panelyDashboards

 • Oblíbené řídicí panely: Abychom vám pomohli maximálně využít řídicí panely, přidali jsme možnost přidání řídicích panelů mezi oblíbené a zjednodušili jsme jejich dostupnost ze všech pracovních prostorů.Favorite dashboards: To help you reach the dashboards you go to most, we added a way to favorite those dashboards and make them easily accessible from all your workspaces.

Modul Analyzovat v aplikaci ExcelAnalyze in Excel

 • Vylepšené stahování: Nové dialogové okno umožňuje snazší stahování aktualizací funkce Analyzovat v aplikaci Excel.Improved download experience: Easily download updates to the Analyze in Excel feature through a new dialog experience.
 • Podpora RLS: Po nastavení RLS se pravidla použitá u dat nově uplatní i u analýzy dat v Excelu.Support for RLS: Once you set up RLS, the rules you apply to the data now flow through when a user analyzes the data in Excel.
 • Vylepšené zasílání zpráv u místních databází služby Analysis Services: Pokud jste dříve vybrali funkci Analyzovat v aplikaci Excel u nepodporovaných zdrojů dat, nezobrazila se vám chybová zpráva, dokud jste nestáhli soubor ODC a nepokusili se připojit k Power BI.Improved error messaging for on-premises Analysis Services databases: Previously, if you selected Analyze in Excel for an unsupported data source, you wouldn't get an error message until after you downloaded the ODC file and tried to connect to Power BI. Nově se při výběru funkce Analyzovat v aplikaci Excel u nepodporovaného zdroje dat zobrazí zpráva s informacemi, že daný zdroj dat dosud nepodporujeme.Now as soon as you select Analyze in Excel for a data source we don't support, you'll see a message letting you know we don't yet support that data source.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

28. dubna 2016April 28, 2016

 • Rychlé přehledy na dlaždicích řídicích panelů: Při zobrazení dlaždice v detailním režimu můžete kliknout na Získejte přehledy a automaticky během pár sekund vyhledat související data pro korelace, odlehlé hodnoty, trendy, sezónnost, body změn v trendech a hlavní faktory.Quick Insights on Dashboard Tiles: When viewing a tile in Focus mode, click Get Insights to search the tile and its related data for correlations, outliers, trends, seasonality, change points in trends, and major factors automatically, within seconds.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

26. dubna 2016April 26, 2016

 • Narativní přehledy pro Power BI: Při práci s daty a vizualizacemi tento vlastní vizuál dynamicky poskytuje přehledy v narativní formě tak, jak byste očekávali od analytika.Narratives for Power BI: As you interact with your data and visualizations, this custom visual dynamically delivers insights in narrative form, just like you'd expect an analyst would write. Tento vizuál je podporován platformou Narrative Science Quill.This visual is fueled by Narrative Science Quill.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

16. dubna 2016April 16, 2016

 • Centrum zabezpečení Microsoft: Power BI je součástí Centra zabezpečení Microsoft, které slouží jako jediný zdroj dokumentace certifikátů dodržování předpisů pro produkty Microsoft.Microsoft Trust Center: Power BI joined the Microsoft Trust Center, a single source for documenting compliance certifications for Microsoft products. Certifikáty Power BI zahrnují ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA a UK G-Cloud.Power BI's certifications include ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA, and UK G-Cloud.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

14. dubna 2016April 14, 2016

EnterpriseEnterprise

 • Podpora balíčku obsahu pro RLS (Preview): Pokud je RLS definované pro řídicí panely a sestavy, které se distribuují jako součást balíčku obsahu, budou se u těchto balíčků obsahu respektovat pravidla zabezpečení.Content pack support for RLS (Preview): If RLS is defined for those dashboards and reports that are distributed as part of a content pack, then the security rules will be respected for those content packs.

Řídicí panelyDashboards

 • Dlaždice videa Vimeo: Z řídicího panelu můžete přidat dlaždici, která obsahuje vložený přehrávač Vimeo.Vimeo video tile: From the dashboard, add a tile that contains an embedded Vimeo player.

Modul Analyzovat v aplikaci ExcelAnalyze in Excel

 • Dostupnost funkce Analyzovat v aplikaci Excel pro všechny uživatele: Možnost přístupu k datovým modelům Power BI v Excelu jsme rozšířili na všechny uživatele bez ohledu na přiřazenou licenci.Analyze in Excel available to all users: the ability to access your Power BI data models in Excel has been extended to all users, regardless of the license they're assigned.
 • Vylepšené prostředí pro více uživatelských účtů: Pokud máte více než jeden uživatelský účet Power BI, přihlásíte se teď snadněji.Improved multi-user account experience: if you have more than one Power BI user account, it's now easier to sign in.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

31. března 2016 Na summitu Microsoft Data Insights Summit bylo oznámeno velké množství aktualizací.March 31, 2016 Lots of updates announced at the Microsoft Data Insights Summit.

Řídicí panelyDashboards

 • Vybraný řídicí panel: Usnadňuje přístup k řídicímu panelu, který je pro vás nejdůležitější.Featured dashboard: makes it easier to reach the dashboard you care about most.
 • Filtrování seznamu řídicích panelů: Umožňuje zobrazit vše, zobrazit obsah, který jste vytvořili, a zobrazit obsah, který s vámi někdo sdílel.Filter dashboard list: show all, show content you created, show content shared with you.

Funkce EnterpriseEnterprise features

 • Vytváření sestav využití pro správce: Přidali jsme sestavu využití do centra pro správu Power BI.Admin usage reporting: added a usage report to the Power BI admin center.
 • Zabezpečení na úrovni řádků: Jedná se o funkci Preview, která umožňuje nastavit oprávnění u datových sad Power BI.Row-level security: this is a Preview feature that allows you to set permissions on Power BI datasets.
 • Zákaz exportu dat: Uživatelé ve vašem tenantovi už nebudou moct exportovat data dlaždic a vizuálů do souboru CSV.Disable exporting data: users in your tenant will no longer be able to export tile and visual data to a .csv file.

Q&AQ&A

 • Automatické dokončování pro „je“: Služba Q&A bude navrhovat hodnoty, pokud za název sloupce zadáte „je“.Auto complete for "is": Q&A will suggest values if you type column name followed by "is".

MobilníMobile

 • Klíčové ukazatele výkonu na hodinkách Apple: Umožňuje monitorovat dlaždice klíčových ukazatelů výkonu a karet bez nutnosti otevírat aplikaci Power BI.KPIs on your Apple watch: monitor your KPI and card tiles without having to open Power BI app.

ExcelExcel

 • Analyzovat v aplikaci Excel: Umožňuje připojit datový model Power BI k Excelu a provádět analýzu přímo v Excelu místo v Power BI.Analyze in Excel: connect your Power BI data model to Excel and do your analysis inside of Excel instead of Power BI.

JinéOther

 • Power BI v Austrálii: Kdokoli v Austrálii, ať už soukromě nebo prostřednictvím organizace, může teď přejít na powerbi.microsoft.com a zaregistrovat se v Power BI.Power BI in Australia: now anyone in Australia, individual or through an organization, can go to powerbi.microsoft.com and sign up for Power BI.
 • Nastavení jazyka: Umožňuje přepsat automatické rozpoznání jazyka a nastavit jazyk pro Power BI.Language settings: override the automatic language detection and set the language for Power BI.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

11. března 2016March 11, 2016

Tento měsíc jsme provedli určité úpravy řídicích panelů, Rychlých přehledů a Q&A.This month we made some updates to dashboards, Quick Insights, and Q&A.

Řídicí panelyDashboards

 • Režim zobrazení na celé obrazovce: Umožňuje tisknout bez nutnosti nejprve ukončovat režim zobrazení na celé obrazovce.Full Screen mode: print without having to exit Full Screen mode first
 • Režim zobrazení na celé obrazovce: Umožňuje rozbalit dlaždice tak, aby vyplnily celou plochu, a odebere nadbytečné prázdné místo pomocí výběru Přizpůsobit šířce.Full Screen mode: expand your tiles to fill the entire canvas and remove excess white space by selecting Fit to Width
 • Pomocí možnosti Plovoucí dlaždice můžete automaticky zarovnat dlaždice k levému hornímu rohu plátna.Use Tile Flow to automatically align your tiles to the top-left corner of the canvas.

Quick Insights (Rychlé přehledy)Quick Insights

 • Přehledy Trend a Korelace teď obsahují trendové čáry, aby bylo snadnější odhalit vzory v datech.The Trend and Correlation insights now have trend lines to make it easier to see patterns in the data.

Q&AQ&A

 • Ve službě Q&A můžete teď zadat grafy Měřidlo a Oblast.You can now specify Gauge and Area charts in Q&A
 • Vylepšené automatické dokončování pro službu Q&A – jakmile zadáte několik znaků, služba Q&A začne automaticky dokončovat text a nabízet vám vizuály.Improved auto-complete for Q&A - as soon as you type just a few characters, Q&A begins auto completing and suggesting visuals for you.

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

10. února 2016February 10, 2016

Dnes jsme vydali dlouhý seznam nejžádanějších funkcí.Today we released a long list of top-requested features. Přečtěte si tento blogový příspěvek.Read the blog post.

SdíleníSharing

 • Sdílení s uživateli mimo vaši organizaciShare with users outside your organization
 • Vyžádání přístupu k řídicímu paneluRequest access to a dashboard

Portál pro správuAdmin Portal

 • Snadná správa uživatelů pomocí odkazu na Centrum pro správu Microsoftu 365Easy user management with a link to the Microsoft 365 admin center
 • Možnost zakázat publikování na webuAbility to disable publishing to web
 • Možnost zabránit uživatelům v publikování balíčků obsahu v celé organizaciPrevent users from publishing content packs to the entire org
 • Možnost zakázat sdílení obsahu s externími uživateliAbility to disable sharing content to external users

Rychlé přehledyQuick Insights

 • Při publikování souborů Power BI Desktopu se zobrazují Rychlé přehledy.Quick Insights when you publish Power BI Desktop files

Řídicí panelDashboard

 • Přidání webového obsahu na řídicí panel (prostřednictvím widgetu)Add Web content to your dashboard (via Widget)
 • Přidání obsahu videa na řídicí panel (prostřednictvím widgetu)Add video content to your dashboard (via Widget)
 • Zvětšení řídicích panelůZoom on dashboards

PřipojeníConnectivity

 • Připojení souborů na sharepointovém webu vašeho týmu prostřednictvím adresy URLConnect to files on your team SharePoint site through a URL

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

28. ledna 2016January 28, 2016

Aktualizace sestav a vizualizací:Updates to reports and visualizations:

Vylepšení výkonu při vykreslování sestav, křížovém zvýraznění atd.Performance Improvements for report rendering, cross-highlight, etc.

 • Po této aktualizaci si uživatelé bez ohledu na používanou verzi prohlížeče mohou při načítání sestav, přepínání mezi stránkami, křížovém zvýrazňování dat napříč vizuály a při dalších činnostech všimnout výrazného vylepšení výkonu.Regardless of the browser version being used, a significant Performance improvement can be noticed by users when loading reports, switching between pages, cross-highlighting data across visuals, etc. with this new update.

6. ledna 2016January 6, 2016

Tým Power BI měl přes svátky hodně práce.The Power BI team has been busy over the holiday break. Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

Řídicí panelyDashboards

 • Export dat dlaždicExport tile data
 • Přidání widgetu obrázku nebo textového pole na řídicí panelyAdd an image or text box widget to dashboards
 • Tisk řídicích panelůPrint dashboards
 • Aktualizace času na dlaždicíchRefresh time on tiles
 • Popisky dat na dlaždicích řídicích panelůTooltips on dashboard tiles

SpolupráceCollaboration

 • Oznámení sdílených řídicích panelůShared dashboard notification
 • Kontaktování vlastních sdíleného nebo firemního řídicího paneluContact owner of a shared or organizational dashboard

SestavyReports

 • Tisk aktuální stránky sestavyPrint current report page
 • Export dat vizuálu sestavyExport report visual data

PřipojeníConnectivity

 • Připojení k souborům na sharepointových týmových webechConnect to files on SharePoint team sites

Excelové sestavyExcel Reports

 • Otevření excelových sestav v desktopové verzi ExceluOpen Excel reports in Excel desktop
 • Připnutí excelových grafůPin Excel charts
 • Vylepšení formátu u excelových dlaždicFormat improvements for Excel tiles

JinéOther

 • Power BI v BrazíliiPower BI in Brazil
 • Podpora hebrejštiny a arabštinyHebrew and Arabic support

Všechny podrobnosti najdete na blogu týmu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

20152015

16. prosince 2015December 16, 2015

Tento týden jsme provedli velké množství aktualizací, které se týkají především Power BI Desktopu, ale provedli jsme i několik významných aktualizací vizualizací a vytváření sestav.Lots of updates this week, most apply to Power BI Desktop but several significant updates to report authoring and visualizations as well. Blog týmu Power BI obsahuje celé popisy a dokonce i video popisující tyto aktualizace.The Power BI Team Blog contains full descriptions and even a video describing the updates.

Stažení Power BI DesktopuDownload Power BI Desktop

 • Aktualizace podokna a pásu karet pro formátování vytváření sestav:Updates to the report authoring formatting pane and ribbon:

  1. Formátování popisků dat u jednotlivých řad kategoriíFormat data labels per category series
  2. Změna počtu desetinných míst zobrazovaných ve vizuálechChange number of decimal places showed in visuals
  3. Změna velikosti textu ve vizuálechChange text size in visuals
  4. Možnost přesného rozložení vizuálů: zarovnání, rozmístění, velikost, umístění (vyžaduje Power BI pro vytváření obsahu)Ability to lay out visuals accurately: alignment, distribute, size, position (requires Power BI Desktop for authoring)
  5. Nastavení stylů napříč více vizuály prostřednictvím kopírování formátu (vyžaduje Power BI Desktop pro vytváření obsahu)Set styles across multiple visuals through Format Painter (requires Power BI Desktop for authoring)
 • Vylepšení vizualizací:Enhancements to visualizations:

  1. Vizuální upozornění na stav řazení ve vizuálu Tabulkavisuals cue for sort state in Table visual
  2. Nový vizuál: Skládaný plošný grafnew visual: Stacked Area chart
  3. Inteligentní popisky dat pro plošné a spojnicové grafy při umístění kurzoru myšismart tooltips for Area and Line charts on hover
  4. Možnost vytvoření referenční čáry nebo oblasti v kartézském vizuáluability to create Reference line/region for a Cartesian visual
  5. Vylepšené popisky dat u výsečového a bodového grafuimproved data labels for pie and scatter chart
 • Integrace vizuálů R v Desktopu (funkce Preview)R visuals integration in Desktop (Preview feature)

 • Při pokusu o vytvoření dvou tabulek, které spolu nesouvisí, Desktop navrhne vztahy mezi tabulkami.Desktop will suggest table to table relationships when trying to create 2 tables which are not related.

 • Desktop optimalizoval rozložení pásu karet Domů.Desktop optimized Home ribbon layout.

 • Aktualizace modelování dat v Desktopu v zobrazení vztahů:Desktop data modeling updates in Relationships View:

  1. Posuvník pro zvětšení a zmenšenízooming slider
  2. Přizpůsobené zvětšenífit zoom to
  3. Resetování rozloženíreset layout
  4. Možnost zvětšení pomocí obdélníku výběru CTRL+myšability to zoom in using Ctrl-Mouse selection rectangle
 • Vylepšení připojení dat DesktopuDesktop data connectivity enhancements

  1. Multidimenzionální podpora SSAS – podpora hierarchií (funkce Preview)SSAS Multidimensional support - Hierarchies support (Preview Feature)
  2. Konektor StripeStripe Connector
  3. Konektor SmartsheetSmartsheet Connector
  4. Zadání dat: Vytvoření tabulky pomocí vložení nebo zadání dat"Enter Data": Paste or enter data to create a table
  5. Vylepšení DirectQuery: Podpora všech typů dat T-SQL a SAP HANA, výsledkem je vylepšení výkonuDirectQuery Improvements: Support for all data types of T-SQL and SAP HANA, resulting in Performance improvements.
  6. Konektor ODBC: Podpora výběru DNS uživatele nebo systémuODBC Connector: Support for selecting User/System DSNs
  7. Konektor CSV: Možnost zadání oddělovače sloupců v dialogovém okně ZdrojCSV Connector: Ability to specify Column Delimiter in the Source dialog

Všechny podrobnosti, včetně videa s přehledem mnoha těchto aktualizací, najdete na blogu Power BI.For all the details, including a video demonstrating many of these updates, visit the Power BI Blog.

10. prosince 2015December 10, 2015

 • Připnutí stránek sestavy na řídicí panelPin report pages to dashboard

 • Aktualizace dlaždic řídicího paneluRefresh dashboard tiles

 • Použití obrázků v průřezechUse images in slicers

 • Změna interakcí mezi vizuály sestavyChange interactions between report visuals

  Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog.

8. prosince 2015December 8, 2015

3. prosince 2015December 3, 2015

24. listopadu 2015November 24, 2015

 • Připnutí excelových rozsahů na řídicí panelyPin Excel ranges to dashboards
 • Režim zobrazení na celé obrazovce řídicích panelů a sestav bez nutnosti použití prohlížeče ChromeChromeless full screen mode for dashboards and reports
 • Znalost, kde jsou uložena dataKnow where your data is stored
 • Vylepšené načítání místních sestavImproved loading of on-premises reports
 • Sdílení řídicích panelů přímo v pracovním prostoru jiného uživateleShare dashboards directly to another user's workspace
 • Vylepšené prostředí konektoru Google AnalyticsImproved Google Analytics connector experience
 • Uzavření účtu Power BIClose your Power BI account

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

18. listopadu 2015November 18, 2015

 • Vytvoření duplicitního řídicího paneluCreate a duplicate dashboard
 • Dlaždice řídicích panelů s volným umístěnímFreely position dashboard tiles
 • Vylepšená navigace pro zobrazení na celé obrazovceImproved navigation for full screen view
 • Lepší prostředí pro zvaní kolegů z organizace do skupin Power BIBetter experience when inviting peers from your organization to Power BI groups
 • Vylepšené chybové zprávy dlaždicImproved error messages for tiles

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

11. listopadu 2015November 11, 2015

 • Nový web pro dokumentaci Power BI, lokalizovanýNew site for Power BI documentation, localized
 • Vylepšená doba načítání sestavImproved load time for reports
 • Aktualizace firemních balíčků obsahu se změnami jenom sestavUpdate organizational content packs with report-only changes
 • Stav Power BI v Centru pro správu Microsoftu 365Power BI health status in Microsoft 365 admin center
 • Klíčové ukazatele výkonu a obrázky v tabulkách, maticích a na kartáchKPIs and images in tables, matrices, and cards

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

3. listopadu 2015November 3, 2015

 • Návodné nákupní prostředí Power BIGuided Power BI purchase experience.
 • Power BI Pro si můžou zakoupit i jednotlivciIndividuals can buy Power BI Pro.
 • Duplikace stránky sestavyDuplicate report page.

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

28. října 2015October 28, 2015

 • Sdílení řídicích panelů se skupinami Active Directory SecurityShare dashboards with Active Directory Security groups
 • Výběr osobPeople picker
 • Sdílení s velkým počtem e-mailových adresSharing with a large number of email addresses
 • Sbalení navigačního podokna pomocí parametrizované adresy URLCollapse nav pane through an URL parameterized

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

20. října 2015October 20, 2015

 • Členové s oprávněním jen pro čtení ve skupinách Power BIRead-only members in Power BI groups
 • Vybrané otázky ve službě Q&AFeatured questions in Q&A
 • Režim zobrazení na celé obrazovce v novém okně u vizualizací sestavFull screen pop-out mode for report visualizations

Všechny podrobnosti najdete na blogu Power BI.For all the details, visit the Power BI blog

13. října 2015October 13, 2015

 • Režim zobrazení na celé obrazovce pro zobrazení řídicích panelů a sestav na televizorech s velkou obrazovkouFull screen mode to display your dashboards and reports on big screen TVs
 • Podpora přizpůsobení na obrazovku v režimu zobrazení na celé obrazovce pro zobrazení celého řídicího panelu na dostupné ploše'Fit to screen' support in full screen mode to display your entire dashboard in the available space
 • Vybraný režim pro získání více podrobností na dlaždicích řídicích panelůIn-focus mode to get more details on dashboard tiles
 • Možnost zobrazení času poslední aktualizace pro každou dlaždiciAbility to view last update time for each tile
 • Možnost zobrazení zdroje pro každou dlaždiciAbility to view the source for each tile
 • Planview Enterprise je komplexní řešení pro správu portfolia a prostředků, které propojuje strategii a realizaci a vylepšuje rozhodovací proces v celém podniku.Planview Enterprise is an end-to-end portfolio and resource management solution that connects strategy to execution, improving decision-making across the enterprise. Balíček obsahu Planview Enterprise pro Power BI umožňuje vizualizovat data správy práce a prostředků zcela novým způsobem.The Planview Enterprise content pack for Power BI allows you to visualize your resource and work management data in an entirely new way. Jednoduše se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů a začněte interaktivně prozkoumávat existující investice portfolia, stav rozpočtu a jak dobře si vaše projekty vedou oproti strategickým prioritám.Simply sign in with your credentials and begin to interactively explore your portfolio investment spend, budget status, and how well your projects align with strategic priorities.

Další informace najdete na našem blogu a v online dokumentaci.View our blog and online documentation to learn more.

6. října 2015October 6, 2015

 • Pomocí služby Power BI Q&A můžete prozkoumat data pomocí jednoduchých intuitivních otázek a získat odpovědi ve formě interaktivních grafů a diagramů.With Power BI Q&A, you can explore your data using simple, intuitive questions and receive answers in the form of interactive charts and graphs. V této verzi jsme přidali funkci, která vám pomůže začít se službou Power BI Q&A, i když nevíte nic o datech.With this release, we have added a feature to help you get started with Power BI Q&A, even when you do not know anything about the data. Pokud ji chcete začít používat, přejděte na libovolný řídicí panel a klikněte na odkaz How to ask (Jak se zeptat) vedle pole otázek služby Q&A.To get started with this, navigate to any dashboard and click the "How to ask" link near the Q&A question box. Power BI vám zobrazí různé návrhy na základě vašich dat.Power BI presents you with a number of suggestions based on your data.
 • Před dvěma týdny jsme představili podporu vkládání obrazců na plátno sestavy v Power BI Desktopu.Two weeks ago, we introduced support for inserting shapes into the report canvas in Power BI Desktop. Tento týden s radostí oznamujeme, že nově můžete přidávat obrazce na plátno sestavy, když vytváříte nebo upravujete sestavy ve webové aplikaci Power BI.This week, we are happy to announce that you can now add shapes to your report canvas when you are authoring and/or editing reports in the Power BI web app.
 • Přidali jsme možnosti vypnutí e-mailových upozornění při sdílení řídicího panelu.We have added the option to turn off email notification when you share a dashboard. Stačí, když zaškrtnete políčko pro posílání e-mailových upozornění příjemcům v dialogovém okně sdílení Power BI.Simply uncheck the "Send email notification to recipients" check box in the Power BI share dialog. Zobrazí se vám adresa URL. Zkopírujte a nasdílejte ji svým kolegům, abyste jim dali přístup k řídicímu panelu.You will be presented with a URL – copy and share this URL to your colleagues to give them access to the dashboard.
 • Microsoft Dynamics NAV je řešení firemní správy pro malé až středně velké organizace.Microsoft Dynamics NAV is a business management solution for small to medium organizations. Nabízí zákazníkům úplné řešení pro firmy s větší kontrolou nad finančními a obchodními procesy.It offers customers a full solution for their business with greater control over their financials and business processes. Balíček obsahu Power BI poskytuje dodávané sestavy pro uživatele Dynamics NAV, jako jsou prodej a zisk, profilace příležitostí, ziskovost a další.The Power BI content pack provides out-of-box reports for Dynamics NAV users, such as sales and profit, opportunities pipeline, profitability and more. Tyto metriky jsou uspořádány na řídicím panelu, který je možné celý přizpůsobit a umožňuje vám snadné připojení a okamžité zahájení průzkumu dat.These metrics are organized on a dashboard that can be fully customized, allowing you to easily connect and immediately start exploring your data.

Podívejte se na blog a do online dokumentace, kde najdete další informace.Check out the blog and online documentation for more information.

29. září 2015September 29, 2015

 • Po aktualizaci, kterou jsme tento týden provedli, si můžete při vytváření nových sestav zvolit z více velikostí stránky i definovat vlastní velikost stránky.With this week's service update, when creating new reports you can now choose from multiple page sizes as well as define your own page size. Tak si můžete řídit velikost a poměr stran jednotlivých stránek v sestavě.This controls the size and aspect ratio of each page in the report.
 • Přidali jsme podporu dalšího vizuálního formátování obrázků a bublinových grafů.We added additional visual formatting support for images and bubble charts. Při změně velikosti obrázků si můžete zamknout poměr stran, abyste předešli deformaci obrázku, a bubliny spojnicových grafů si můžete nakonfigurovat tak, aby se vyplnily nebo ne.You can lock the aspect while resizing images to avoid image distortion and scatter chart bubbles can be configured to be filled or not.
 • V současné době Power BI pošle pozvánky ke sdílení na alternativní e-mailové adresy.Today, Power BI will send sharing invites to an alternate email address. Když s vámi někdo sdílí řídicí panel, pošleme vám odkaz na pozvánku ke sdílení jak na vaši originální e-mailovou adresu, tak i na vaši alternativní e-mailovou adresu (pokud jste si ji nakonfigurovali).When a dashboard is shared with you, we will send the sharing invite link both to your original email address and to your alternate email address (if you have it configured).
 • Power BI je k dispozici všem zákazníkům, včetně těch, kteří používají architekturu Microsoft 365 DonMT (Dedicated on Multitenant).Power BI is available to all customers including those on the Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365 architecture. Power BI budete používat jako sdílenou službu v režimu více tenantů.You will be using Power BI as a shared service in multi-tenant mode. Ve většině případů se můžete v Power BI zaregistrovat následujícím jednoduchým postupem samoobslužné registrace ve službě – stačí, když zadáte svoji e-mailovou adresu, svoje jméno a heslo, a můžete se pustit do práce.In most cases, you can register for Power BI by following the simple self-service-signup process – just enter your work email address, enter your name and password to get started. Pokud jste správcem licence, můžete svým uživatelům přiřadit licence pomocí zde uvedených pokynů.If you are the License admin, you can assign licenses to your users using the instructions here.
 • Protokoly auditování Azure vám umožňují zobrazit operační protokoly na úrovni řízení v předplatném Azure.Azure Audit Logs allows you to view control-plane operational logs in your Azure subscription. Balíček obsahu Protokoly auditování Azure Power BI vám usnadní analýzu a vizualizaci celého spektra informací uvedených v těchto lozích.The Power BI Azure Audit Logs content pack can help you easily analyze and visualize the wealth of information contained in these logs. Balíček obsahu vám umožňuje připojit se k datům a začít s průzkumem přehledů pomocí dodaného řídicího panelu a sestav.The content pack allows you to connect to your data and begin to discover insights with the out-of-the box dashboard and reports. Přečtěte si náš blog a online dokumentaci, kde najdete další informace.Read our blog and online documentationfor more information.

Další informace si přečtěte na našem blogu.Learn more in our blog.

22. září 2015September 22, 2015

 • Teď máte větší flexibilitu při přizpůsobení řídicích panelů – k dispozici máte další velikosti dlaždic od 1 × 1 po 5 × 5.Have more flexibility on your dashboard to customize your dashboards with additional tile sizes, ranging from 1x1 to 5x5.
 • Nově můžete sdílet řídicí panel (a zrušit jeho sdílení) z prostoru skupiny naprosto stejným způsobem jako z vlastního prostoru.You can now share (and un-share) a dashboard from your group space exactly the way you would do it in your own space. Jakmile kolegové přijmou vaši pozvánku ke sdílení, přidá se sdílený řídicí panel (a všechny jeho přidružené sestavy) do jejich vlastního prostoru s oprávněním jen pro čtení.Once colleagues accept your sharing invitation, the shared dashboard (and their associated reports) will be added in their own space with read-only permission.
 • Do Power BI jsme přidali pět dalších oborových ukázek: ziskovost zákazníků, lidské zdroje, analýza příležitostí, analýza zajišťování a prodej a marketing.We added 5 additional industry related samples to Power BI: Customer Profitability, Human Resources, Opportunity Analysis, Procurement Analysis, and Sales and Marketing Sample.
 • Stripe je rozšířená platební platforma pro online firmy.Stripe is an advanced payment platform for online businesses. Tisíce firem z celého světa – od startupů až po společnosti uvedené v žebříčku 500 nejúspěšnějších firem na světě časopisu Forbes – používají Stripe k platebním transakcím ve více než 130 měnách.From start-ups to Fortune 500 companies, thousands of businesses use Stripe to accept payments in over 130 currencies, from anyone in the world. Po propojení Power BI s existujícím účtem Stripe budete moct pomocí balíčku obsahu Power BI Stripe monitorovat, zkoumat a vizualizovat aktivitu Stripe.By connecting Power BI with your existing Stripe account, you'll be able to use the Power BI Stripe content pack to monitor, explore, and visualize your Stripe activity.

Další informace si přečtěte na našem blogu.Learn more in our blog.

15. září 2015September 15, 2015

 • Nově si můžete zvolit, který řídicí panel chcete připnout k vizuálu.You can now choose which dashboard you want to pin your visual to! Cílový řídicí panel můžete vybrat z existujících řídicích panelů nebo si můžete dokonce vytvořit nový řídicí panel a připnout ho k vizuálu v jednom kroku.You can choose the target dashboard from your existing dashboards, or even create a new dashboard and pin the visual to it in one shot.
 • Můžete také řídit barvy vizuálu na řídicím panelu.Additionally, you can control your visual colors in the dashboard. Pokud vaše sestava používá jiný motiv než řídicí panel, můžete určit, zda si vizuál zachová aktuální motiv, nebo zda použije výchozí motiv řídicího panelu, abyste zachovali konzistenci napříč vizuály z různých zdrojů.If your report is using a different theme from the dashboard theme, you can control whether the visual retains current theme, or uses the default dashboard theme to achieve consistency across visuals from various sources.
 • Teď můžete jednoduše připnout dlaždici z jednoho řídicího panelu na jiný stejným způsobem jako při připnutí vizuálu sestavy na řídicí panel.You can now simply pin the tile from one dashboard to another, the same way you would pin a report visual to a dashboard.
 • Pokud se vaše 60denní bezplatné zkušební období Power BI blíží ke konci, můžete nás kontaktovat se žádostí o jeho prodloužení.If your 60-day Power BI Pro trial period is close to expiration, you can contact us to request an extension to your trial. Pokud žádost schválíme, prodlouží se vaše zkušební období o dalších 60 dnů.If approved, your trial will be extended for another 60 days.
 • comScore Digital Analytix je online řešení, které poskytuje přehled o vaší uživatelské základně prostřednictvím nejvhodnější analýzy a demografie cílové skupiny.comScore Digital Analytix is an online solution that provides insights into your user base through the best of analytics and audience demographics. S balíčkem obsahu Power BI comScore se můžete rychle připojit a začít získávat přehledy o datech webové analýzy.With the Power BI comScore content pack, you can quickly connect and begin gaining insights into your web analytics data. Tento balíček obsahu zahrnuje dodaný řídicí panel, skupinu sestav a kurátorovanou datovou sadu, které vám usnadní průzkum a zobrazení podrobnějších dat.This content pack includes an out-of-the box dashboard, a set of reports, and a curated data set to help you explore and drill into your data. Další informace o balíčku obsahu si přečtěte na našem blogu a v tématu nápovědy.Learn more about the content pack in our blog and help topic.

8. září 2015September 8, 2015

 • Popisné hypertextové odkazy vám nově umožňují poskytovat uživatelům odkazy bez nutnosti zobrazovat celou adresu URL v textovém poli.Friendly Hyperlinks now allow you to provide links for your users without needing to display the entire URL in the textbox.
 • Do sestav Power BI jsme přidali podporu přechodu k podrobným datům.Drill Support has been added to Power BI Reports. Můžete si vytvořit cestu přechodu, která uživatelům umožní přejít z jedné úrovně dat na související data.You can create a Drill path that enables users to navigate from one level of data to related data.
 • Do části s ukázkami v prostředí Získat data jsme přidali dvě oborové ukázky – ukázku analýzy výdajů na IT a ukázku analýzy kvality dodavatele.Two new Industry Related Samples, It Spend Analysis and Supplier Quality Analysis, have been added under the samples section of the Get Data experience. Tyto ukázky představují skvělé příklady toho, jak můžete pomocí dat vytvořit chytré sestavy a řídicí panely.These samples are great examples of how you can use your data to create insightful reports and dashboards.
 • Máme nový balíček obsahu pro tyGraph, který vám umožňuje snadno získat podrobnější přehled o vašich datech Yammeru.We have a new content pack for tyGraph, which allows you to easily gain deeper insights into your Yammer data. Balíček obsahu zahrnuje řídicí panel, skupinu sestav a kurátorovanou datovou sadu, abyste mohli prozkoumat a získat přehledy, jako je míra aktivního zapojení (skóre MAE), a metriky využití obsahu, například zobrazení souboru a stažení souboru.The content pack includes a dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide insights such as the Measure of Active Engagement (The MAE Score) and content consumption metrics such as File Views and File Downloads. Další informace najdete na našem blogu a v tématu nápovědy.Learn more on our blog and help topic.

1. září 2015September 1, 2015

 • Služba Webtrends pomáhá společnostem vyznat se v datech zákazníků, aby bylo možné řídit úspěch marketingových kampaní.Webtrends helps companies make sense of their customer data to drive digital marketing success. Uživatelé mají možnost sledovat, analyzovat a poskytovat přehledy o tom, jak se návštěvníci pohybují webovými, sociálními, mobilními a sharepointovými kanály.Users have the ability to observe, analyze and deliver insights on the visitor journey across web, social, mobile and SharePoint channels. S touto verzí balíčku obsahu Webtrends budou mít uživatelé nově možnost používat Power BI k monitorování, analýzám a vizualizacím svých analytických dat Webtrends.With the release of the Webtrends content pack, users will now have the ability to use Power BI to monitor, analyze, and visualize their Webtrends analytics data. Další informace najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu Webtrends pro Power BI.The Webtrends content pack for Power BI help page has more information.
 • Se službou Q&A začnete ještě snadněji.Getting started with Q&A is even simpler. Jakmile umístíte kurzor do textového pole Q&A, okamžitě zobrazíme seznam otázek a klíčových metrik, které jsou pro vaše data relevantní.The moment you put your cursor inside the Q&A text box, we instantly display a list of questions and key metrics that are relevant to your data. Ve výchozím nastavení se v rozevíracím seznamu zobrazí otázky pro dlaždice, které jsou už k řídicímu panelu připnuté, ale i položku pro jednotlivé tabulky ve vaší datové sadě.In the drop down, by default, you will see the questions for tiles already pinned to the dashboard as well as an entry for each table you have in your dataset.
 • Standardní dynamická velikost plátna umožňuje vykreslit všechny položky sestavy s optimálními rozměry pro danou velikost okna prohlížeče.The dynamic canvas size we display by default renders all our report items with optimal dimensions for the browser window size. Pokud chcete zamknout poměr stran nebo chcete sestavu jinak přizpůsobit, podporujeme teď další tři možnosti: Přizpůsobit stránce, Přizpůsobit šířce a Skutečná velikost.If you want to lock in the aspect ratio, or want to fit your report in a different way, we now support another three options for you: Fit to Page, Fit to Width, and Actual Size.
 • Také jsme zvýšili limit počtu datových sad a sestav, které můžete mít.We also Increased the limit on the number of datasets and reports you can have. Nově můžete mít v účtu Power BI až 200 datových sad a 200 sestav pro každou datovou sadu.You can now have up to 200 datasets and 200 reports for each dataset in your Power BI account.

18. srpna 2015August 18, 2015

11. srpna 2015August 11, 2015

 • Mandrill je služba e-mailové infrastruktury vyvinutá společností MailChimp, která vám umožní analyzovat vaše e-mailové kampaně ze široké škály informací.Mandrill is an email infrastructure service developed by MailChimp that lets you analyze your email campaigns from a wide variety of information. S balíčkem obsahu Mandrill pro Power BI se můžete rychle připojit ke svým datům Mandrill a okamžitě získat přehled o své bulletinové nebo marketingové kampani.With the Power BI Mandrill content pack, you can quickly connect to your Mandrill data and immediately gain insights into your newsletter or marketing campaign. Další podrobnosti o tom, jak začít, najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu Mandrill pro Power BI.For additional details on how to get started, please see the Mandrill content pack for Power BI help page.

4. srpna 2015August 4, 2015

 • Power BI nově nabízí Circuit ID, který uživatelům umožňuje sledovat a monitorovat veškeré cloudové komunikační služby Circuit ID a pomáhá jim tak činit správná obchodní rozhodnutí.Power BI now offers Circuit ID users the ability to track and monitor all their Circuit ID cloud communications services, empowering them to make the right business decisions. Další podrobnosti o tom, jak začít, najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu Circuit ID pro Power BI.For additional details on how to get started, please see the Circuit ID content pack for Power BI help page.
 • Dnes jsme vydali vylepšení funkce sdílení řídicího panelu, která umožňuje snadnější používání.Today we've released an enhancement to the Share Dashboard feature to make it even easier to use. Pokud vaše organizace využívá pro e-mail Microsoft 365, můžete nově sdílet obsah s e-mailovou distribuční skupinou úplně stejným způsobem jako při posílání e-mailu v Outlooku.If your organization uses Microsoft 365 for email, you can now share to an email distribution group just the same way you would send an email in Outlook. Stačí zadat adresu distribuční skupiny a kliknout na Sdílet.Just enter the address of the distribution group and click Share. Všem členům distribuční skupiny přijde e-mailová pozvánka k zobrazení řídicího panelu.All members of the distribution group will receive an email invitation to view the dashboard.

28. července 2015July 28, 2015

 • S nadšením oznamujeme, že aktualizace Power BI z tohoto týdne nově nabízí sledování výkonu databáze pomocí balíčku obsahu SQL Sentry.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers database performance tracking with the SQL Sentry content pack. Tento balíček obsahu zahrnuje řídicí panel a sestavy, které vám pomohou monitorovat nasazení sledovaného SQL Serveru pomocí cloudu SQL Sentry.This content pack includes a dashboard and reports that help you monitor the SQL Server deployments you track using the SQL Sentry Cloud. Další podrobnosti o tom, jak začít, najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu SQL Sentry pro Power BI.For additional details on how to get started, please see the SQL Sentry content pack for Power BI help page.

24. července 2015July 24, 2015

 • S nadšením oznamujeme vydání verze Power BI, která je obecně dostupná.We're excited to announce our "general availability" (GA) release of Power BI. Zaregistrujte se k Power BI Pro ještě dnes.Sign up today for Power BI Pro. V rámci všeobecně dostupné verze nabízíme skvělé nové funkce:As part of the GA release, we are offering some great new features:
 • Nové prostředí pro vizualizaci a vytváření sestav: Nové plátno pro vytváření sestav nabízí široký výběr vizualizací, větší kontrolu nad formátováním dlaždic, legendy, osy, barvy, pozadí a další prvky.A new visualization and report creation experience: The new reporting canvas has a larger selection of visualizations, more control over formatting of titles, legends, axes, colors, backgrounds, and more.
 • Skupiny Power BI: Skupiny nabízejí výkonné prostředí pro spolupráci založené na skupinách Microsoft 365.Power BI groups: groups offer a powerful collaborative experience built on Microsoft 365 groups.
 • Balíčky obsahu organizace: Power BI umožňuje extrémně jednoduché vytváření řídicích panelů a sestav a nově uživatelé můžou tento obsah publikovat v galerii obsahu organizace.Organizational content packs: Power BI makes creating dashboards and reports extremely simple, and now users can publish this content to the organizational content gallery.
 • Používání celých excelových souborů: Do Power BI si můžete přenést libovolný excelový sešit, který máte uložený na OneDrivu pro firmy, a zobrazit si ho celý stejným způsobem jako v Excelu Online.Bring in whole Excel files: You can bring any Excel workbook stored on OneDrive for Business into Power BI and view the entire workbook, exactly as you would in Excel Online.
 • Používání souborů CSV: Stejně jako soubory Excelu nebo Power BI Desktopu může datovou sadu pro řídicí panely a sestavy Power BI tvořit i textový soubor s hodnotami oddělenými čárkou (CSV).Bring in CSV files: Just like Excel or Power BI Desktop file, a comma-separated values text (CSV) file can also be a dataset for your Power BI dashboards and reports.
 • Nahrazení excelových souborů, souborů Power BI Desktopu a souborů CSV: Do Power BI můžete nahrát aktualizovanou verzi souboru, která nahradí stávající datovou sadu.Replace Excel, Power BI Desktop, and CSV files: you can upload an updated version of a file to Power BI and it will replace the existing dataset. Všechny sestavy a řídicí panely, které jsou k této datové sadě připojeny, začnou automaticky používat novou verzi.All the reports and dashboards that are connected to this dataset now automatically use the new version.
 • S nadšením oznamujeme, že aktualizace Power BI z tohoto týdne nově nabízí sledování pracovních položek v balíčku obsahu Visual Studio Online.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers work item tracking in the Visual Studio Online content pack. Kromě důležitých metrik týkajících se úložiště Git, žádostí o přijetí změn a obsahu řízení verzí zahrnutých v původní verzi najdete v této aktualizaci i nový řídicí panel, sestavu a aktualizovanou datovou sadu, které nabízí přehledy o vašich pracovních položkách.This update includes a new dashboard, report and an updated data set offering insights on your work items in addition to important metrics about your Git repository, pull requests, and version control content included in the initial version. Další podrobnosti o tom, jak začít, najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu Visual Studio Online pro Power BI.For additional details on how to get started, please see the Visual Studio Online content pack for Power BI help page.

14. července 2015July 14, 2015

 • Acumatica Cloud ERP poskytuje sadu plně integrovaných aplikací pro správu podniku, jako jsou Financials, Distribution, CRM a Project Accounting, které využívají robustní a flexibilní platformu.Acumatica Cloud ERP delivers a suite of fully integrated business management applications such as Financials, Distribution, CRM and Project Accounting, powered by a robust and flexible platform. S balíčkem obsahu Acumatica pro Power BI se můžete rychle připojit a okamžitě získat přehledy o datech týkajících se vašich obchodních příležitostí.With the Power BI Acumatica content pack, you can quickly connect and immediately gain insights into your opportunity data. Tento balíček obsahu zahrnuje dodávaný řídicí panel, skupinu sestav a kurátorovanou datovou sadu, které umožňují prozkoumat a poskytovat podrobnosti, jako je například celkový počet získaných příležitostí podle data.This content includes an out-of-box dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide details such as your total won opportunities by date. Další informace si můžete přečíst zde.Read more here.
 • Azure HDInsight nově nabízí plně spravovanou službu Spark.Azure HDInsight now offers a fully managed Spark service. Tato funkce pamatuje na scénáře, jako jsou iterativní strojové učení a interaktivní analýzy dat.This capability allows for scenarios such as iterative machine learning and interactive data analysis. Power BI vám umožňuje přímo se připojit k datům ve službě Spark v HDInsight nabízející jednoduché a dynamické prohlížení.Power BI allows you to directly connect to the data in Spark on HDInsight offering simple and live exploration. Další informace si můžete přečíst v našem dokumentu nápovědy.Read our help doc for more information.
 • Navigace a integrace spouštěče aplikací Microsoft 365.Microsoft 365 navigation and application launcher integration. Jedním kliknutím teď můžete přejít ke všem aplikacím Microsoft 365.With a single click, you can now navigate to all of your Microsoft 365 applications.
 • Zadání vlastní adresy URL, na kterou uživatelé přejdou při kliknutí na dlaždici.Specifying a custom URL that users navigate to when they click a tile. Nově máte možnost nastavit přesné místo, na které uživatelé přejdou: konkrétní sestavu, jiný řídicí panel sestavu SSRS nebo externí web.You now have the ability to control exactly where users go: a specific report, another dashboard, an SSRS report, or an external website.
 • Viditelnost a správa úložiště, které využíváte v Power BIVisibility and management of the storage you are consuming in Power BI
 • Konfigurace vizuálu a polí zobrazených ve službě Q&AConfiguring the visual and fields displayed in Q&A

7. července 2015July 7, 2015

 • Jedna z nejočekávanějších a nejžádanějších funkcí je nyní v Power BI dostupná.One of the most awaited and requested feature is now available in Power BI. Ode dneška můžete v Power BI aktualizovat datové sady, které se připojují k vašim místním zdrojům, jako je SQL Server.Starting today, in Power BI you can refresh datasets connecting to your on-premises sources such as SQL Server. Můžete aktualizovat datovou sadu, kterou jste vytvořili ze souboru Návrháře Power BI nebo excelového sešitu, daty naimportovanými do sešitu pomocí Power Query nebo Power Pivotu.You can refresh a dataset that has been created from a Power BI Designer file or an Excel workbook with data imported into the workbook using Power Query or Power Pivot.

30. června 2015June 30, 2015

 • Vydali jsme nový balíček obsahu Power BI UserVoice, který vám pomůže monitorovat a vizualizovat data UserVoice a okamžitě o nich získat přehled pomocí připraveného řídicího panelu a sestavy.We released a new Power BI UserVoice content pack that can help you monitor and visualize your UserVoice data and immediately gain insights into it with the ready-to-use dashboard and report.

23. června 2015June 23, 2015

 • Při nahrání do služby Power BI je možné soubory Power BI Desktopu aktualizovat (pomocí možnosti naplánované nebo okamžité aktualizace).Power BI Desktop files can be refreshed (scheduled refresh & refresh now) when uploaded to the Power BI service.
 • Vydáváme největší vizuální změnu Power BI od prosince: přehlednější a jednodušší prostředí pro získání dat.We are releasing the biggest visual change to Power BI since December: a cleaner and simpler experience to Get Data. Když kliknete na Získat data, zobrazí se vám nově jedna obrazovku se skupinou kategorií, ze kterých si můžete vybrat.When you click on Get Data, you are now presented a single screen with a set of categories to choose from. Snadněji tak najdete obsah, který vás zajímá.This will make it even easier to find the content that matters to you.
 • Azure SQL Data Warehouse nabízí pružné škálování a masivní paralelní zpracování.Azure SQL Data Warehouse offers elastic scale and massive parallel processing. V omezené verzi Public Preview, kterou jsme představili dnes, vám Power BI umožňuje připojit se přímo k datům uloženým ve službě Azure SQL Data Warehouse, která nabízí jednoduché a dynamické prohlížení.With the limited public preview announced today, Power BI allows you to directly connect to the data stored in your Azure SQL Data Warehouse offering simple and dynamic exploration. Po vytvoření připojení k datovému skladu se dotazy generují v reálném čase a posílají se zpátky do zdroje při prohlížení dat.After creating a connection to your data warehouse, queries are generated in real time and sent back to the source as you explore the data. Tím služba eliminuje potřebu vytvářet a nahrávat vlastní datový model a nabízí interaktivní průzkum dat.This removes the need to create and upload a custom data model and offers interactive exploration of your data.

16. června 2015June 16, 2015

 • SweetIQ vám umožňuje snadno sledovat místní seznamy tak, že poskytuje data o umístění a data kontroly z místního ekosystému vyhledávání.SweetIQ lets you easily track your local listings by providing location and review data from your local search ecosystem. Power BI umožňuje tato data analyzovat a monitorovat pomocí dodaného obsahu vytvořeného z dat SweetIQ.Power BI allows you to analyze and monitor that data, by offering out of box content built from your SweetIQ data. Další podrobnosti o tom, jak začít, najdete na stránce nápovědy balíčku obsahu SweetIQ pro Power BI.For additional details on how to get started, please see the SweetIQ content pack for Power BI help page.

2. června 2015June 2, 2015

 • S Power BI a balíčkem obsahu appFigures je nyní sledování důležitých statistik o aplikacích snadné.Now tracking important statistics about your apps is easy with Power BI and the appFigures content pack. Další podrobnosti o tom, jak se připojit a začít, najdete v dokumentaci k balíčku obsahu appFigures pro Power BI.For additional details on how to connect and get started, see the documentation for appFigures content pack for Power BI.

28. května 2015May 28, 2015

 • Pomocí našeho balíčku obsahu můžete získat rychlý přehled o datech účtu QuickBooks Online.Get quick insights into your QuickBooks Online account data using our content pack. Další podrobnosti o tom, jak se připojit a začít, najdete v dokumentaci k balíčku obsahu QuickBooks Online pro Power BI.For additional details on how to connect and get started, see the QuickBooks Online content pack for Power BI documentation.

13. května 2015May 13, 2015

 • Můžete se připojit přímo k datům uloženým v databázi Azure SQL Database.You can connect directly to data stored in your Azure SQL Database. Dynamicky generujeme a posíláme dotazy do zdroje a umožňujeme vám tak vytvářet interaktivní sestavy přímo z vaší databáze.We dynamically generate and send down queries to the source, allowing you to create interactive reports directly over your database. Další informace si můžete přečíst v tomto blogovém příspěvku a v dokumentaci.You can read the blog post and documentation for more information.

7. května 2015May 7, 2015

 • Aktualizovali jsme vzhled a teď máme nový moderní design, který je svěží a výrazný, ale současně se soustředí na to, co je důležité: na vaše data a přehledy.We updated our look to a new modern design, a look that is fresh and distinctive while keeping your focus on what matters: your data and your insights.

28. dubna 2015April 28, 2015

23. dubna 2015April 23, 2015

 • S naším novým balíčkem obsahu můžete nyní vizualizovat a prohlížet data Microsoft Dynamics Marketing.You can now visualize and explore your Microsoft Dynamics Marketing data with our new content pack! Další informace si můžete přečíst v našem blogovém příspěvku.You can read our blog post for more information.

15. dubna 2015April 15, 2015

 • S naším novým balíčkem obsahu můžete nyní vizualizovat a prohlížet data Google Analytics.You can now visualize and explore your Google Analytics data with our new content pack! S balíčkem obsahu Google Analytics získáte řídicí panel, sestavu a datovou sadu, které vám umožní získat přehled o využití vašeho webu za posledních 6 měsíců.With the Google Analytics content pack you will get a dashboard, report and dataset that allow you to gain insights into the usage of your site in the last 6 months. Můžete si přečíst náš blogový příspěvek.You can read our blog post.
 • Nově můžete připnout všechny karty s výjimkou karet, které obsahují klíčové ukazatele výkonu a obrázky ze služby Q&A a sestav.You can now pin all cards expect those containing KPIs and Images from Q&A and reports
 • Nově můžete ve službě Q&A používat karty tak, že na konec dotazu přidáte frázi „jako karta“.You can now use cards in Q&A by using the phrase 'as card' at the end of your query

31. března 2015March 31, 2015

 • Řídicí panely GitHub obsahují nové vizuály, které se zaměřují na budování komunity, vylepšené výpočty a vylepšené rozložení.GitHub dashboards have new visuals that focus on community building, improved calculations, and improved layout
 • Řídicí panely SendGrid obsahují nové vizuály a nové rozložení, které vám pomůžou získat lepší přehledy.SendGrid dashboards have new visuals and a new layout to help you find better insights
 • Nově můžete používat stromové mapy ve službě Q&A pomocí fráze „jako stromová mapa“ přidané na konec dotazu.You can now use treemaps in Q&A by using the phrase 'as treemap' at the end of your query
 • Nově můžete připnout stromové mapy ze služby Q&A a sestav.You can now pin treemaps from Q&A and reports
 • Opravili jsme spoustu chyb.Lots of bug fixes!

25. února 2015February 25, 2015

 • Opravili jsme chyby, vylepšili uživatelské prostředí a zvýšili spolehlivost.Bug fixes and improvements to user experience and reliability.

26. ledna 2015January 26, 2015

 • Opravou různých chyb jsme vylepšili použitelnost a spolehlivost služby.Service usability and reliability have been improved through various bug fixes.

20142014

11. prosince 2014December 11, 2014

 • Vylepšili jsme spolehlivost aktualizace s OneDrivem.Reliability of refresh with OneDrive has been improved. Vyřešili jsme některé situace, kdy se sešity neaktualizovaly z OneDrivu.Some situations where workbooks were not refreshing from OneDrive have been resolved.

Další krokyNext steps

Co je Power BI?What is Power BI?

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community