Podporované jazyky a země nebo oblasti pro Power BISupported languages and countries/regions for Power BI

Tento článek obsahuje seznam podporovaných jazyků a zemí/oblastí pro službu Power BI, aplikaci Power BI Desktop a dokumentaci k Power BI.This article covers supported languages and countries/regions for the Power BI service, Power BI Desktop, and Power BI documentation.

Země a oblasti, kde je Power BI k dispoziciCountries and regions where Power BI is available

Seznam zemí a oblastí, ve kterých je Power BI dostupná, najdete v seznamu mezinárodní dostupnosti.For a list of countries and regions where Power BI is available, see the international availability list.

Jazyky pro službu Power BILanguages for the Power BI service

Služba Power BI (v prohlížeči) je k dispozici v těchto 44 jazycích:The Power BI service (in the browser) is available in the following 44 languages:

 • ArabštinaArabic
 • Baskičtina – BasqueBasque - Basque
 • Bulharština – БългарскиBulgarian - Български
 • Katalánština – catalàCatalan - català
 • Čínština (zjednodušená) – 中文(简体)Chinese (Simplified) - 中文(简体)
 • Čínština (tradiční) – 中文(繁體)Chinese (Traditional) - 中文(繁體)
 • Chorvatština – hrvatskiCroatian - hrvatski
 • Čeština – češtinaCzech - čeština
 • Dánština – danskDanish - dansk
 • Nizozemština – NizozemskoDutch - Nederlands
 • Angličtina – EnglishEnglish - English
 • Estonština – eestiEstonian - eesti
 • Finština – suomiFinnish - suomi
 • Francouzština – françaisFrench - français
 • Galicijština – galegoGalician - galego
 • Němčina – DeutschGerman - Deutsch
 • Řečtina – ΕλληνικάGreek - Ελληνικά
 • HebrejštinaHebrew
 • Hindština – हिंदीHindi - हिंदी
 • Maďarština – magyarHungarian - magyar
 • Indonéština – Bahasa IndonesiaIndonesian - Bahasa Indonesia
 • Italština – italianoItalian - italiano
 • Japonština – 日本語Japanese - 日本語
 • Kazaština – ҚазақKazakh - Қазақ
 • Korejština – 한국어Korean - 한국어
 • Lotyština – latviešuLatvian - latviešu
 • Litevština – lietuviųLithuanian - lietuvių
 • Malajština – Bahasa MelayuMalay - Bahasa Melayu
 • Norština (bokmål) – norsk (bokmål)Norwegian (Bokmål) - norsk (bokmål)
 • Polština – PolskiPolish - Polski
 • Portugalština (Brazílie) – PortuguêsPortuguese (Brazil) - Português
 • Portugalština (Portugalsko) – portuguêsPortuguese (Portugal) - português
 • Rumunština – românăRomanian - română
 • Ruština – РусскийRussian - Русский
 • Srbština (cyrilice) – српскиSerbian (Cyrillic) - српски
 • Srbština (latinka) – srpskiSerbian (Latin) - srpski
 • Slovenština – slovenčinaSlovak - slovenčina
 • Slovinština – slovenskiSlovenian - slovenski
 • Španělština – españolSpanish - español
 • Švédština – svenskaSwedish - svenska
 • Thajština – ไทยThai - ไทย
 • Turečtina – TürkçeTurkish - Türkçe
 • Ukrajinština – українськаUkrainian - українська
 • Vietnamština – Tiếng ViệtVietnamese - Tiếng Việt

Co je přeloženoWhat's translated

Power BI překládá nabídky, tlačítka, zprávy a další prvky prostředí do vašeho jazyka.Power BI translates menus, buttons, messages, and other elements of the experience into your language. Power BI například překládá obsah sestavy, jako jsou třeba automaticky generované názvy, filtry a popisy tlačítek.For example, Power BI translates report content such as automatically generated titles, filters, and tooltips. Vaše data se ale nebudou překládat automaticky.However, your data isn't automatically translated. V sestavách se nezmění rozložení vizuálů, pokud používáte jazyk se zápisem zprava doleva, jako je například hebrejština.Inside reports, the layout of visuals doesn't change if you're using a right-to-left language such as Hebrew.

V tuto chvíli je několik funkcí k dispozici pouze v angličtině:At this time, a few features are available in English only:

 • Řídicí panely a sestavy, které Power BI vytvoří, když se připojíte ke službám, jako je například Microsoft Dynamics CRM, Google Analytics nebo Salesforce.Dashboards and reports that Power BI creates when you connect to services such as Microsoft Dynamics CRM, Google Analytics, and Salesforce. Můžete si ale i přesto vytvořit vlastní řídicí panely a sestavy ve vašem jazyce.You can still create your own dashboards and reports in your own language.
 • Prozkoumávání dat pomocí funkce Q&AExploring your data with Q&A.

Na překladech dalších funkcí do jiných jazyků pracujeme, brzy se dočkáte.Stay tuned as we work to bring additional features to other languages.

Výběr jazyka ve službě Power BIChoose your language in the Power BI service

 1. Ve službě Power BI vyberte ikonu Nastavení Snímek obrazovky služby Power BI s ikonou NastaveníIn the Power BI service, select the Settings icon Screenshot of Power B I service showing Settings icon. > Nastavení. > Settings.
 2. Na kartě Obecné > Jazyk.On the General tab > Language.
 3. Vyberte jazyk > Použít.Select your language > Apply.

Výběr jazyka v prohlížečiChoose your language in the browser

Power BI zjistí jazyk na základě jazykových předvoleb v počítači.Power BI detects your language based on the language preferences on your computer. Způsob, jakým k těmto předvolbám přistupujete a měníte je, se může lišit v závislosti na operačním systému a prohlížeči.The way you access and change these preferences may vary depending on your operating system and browser. Tady je postup pro přístup k těmto předvolbám v Internet Exploreru a Google Chrome.Here's how to access these preferences from Internet Explorer and Google Chrome.

Internet Explorer (verze 11)Internet Explorer (version 11)

 1. Klikněte na tlačítko Nástroje v pravém horním rohu okna prohlížeče:Click the Tools button in the top-right corner of your browser window:

  Snímek obrazovky Internet Exploreru s tlačítkem Nástroje

 2. Klikněte na Možnosti Internetu.Click Internet Options.

 3. V dialogovém okně Možnosti Internetu klikněte na kartě Obecné v části Vzhled na tlačítko Jazyky.In the Internet Options dialog, on the General tab under Appearance, click the Languages button.

Google Chrome (verze 42)Google Chrome (version 42)

 1. Klikněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu okna prohlížeče:Click the menu button in the top-right corner of your browser window:

  Snímek obrazovky Google Chromu s tlačítkem nabídky

 2. Klikněte na Nastavení.Click Settings.

 3. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.Click Show advanced settings.

 4. V části Jazyky klikněte na tlačítko Jazyky a vstupní nastavení.Under Languages, click the Language and input settings button.

 5. Klikněte na Přidat, vyberte jazyk a klikněte na OK.Click Add, select a language, and click OK.

  Snímek obrazovky Google Chromu se seznamem jazyků

  Nový jazyk je na konci tohoto seznamu.The new language is at the end of the list.

 6. Přetáhněte nový jazyk do horní části seznamu a klikněte na Zobrazit Google Chrome v tomto jazyce.Drag the new language to the top of the list, and click Display Google Chrome in this language.

  Snímek obrazovky Google Chromu s jazykem zobrazení

  Možná budete muset zavřít a znovu otevřít prohlížeč, aby se změna projevila.You may need to close and reopen your browser to see the change.

Výběr jazyka nebo národního prostředí aplikace Power BI DesktopChoose the language or locale of Power BI Desktop

Existují dvě možnosti, jak Power BI Desktop získat: Buď si ho můžete stáhnout jako samostatný instalační program, nebo si ho můžete nainstalovat z Windows Storu.You have two ways of getting Power BI Desktop: You can download it as a standalone installer, or install it from the Windows Store.

 • Když instalujete Power BI Desktop z Windows Storu, nainstalují se všechny jazyky a standardně se zobrazí jazyk odpovídající výchozímu jazyku systému Windows.When you install Power BI Desktop from the Windows Store, it installs all the languages and by default shows the language that corresponds to the Windows default language.
 • Když si stáhnete Power BI Desktop jako samostatný instalační program, zvolíte si při jeho spuštění výchozí jazyk.When you download Power BI Desktop as a standalone installer, you choose the default language when you run the installer. Tento jazyk můžete později změnit.You can change it at a later date.
 • Můžete také zvolit národní prostředí, které se použije při importu dat pro určitou sestavu.You can also choose a locale to be used when importing data for a specific report.

Poznámka

Pokud instalujete verzi Power BI Desktopu optimalizovanou pro Server sestav Power BI, při stahování zvolíte jazyk.If you're installing the version of Power BI Desktop that's optimized for Power BI Report Server, you choose the language when you download. Podrobnosti najdete v článku Instalace Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BI.See Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server for details.

Volba jazyka Power BI DesktopuChoose a language for Power BI Desktop

 1. Nainstalujte Power BI Desktop z Windows Storu, nebo jako samostatný instalační program.Install Power BI Desktop from the Windows Store, or as a standalone installer.

 2. Pokud chcete změnit jazyk, v nabídce Windows vyberte Nastavení.To change the language, on the Windows menu select Settings

 3. V okně Nastavení Windows vyberte Čas a jazyk.In Windows Settings, select Time & language.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Nastavení Windows

 4. Klikněte na Jazyk a vyberte jazyk.Select Language and select a language. V případě potřeby vyberte možnost Přidat jazyk zobrazení Windows z obchodu Microsoft Store.Select Add a Windows display language in Microsoft Store if necessary.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem pro nastavení jazyka Windows

  Při příštím spuštění Power BI Desktopu se bude používat jazyk, který nastavíte jako výchozí.The next time you start Power BI Desktop it will use the language you set as the default.

Pokud chcete potlačit výchozí nastavení a použít Power BI Desktop v jiném jazyce, než je jazyk systému Windows, udělejte toto:To override the default and use Power BI Desktop in a language other than your Windows language do the following.

 1. V Power BI Desktopu přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.In Power BI Desktop, go to File > Options and settings > Options.
 2. V části Globální nastavení vyberte Místní nastavení.Under Global Settings, select Regional Settings.
 3. V rozevíracím seznamu Jazyk aplikace vyberte jiné národní prostředí.In the Application Language box, select a different locale.

Jazyková podpora v Power BI Desktopu je omezená na jazyky zobrazené v rozevírací nabídce Jazyk aplikace.Language support in Power BI Desktop is limited to the languages displayed in the Application Language dropdown.

Ověření výchozího formátování čísel a kalendářních dat v Power BI DesktopuVerify Power BI Desktop default number and date formatting

Power BI Desktop získává výchozí formátování čísel a kalendářích dat z nastavení oblasti Windows.Power BI Desktop gets its default number and date formatting from the Windows Region settings. V případě potřeby můžete tato nastavení zkontrolovat nebo změnit.You can check or change those settings, if needed.

 1. V nabídce Windows vyberte Nastavení.On the Windows menu select Settings

 2. V okně Nastavení Windows vyberte Čas a jazyk.In Windows Settings, select Time & language.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Nastavení Windows

 3. Vyberte Oblast > Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení.Select Region > Additional date, time, and regional settings.

  Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení

 4. V části Hodiny a oblast vyberte Změnit datum, čas nebo formáty čísel.In Clock and Region, select Change date, time, or number formats.

  Nastavení hodin a oblasti

 5. Ujistěte se, že je vybrána možnost Nastavit podle jazyka zobrazení Windows, nebo ji v případě potřeby změňte.Make sure Match Windows display language is selected, or change it if necessary.

  Nastavit podle jazyka zobrazení Windows

Výběr národního prostředí pro import dat do Power BI DesktopuChoose the locale for importing data into Power BI Desktop

Ať už Power BI Desktop stahujete nebo ho instalujete z Windows Storu, můžete zvolit národní prostředí pro konkrétní sestavu, které se bude lišit od národního prostředí ve vaší verzi Power BI Desktopu.Whether you download Power BI Desktop or install it from the Windows Store, you can choose a locale for a specific report to be something other than the locale in your version of Power BI Desktop. Národní prostředí mění způsob, jak Power BI interpretuje data importovaná ze zdroje dat.The locale changes the way Power BI interprets data when it's imported from your data source. Interpretuje se například datum 3/4/2017 jako 3. duben nebo 4. březen?For example, is "3/4/2017" interpreted as 3 April or March 4?

 1. V Power BI Desktopu přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.In Power BI Desktop, go to File > Options and settings > Options.

 2. V části Aktuální soubor vyberte Místní nastavení.Under Current file, select Regional Settings.

 3. V okně Národní prostředí pro import vyberte jiné národní prostředí.In the Locale for import box, select a different locale.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Možnosti

 4. Vyberte OK.Select OK.

Volba jazyka pro model v Power BI DesktopuChoose the language for the model in Power BI Desktop

Kromě nastavení jazyka pro aplikaci Power BI Desktop můžete také nastavit jazyk modelu.Besides setting the language for the Power BI Desktop application, you can also set the model language. Jazyk modelu ovlivňuje hlavně dvě věci:The model language affects chiefly two things:

 • Jak porovnáváme a řadíme řetězce.How we compare and sort strings. Například protože turečtina má dvě písmena i, mohou být v závislosti na kolaci databáze tato dvě písmena při řazení uvedena v jiných pořadích.For example, because Turkish has two of the letter i, depending on the collation of your database, the two can end up in different orders when sorting.
 • Jazyk, který Power BI Desktop používá při vytváření skrytých tabulek kalendářních dat na základě příslušných polí.The language Power BI Desktop uses when creating hidden date tables from date fields. Pole mají název například Měsíc/Monat/Mois atd.For example, fields are called Month/Monat/Mois, and so on.

Poznámka

Model Power BI aktuálně používá národní prostředí, které nerozlišuje malá a velká písmena (ani znaky abeced kana), takže s výrazy „ABC“ i „abc“ zachází, jako by byly stejné.The Power BI model currently uses a locale that is not case-sensitive (or kana-sensitive) so "ABC" and "abc" will be treated as equivalent. Pokud se do databáze načte nejdřív „ABC“, pak se další řetězce, které se liší jenom velikostí písmen, třeba „Abc“, nenačtou, protože se nepovažují za samostatné hodnoty.If "ABC" is loaded into the database first, other strings that differ only by case such as "Abc" won't be loaded as a separate value.

Tady je postup, jak nastavit jazyk modelu.Here's how to set the model language.

 1. V Power BI Desktopu přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.In Power BI Desktop, go to File > Options and settings > Options.

 2. V části Globální vyberte Místní nastavení.Under Global, select Regional Settings.

 3. V poli Jazyk modelu vyberte jiný jazyk.In the Model language box, select a different language.

  Snímek obrazovky Power BI Desktopu znázorňuje nastavení jazyka modelu

Poznámka

Po vytvoření se jazyk modelu Power BI nedá změnit.Once created, the language of a Power BI model can't be changed.

Jazyky pro dokumentaci nápovědyLanguages for the help documentation

Nápověda je lokalizovaná v těchto 10 jazycích:Help is localized in these 10 languages:

 • Čínština (zjednodušená) – 中文(简体)Chinese (Simplified) - 中文(简体)
 • Čínština (tradiční) – 中文(繁體)Chinese (Traditional) - 中文(繁體)
 • Francouzština – françaisFrench - français
 • Němčina – DeutschGerman - Deutsch
 • Italština – italianoItalian - italiano
 • Japonština – 日本語Japanese - 日本語
 • Korejština – 한국어Korean - 한국어
 • Portugalština (Brazílie) – PortuguêsPortuguese (Brazil) - Português
 • Ruština – РусскийRussian - Русский
 • Španělština – españolSpanish - español

Další krokyNext steps