Tipy pro optimalizaci barev vizuálu v sestavách Power BITips to optimize visual colors in Power BI reports

Tento článek je určen tvůrcům sestav, kteří navrhují sestavy Power BI a konfigurují barvy vizuálů.This article targets you as a report author designing Power BI reports, configuring visual colors.

Podívejte se na video s ukázkami osmi nejlepších tipů pro optimalizaci barev vizuálu v sestavách Power BI.Watch the video demonstrating the top eight tips to optimize visual colors in your Power BI reports.

TipyTips

Osm tipů pro optimalizaci barev vizuálu v sestavách Power BI zahrnuje:In summary, the top eight tips to optimize visual colors in Power BI reports include:

  1. Použití kontrastu ve vizuálechApply contrast within visuals
  2. Implementace optimálních palet barevImplement optimal color palettes
  3. Zvýraznění důležitých dat pomocí barvyHighlight important data with color
  4. Zvážení nedostatků barevného obrazuConsider color vision deficiencies
  5. Použití barvy s účelemUse color with purpose
  6. Volba vhodných barevných škálChoose appropriate color scales
  7. Použití barvy k odlišení klíčových prvkůUse color to differentiate key elements
  8. Rozlišení barvy a datDistinguish color and data

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: