Zdroje dat sestav Power BI v Serveru sestav Power BIPower BI report data sources in Power BI Report Server

Sestavy Power BI se můžou připojit k řadě zdrojů dat.Power BI reports can connect to a number of data sources. V závislosti na způsobu použití dat jsou k dispozici různé zdroje dat.Depending on how data is used, different data sources are available. Data můžete importovat nebo získat přímo dotazem pomocí DirectQuery nebo živým připojením ke službě SQL Server Analysis Services.Data can be imported or data can be queried directly using DirectQuery or a live connection to SQL Server Analysis Services. Některé zdroje dat, které jsou k dispozici v Power BI Desktopu, sice jsou optimalizované pro Server sestav Power BI, ale nepodporují publikování na Serveru sestav Power BI.Some data sources are available in Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, but aren't supported when published to Power BI Report Server.

Tyto zdroje dat jsou specifické pro sestavy Power BI používané v Serveru sestav Power BI.These data sources are specific to Power BI reports used within Power BI Report Server. Informace o zdrojích dat podporovaných u stránkovaných sestav (.rdl) najdete v článku o zdrojích dat podporovaných službou Reporting Services.For information about data sources supported with paginated reports (.rdl), see Data Sources Supported by Reporting Services.

Důležité

Všechny zdroje dat v sestavě Power BI Desktop musí podporovat konfiguraci plánované aktualizace.All data sources in a Power BI Desktop report must support configuring scheduled refresh.

Seznam podporovaných zdrojů datList of supported data sources

Zdroj datData source Data v mezipamětiCached data Plánovaná aktualizaceScheduled refresh Živé připojení / DirectQueryLive/DirectQuery
Databáze SQL ServeruSQL Server Database YesYes YesYes YesYes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services AnoYes YesYes YesYes
Azure SQL DatabaseAzure SQL Database AnoYes YesYes YesYes
Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse AnoYes YesYes YesYes
ExcelExcel YesYes YesYes NeNo
Databáze aplikace AccessAccess Database YesYes YesYes NeNo
Active DirectoryActive Directory YesYes YesYes NoNo
Amazon RedshiftAmazon Redshift AnoYes NeNo NeNo
Azure Blob StorageAzure Blob Storage AnoYes YesYes NeNo
Azure Data Lake StoreAzure Data Lake Store AnoYes NeNo NeNo
Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS) AnoYes NeNo NeNo
Azure HDInsight (Spark)Azure HDInsight (Spark) AnoYes NeNo NeNo
Azure Table StorageAzure Table Storage AnoYes YesYes NeNo
Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online) AnoYes NeNo NeNo
FacebookFacebook AnoYes NeNo NeNo
SložkaFolder AnoYes YesYes NoNo
Google AnalyticsGoogle Analytics AnoYes NeNo NeNo
Soubor Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS) AnoYes NeNo NeNo
Databáze IBM DB2IBM DB2 Database YesYes YesYes NeNo
ImpalaImpala AnoYes NeNo NeNo
JSONJSON AnoYes YesYes NoNo
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange AnoYes NeNo NeNo
Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online AnoYes NeNo NeNo
Databáze MySQLMySQL Database YesYes YesYes NeNo
Datový kanál ODataOData Feed YesYes YesYes NoNo
ODBCODBC AnoYes YesYes NeNo
OLE DBOLE DB AnoYes YesYes NeNo
Oracle DatabaseOracle Database YesYes YesYes YesYes
Databáze PostgreSQLPostgreSQL Database YesYes YesYes NeNo
Služba Power BIPower BI service NeNo NeNo NeNo
Skript jazyka RR Script AnoYes NeNo NeNo
Objekty SalesforceSalesforce Objects AnoYes NeNo NeNo
Sestavy SalesforceSalesforce Reports AnoYes NeNo NeNo
Server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server YesYes YesYes YesYes
Databáze SAP HANASAP HANA Database YesYes YesYes YesYes
Složka SharePointu (místní)SharePoint Folder (on-premises) AnoYes YesYes NeNo
Seznam SharePointu (místní)SharePoint List (on-premises) AnoYes YesYes NeNo
Seznam SharePointu OnlineSharePoint Online List AnoYes NeNo NeNo
SnowflakeSnowflake AnoYes NeNo NeNo
Databáze SybaseSybase Database YesYes YesYes NoNo
TeradataTeradata AnoYes YesYes YesYes
Text/CSVText/CSV AnoYes YesYes NeNo
WebWeb AnoYes YesYes NoNo
XMLXML AnoYes YesYes NeNo
appFigures (beta verze)appFigures (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Databáze Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database AnoYes NeNo AnoYes
Azure Cosmos DB (beta verze)Azure Cosmos DB (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Azure HDInsight Spark (beta verze)Azure HDInsight Spark (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Common Data Service (beta verze)Common Data Service (Beta) AnoYes NeNo NeNo
comScore Digital Analytix (beta verze)comScore Digital Analytix (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Dynamics 365 for Customer Insights (beta verze)Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Dynamics 365 for Financials (beta verze)Dynamics 365 for Financials (Beta) AnoYes NeNo NeNo
GitHub (beta verze)GitHub (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Google BigQuery (beta verze)Google BigQuery (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Databáze IBM Informix (beta verze)IBM Informix database (Beta) AnoYes NeNo NeNo
IBM Netezza (beta verze)IBM Netezza (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Kusto (beta verze)Kusto (Beta) AnoYes NeNo NeNo
MailChimp (beta verze)MailChimp (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Microsoft Azure Consumption Insights (beta verze)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Mixpanel (beta verze)Mixpanel (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Planview Enterprise (beta verze)Planview Enterprise (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Projectplace (beta verze)Projectplace (Beta) AnoYes NeNo NeNo
QuickBooks Online (beta verze)QuickBooks Online (Beta) AnoYes NeNo NeNo
SmartsheetSmartsheet AnoYes NeNo NeNo
Spark (beta verze)Spark (Beta) AnoYes NeNo NeNo
SparkPost (beta verze)SparkPost (Beta) AnoYes NeNo NeNo
SQL Sentry (beta verze)SQL Sentry (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Stripe (beta verze)Stripe (Beta) AnoYes NeNo NeNo
SweetIQ (beta verze)SweetIQ (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Troux (beta verze)Troux (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Twilio (beta verze)Twilio (Beta) AnoYes NeNo NeNo
tyGraph (beta verze)tyGraph (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Vertica (beta verze)Vertica (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Visual Studio Team Services (beta verze)Visual Studio Team Services (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Webtrends (beta verze)Webtrends (Beta) AnoYes NeNo NeNo
Zendesk (beta verze)Zendesk (Beta) AnoYes NeNo NeNo

Důležité

Zabezpečení na úrovni řádků nakonfigurované ve zdroji dat by mělo fungovat pro určitá připojení pomocí DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle a Teradata) a živá připojení – za předpokladu, že je ve vašem prostředí správně nakonfigurovaný protokol Kerberos.Row-level security configured at the data source should work for certain DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle and Teradata) and live connections assuming Kerberos is configured properly in your environment.

Seznam podporovaných metod ověřování pro aktualizaci modeluList of supported authentication methods for model refresh

Server sestav Power BI nepodporuje u aktualizací modelů ověřování OAuth.Power BI Report Server does not support OAuth-based authentication for model refresh. Některé zdroje dat (např. Excel a databáze Accessu) využívají k připojení k datům samostatný krok, jako je Soubor nebo Web.Some data sources such as Excel or Access databases make use of a separate step like File or Web to connect to data.

Zdroj datData source Anonymní ověřováníAnonymous Authentication Ověřování pomocí klíčeKey Authentication Uživatelské jméno a hesloUsername and Password Ověřování systému WindowsWindows Authentication
Databáze SQL ServeruSQL Server Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services NeNo NeNo AnoYes YesYes
WebWeb AnoYes NeNo AnoYes YesYes
Azure SQL DatabaseAzure SQL Database NeNo NeNo AnoYes NoNo
Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse NeNo NeNo AnoYes NeNo
Active DirectoryActive Directory NeNo NeNo AnoYes YesYes
Amazon RedshiftAmazon Redshift NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure Blob StorageAzure Blob Storage AnoYes YesYes NeNo NeNo
Azure Data Lake StoreAzure Data Lake Store NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS) NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure HDInsight (Spark)Azure HDInsight (Spark) NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure Table StorageAzure Table Storage NeNo AnoYes NeNo NeNo
Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online) NeNo NeNo NeNo NeNo
FacebookFacebook NeNo NeNo NeNo NeNo
SložkaFolder NeNo NeNo NeNo AnoYes
Google AnalyticsGoogle Analytics NeNo NeNo NeNo NeNo
Soubor Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS) NeNo NeNo NeNo NeNo
Databáze IBM DB2IBM DB2 Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
ImpalaImpala NeNo NeNo NeNo NeNo
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange NeNo NeNo NeNo NeNo
Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online NeNo NeNo NeNo NeNo
Databáze MySQLMySQL Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
Datový kanál ODataOData Feed YesYes YesYes YesYes YesYes
ODBCODBC AnoYes NeNo AnoYes YesYes
OLE DBOLE DB AnoYes NeNo AnoYes YesYes
Oracle DatabaseOracle Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
Databáze PostgreSQLPostgreSQL Database NeNo NeNo AnoYes NeNo
Služba Power BIPower BI service NeNo NeNo NeNo NeNo
Skript jazyka RR Script NeNo NeNo NeNo NeNo
Objekty SalesforceSalesforce Objects NeNo NeNo NeNo NeNo
Sestavy SalesforceSalesforce Reports NeNo NeNo NeNo NeNo
Server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server NeNo NeNo AnoYes NeNo
Databáze SAP HANASAP HANA Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
Složka SharePointu (místní)SharePoint Folder (on-premises) AnoYes NeNo NeNo AnoYes
Seznam SharePointu (místní)SharePoint List (on-premises) AnoYes NeNo NeNo AnoYes
Seznam služby SharePoint OnlineSharePoint Online List NeNo NeNo NeNo NeNo
SnowflakeSnowflake NeNo NeNo NeNo NeNo
Databáze SybaseSybase Database NeNo NeNo AnoYes YesYes
TeradataTeradata NeNo NeNo AnoYes Ano**Yes**
appFigures (beta verze)appFigures (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Databáze Azure Analysis Services (beta verze)Azure Analysis Services database (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure Cosmos DB (beta verze)Azure Cosmos DB (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Azure HDInsight Spark (beta verze)Azure HDInsight Spark (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Common Data Service (beta verze)Common Data Service (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
comScore Digital Analytix (beta verze)comScore Digital Analytix (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Dynamics 365 for Customer Insights (beta verze)Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Dynamics 365 for Financials (beta verze)Dynamics 365 for Financials (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
GitHub (beta verze)GitHub (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Google BigQuery (beta verze)Google BigQuery (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Databáze IBM Informix (beta verze)IBM Informix database (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
IBM Netezza (beta verze)IBM Netezza (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Kusto (beta verze)Kusto (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
MailChimp (beta verze)MailChimp (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Microsoft Azure Consumption Insights (beta verze)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Mixpanel (beta verze)Mixpanel (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Planview Enterprise (beta verze)Planview Enterprise (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Projectplace (beta verze)Projectplace (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
QuickBooks Online (beta verze)QuickBooks Online (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
SmartsheetSmartsheet NeNo NeNo NeNo NeNo
Spark (beta verze)Spark (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
SparkPost (beta verze)SparkPost (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
SQL Sentry (beta verze)SQL Sentry (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Stripe (beta verze)Stripe (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
SweetIQ (beta verze)SweetIQ (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Troux (beta verze)Troux (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Twilio (beta verze)Twilio (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
tyGraph (beta verze)tyGraph (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Vertica (beta verze)Vertica (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Visual Studio Team Services (beta verze)Visual Studio Team Services (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Webtrends (beta verze)Webtrends (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo
Zendesk (beta verze)Zendesk (Beta) NeNo NeNo NeNo NeNo

** Použití ověřování pomocí protokolu LDAP s Teradata (povolené v Power BI Desktopu pomocí příkazu příkazového řádku „setx PBI_EnableTeradataLdap true“) není pro aktualizaci modelu podporované.**Using LDAP authentication with Teradata (enabled in Power BI Desktop by using the Command Prompt command 'setx PBI_EnableTeradataLdap true') is not supported for model refresh.

Server sestav Power BI má při používání webových dat omezení: aktualizovat je možné pouze datové soubory z webu.Power BI Report Server has a limitation when using web data: only data files from web can be refreshed. Data založená na stránce nebo podle příkladu nelze aktualizovat.Data based on Page or By example aren't refreshable. Toto omezení je způsobeno tím, že výrazy M vytvořené pomocí Web.BrowserContents a Web.Page nelze aktualizovat.This limitation is because the M expressions created with Web.BrowserContents and Web.Page can't be refreshed. Server sestav Power BI může aktualizovat pouze zdroje dat Web.Contents.Power BI Report Server can only refresh Web.Contents data sources.

Seznam podporovaných metod ověřování pro DirectQueryList of supported authentication methods for DirectQuery

Server sestav Power BI nepodporuje u DirectQuery ověřování OAuth.Power BI Report Server does not support OAuth-based authentication for DirectQuery.

Zdroj datData source Anonymní ověřováníAnonymous Authentication Ověřování pomocí klíčeKey Authentication Uživatelské jméno a hesloUsername and Password Ověřování systému WindowsWindows Authentication Integrované ověřování systému WindowsIntegrated Windows Authentication
Databáze SQL ServeruSQL Server Database NeNo NoNo YesYes YesYes AnoYes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services NeNo NoNo YesYes YesYes AnoYes
Azure SQL DatabaseAzure SQL Database NeNo NoNo YesYes NeNo NoNo
Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse NeNo NoNo YesYes NeNo NeNo
Oracle DatabaseOracle Database NeNo NoNo YesYes YesYes AnoYes
Server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server NeNo NoNo YesYes NeNo NeNo
Databáze SAP HANASAP HANA Database NeNo NoNo YesYes YesYes Ano**Yes**
TeradataTeradata NeNo NoNo YesYes YesYes YesYes

**SAP HANA podporuje DirectQuery s integrovaným ověřováním Windows jen v případě, že ho používá jako relační databázi v publikovaném souboru (.pbix) Power BI Desktopu.**SAP HANA supports DirectQuery with Integrated Windows Authentication only when using it as a relational database in the published Power BI Desktop file (.pbix).

Další krokyNext steps

Zdroje dat pro sestavy Power BI ve službě Power BIData sources for Power BI reports in the Power BI service

Po připojení ke zdroji dat vytvořte sestavu Power BI s použitím dat z tohoto zdroje dat.Now that you've connected to your data source, create a Power BI report using data from that data source.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community