Zapomněli jste svoje heslo pro Power BI?Forgot your password for Power BI?

Pokud jste zapomněli svoje heslo, můžete použít následující odkaz a požádat o resetování hesla.If you've forgotten your password, you can use the following link to request a password reset.

https://passwordreset.microsoftonline.com

Pokud se dozvíte, že váš účet není nastaven pro heslo resetovat, požádejte svého správce Office 365. Pokud používáte bezplatnou zkušební verzi, správce je první osoby ve vaší organizaci, který se zaregistroval.If you're told your account isn't set up for password reset, contact your Office 365 admin. If you're using the free trial, the admin is the first person in your organization who signed up.

Pokud stále máte problémy s přístupem k vašemu účtu, můžete se obrátit na tým podpory pro resetování hesla.If you're still having issues accessing your account, you can try contacting the support team for a password reset.

1-800-642-76761-800-642-7676

Je důležité si uvědomit, že toto telefonní číslo není číslo podpory služby Power BI.It's important to note that this phone number is not the Power BI service support number.

Poznámka

Power BI poskytuje podporu během běžné pracovní doby v časovém pásmu (východní běžný čas) (testovací).Power BI provides support during usual business hours in the Eastern Standard Time (EST) time zone. Podpora je aktuálně pouze zadaná v angličtině.Support is currently only provided in English.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community