Vlastnosti barvy a ohraničení v PowerAppsColor and border properties in PowerApps

PřehledOverview

Konfigurace stylu ovládacího prvku podle toho, jak s ním uživatel pracujeConfigure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormalNormal

Tyto vlastnosti jsou běžně aktivní, když uživatel nijak s ovládacím prvkem nepracuje.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku: Plná, Čárkované, Tečkované nebo ŽádnáBorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

DisabledDisabled

Tyto vlastnosti jsou aktivní, když jsou ovládací prvky zakázané.These properties are in effect when the controls is disabled. Ovládací prvek můžete zakázat tak, že vlastnost Disabled nastavíte na hodnotu true.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode ovládacího prvku je nastavena na hodnotu DisabledDisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že je vlastnost DisplayMode nastavena na hodnotu DisabledDisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že je vlastnost DisplayMode nastavena na hodnotu DisabledDisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

HoverHover

Tyto vlastnosti jsou aktivní, když uživatel najede myší na ovládací prvek.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

PressedPressed

Tyto vlastnosti jsou aktivní při stisknutí tlačítka nebo ovládacího prvku obrázku.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku, když na něj uživatel klepne nebo kliknePressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku, když na něj uživatel klepne nebo kliknePressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku, když na něj uživatel klepne nebo kliknePressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

SelectionSelection

Tyto vlastnosti jsou aktivní, když uživatel vybere položku v ovládacím prvku.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor – barva textu vybrané položky nebo položek v seznamu nebo barva nástroje pro výběr v ovládacím prvku PeroSelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – barva pozadí vybrané položky nebo položek v seznamu nebo vybrané oblasti ovládacího prvku PeroSelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.