Textové vlastnosti v PowerAppsText properties in PowerApps

Konfigurace textu, který se zobrazí jako text ovládacího prvku, popis tlačítka nebo jako nápověda při zadávání dat, a určení dalších vlastností textuConfigure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

Vzhled textuText appearance

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu ovládacího prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic – možnost zobrazení textu ovládacího prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

Size – velikost písma textu ovládacího prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu ovládacího prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline – možnost zobrazení textu ovládacího prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Umístění textuText placement

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight – vzdálenost například mezi řádky textu nebo položkami v seznamuLineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuVerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.