Funkce Char v PowerAppsChar function in PowerApps

Převádí kód znaku na řetězec.Translates a character code into a string.

PopisDescription

Funkce Char vrátí řetězec, který obsahuje příslušný znak ASCII pro vaši platformu.The Char function returns a string that contains the appropriate ASCII character for your platform.

SyntaxeSyntax

Char(KódZnaku)Char( CharacterCode )

  • KódZnaku – povinný argument.CharacterCode - Required. Kód znaku ASCII, který chcete přeložit.ASCII character code to translate.

PříkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Char(65)Char( 65 ) Vrátí znak, který odpovídá kódu ASCII 65.Returns the character that corresponds to ASCII code 65. AA
Char(105)Char( 105 ) Vrátí znak, který odpovídá kódu ASCII 105.Returns the character that corresponds to ASCII code 105. ii
Char(35)Char( 35 ) Vrátí znak, který odpovídá kódu ASCII 35.Returns the character that corresponds to ASCII code 35. #