Funkce Exit v PowerAppsExit function in PowerApps

Ukončí aktuálně spuštěnou aplikaci.Exits the currently running app.

PopisDescription

Funkce Exit ukončí aktuálně spuštěnou aplikaci.The Exit function exits the currently running app. Uživatel se vrátí do seznamu aplikací, kde si může vybrat jinou aplikaci a spustit ji.The user is returned to the list of apps, where they can select another app to open.

SyntaxeSyntax

Exit()Exit()