Funkce IsNumeric v PowerAppsIsNumeric function in PowerApps

Testuje, jestli je hodnota číselná.Tests whether a value is numeric.

PopisDescription

Funkce IsNumeric testuje, jestli je hodnota číselná.The IsNumeric function tests whether a value is numeric. K ostatním druhům hodnot patří logická hodnota, řetězec, tabulka a záznam.Other kinds of values include Boolean, string, table, and record.

Vrácenou hodnotou je logická hodnota pravda nebo nepravda.The return value is a Boolean true or false.

SyntaxeSyntax

IsNumeric( Hodnota )IsNumeric( Value )

  • Hodnota – povinné.Value – Required. Hodnota, která se má testovatValue to test.