Funkce User v PowerAppsUser function in PowerApps

Vrátí informace o aktuálním uživateli.Returns information about the current user.

PopisDescription

Funkce User vrátí záznam informací o aktuálním uživateli:The User function returns a record of information about the current user:

VlastnostProperty PopisDescription
User().EmailUser().Email E-mailová adresa aktuálního uživateleEmail address of the current user.
User().FullNameUser().FullName Celé jméno aktuálního uživatele, včetně jména a příjmeníFull name of the current user, including first and last names.
User().ImageUser().Image Obrázek aktuálního uživateleImage of the current user. Bude to adresa URL obrázku ve tvaru blob:identifikátor.This will be an image URL of the form "blob:identifier". Nastavte vlastnost Image ovládacího prvku Obrázek na tuto hodnotu a zobrazte obrázek v aplikaci.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Poznámka

Vrácené informace se týkají aktuálního uživatele PowerApps.The information returned is for the current PowerApps user. Budou se shodovat s informacemi účtu, které se zobrazují v přehrávačích a studiu PowerApps a najdete je mimo jakékoli vytvořené aplikace.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Nemusí se shodovat s informacemi aktuálního uživatele v Office 365 nebo jiných službách.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

SyntaxeSyntax

User()User()

PříkladyExamples

Aktuální uživatel PowerApps má následující informace:The current PowerApps user has the following information:

  • Jméno a příjmení: Jan MacekFull Name: "John Doe"
  • E-mailová adresa: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Obrázek: Image:
VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
User()User() Záznam všech informací pro aktuálního uživatele PowerAppsRecord of all information for the current PowerApps user. { FullName: "John Doe"; Email: "john.doe@contoso.com"; Image: "blob:1234...5678" }{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().EmailUser().Email E-mailová adresa aktuálního uživatele PowerAppsThe email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
User().FullNameUser().FullName Jméno a příjmení aktuálního uživatele PowerAppsThe full name of the current PowerApps user. Jan Macek"John Doe"
User().ImageUser().Image Adresa URL obrázku aktuálního uživatele PowerAppsThe image URL for the current PowerApps user. Nastavte vlastnost Image ovládacího prvku Obrázek na tuto hodnotu a zobrazte obrázek v aplikaci.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob:1234...5678""blob:1234...5678"

S ImageControl.Image:With ImageControl.Image: