Správa aplikacíManaging apps

Můžete sdílet aplikace s kolegy a dalšími uživateli a řídit, která verze aplikace se používá a sdílí.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Můžete pracovat s kontejnery pro aplikace, připojeními a dalšími prostředky.Work with containers for apps, connections, and other resources.