Co je místní brána dat?

Místní brána dat funguje jako most poskytující rychlý a bezpečný přenos dat mezi místními daty (data, která nejsou v cloudu) a několika cloudovými službami od Microsoftu. Tyto cloudové služby zahrnují Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Analysis Services a Azure Logic Apps. Díky používání brány můžou organizace udržovat databáze a další zdroje dat ve svých místních sítích, ale přesto tato místní data bezpečně používat v cloudových službách.

Jak brána funguje

Přehled brány

Další informace o tom, jak brána funguje, najdete v článku Architektura místní brány dat.

Typy bran

Existují dva různé typy bran – každý je určený pro jiný scénář:

  • Místní brána dat: Umožňuje více uživatelům připojení k více místním zdrojům dat. Místní bránu dat můžete používat se všemi podporovanými službami v jedné instalaci brány. Tato brána je vhodná pro složité scénáře s více uživateli, kteří přistupují k více zdrojům dat.

  • Místní brána dat (osobní režim) umožňuje jednomu uživateli připojení ke zdrojům a není možné ji sdílet s ostatními. Místní bránu dat (osobní režim) je možné používat jen s Power BI. Tato brána je vhodná pro scénáře, kdy jste jediná osoba, která vytváří sestavy, a nepotřebujete žádné zdroje dat sdílet s ostatními.

Použití brány

Používání brány zahrnuje čtyři hlavní kroky.

  1. Stáhněte si bránu a nainstalujte ji na místní počítač.
  2. Nakonfigurujte bránu na základě vaší brány firewall a dalších požadavků na síť.
  3. Přidejte správce brány, kteří budou moct také spravovat další požadavky na síť.
  4. Vyřešte potíže s bránou v případě chyb.

Další kroky