Ukázky a další zdroje informací pro Common Data ServiceSamples and other resources for the Common Data Service

UkázkySamples

K dispozici je několik ukázek, které využívají Common Data Service.There are several samples that use the Common Data Service. Najdete je tak, že na powerapps.com, vyberete v navigačním podokně položku Domů.To find these samples, on powerapps.com, select Home in the navigation pane.

VideaVideos

K dispozici je několik videí, která ukazují postupy při vytváření a úpravách databází nebo vytváření aplikací.There are several videos that demonstrate how to create and modify a database, and how to create apps. Tato videa najdete v dokumentaci a jsou také na powerapps.com. Vyberte Domů v navigačním podokně a podívejte se na část Použití Common Data Service.You can find these videos in the documentation and you can also find them on powerapps.com. Select Home in the navigation pane and look in the Use the Common Data Service section.

Další videa najdete na kanálech YouTube MS PowerApps a Microsoft Ignite.You can find more videos on YouTube on the MS PowerApps and Microsoft Ignite channels.

Blogové příspěvkyBlog posts

Příspěvky s postupy najdete na blogu PowerApps.You can find how-to posts on the PowerApps blog.

Události na konferenci Microsoft IgniteMicrosoft Ignite sessions

Z mnoha událostí na konferenci Microsoft Ignite byly pořízeny záznamy, které najdete na webu Microsoft Ignite On-Demand.Many sessions of the Microsoft Ignite conference were recorded and are available at Microsoft Ignite On-Demand. Vyhledejte „PowerApps“ a „common data model“.Search for "PowerApps" and "common data model."

PřehledOverview

Další informace o službě Common Data Service a modelu Common Data Model najdete tady: Přehled služby Common Data Service a modelu Common Data Model.Learn more about the Common Data Service and Common Data Model here, Common Data Service and Common Data Model overview.