Sdílení excelových dat používaných aplikacíShare Excel data used by your app

Excelová data můžete sdílet s uživateli aplikace v cloudovém účtu, například na OneDrivu.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

Můžete třeba vytvořit aplikaci, která zobrazuje jména a telefonní čísla skupiny technické podpory ve vaší společnosti.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. Informace jsou uloženy v excelové tabulce, kterou umístíte do složky na Dropboxu.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. Potom můžete tuto složku sdílet s uživateli aplikace, aby si mohli jména a telefonní čísla zobrazit.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

Data musíte sdílet, aby uživatelé mohli aplikaci spustit nebo i upravit.You must share the data so that users can run and even modify your app. Uživatelé, kteří nemají oprávnění ke sdílení, tato data v excelovém souboru neuvidí.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

V tomto tématu se dozvíte, jak sdílet data v excelové tabulce pomocí Dropboxu, OneDrivu a Disku Google.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Pokud chcete vytvořit aplikaci, která zobrazuje data z excelového souboru, přečtěte si téma Vytvoření aplikace ze sady dat.To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Sdílení dat na DropboxuShare data in Dropbox

 1. Přihlaste se k Dropboxu stejným účtem, který jste použili k vytvoření připojení z PowerApps k Dropboxu.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.
 2. Vyberte složku, která obsahuje excelový soubor, a potom vyberte Sdílet:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  Příkaz pro sdílení

 3. V dialogovém okně zadejte e-mailové adresy, pomocí nichž se budou uživatelé aplikace přihlašovat k Dropboxu.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Sdílení na Dropboxu

 4. Pokud chcete, aby uživatelé mohli přidávat, upravovat nebo odstraňovat data ve vaší aplikaci, vyberte Může upravit.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. V opačném případě vyberte Může zobrazit.Otherwise, select Can view.
 5. Vyberte Sdílet.Select Share.

Další informace najdete v tématu Sdílení složek na Dropboxu.For more information, see Sharing folders on Dropbox.

Sdílení dat na OneDrivuShare data in OneDrive

 1. Přihlaste se k OneDrivu stejným účtem, který jste použili k vytvoření připojení z PowerApps k OneDrivu.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.
 2. Vyberte složku, která obsahuje příslušný soubor, a potom vyberte Sdílet:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  Příkaz pro sdílení

  Poznámka

  Ve OneDrivu pro firmy sdílejte samotný soubor, nikoli složku, ve které se soubor nachází.In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. V dialogovém okně vyberte E-mail.In the dialog box, select Email.

  Sdílet e-mailem

 4. Zadejte e-mailové adresy, kterými se uživatelé aplikace budou přihlašovat k OneDrivu, a potom vyberte Sdílet.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Zadání uživatele

Další informace najdete v tématu Sdílení souborů a složek na OneDrivu.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Sdílení dat na Disku GoogleShare data in Google Drive

 1. Přihlaste se k Disku Google stejným účtem, který jste použili k vytvoření připojení z PowerApps k Disku Google.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, která obsahuje excelový soubor, a potom vyberte Sdílet.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  Příkaz pro sdílení

 3. V dialogovém okně zadejte e-mailové adresy, pomocí nichž se budou uživatelé aplikace přihlašovat k Disku Google:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Zadání uživatele

 4. Pokud chcete, aby uživatelé mohli přidávat, upravovat nebo odstraňovat data ve vaší aplikaci, vyberte v seznamu oprávnění možnost Může upravit.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. V opačném případě vyberte Může zobrazit.Otherwise, select Can view.
 5. Vyberte Hotovo.Select Done.

Další informace najdete v tématu Sdílení souborů a složek na Disku Google.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Známá omezeníKnown limitations

Informace o způsobech sdílení excelových dat v rámci organizace získáte v části o známých omezeních.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.