Seznam webinářů k PowerAppsPowerApps webinar listing

Tyto webináře vám pomohou plně využívat funkce a možnosti Microsoft PowerApps.These webinars can help you to leverage the features and functions of Microsoft PowerApps. V komentářích pod tímto tématem můžete navrhnout další témata.Please feel free to suggest additional topics in the comments under this topic.

Připravované webinářeUpcoming webinars

Začínáme | Integrace produktů: Tipy a triky pro Teams a PowerAppsGetting Started | Product Integrations: Teams + PowerApps Tips and Tricks
Audrie Gordonby Audrie Gordon
31. ledna, 10:00 PST, 13:00 ESTJanuary 31st, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Připojte se k tomuto webináři a podívejte se, jak lze pomocí integrace PowerApps a Teams během okamžiku vytvářet výkonnější podniková řešení.Join this webinar to see how PowerApps and Teams work together to create more powerful business solutions in a snap! Ukážeme si používání PowerApps v rámci kanálů Teams a uvedeme několik nových nápadů, jak lze pomocí integrace těchto produktů zajistit lepší týmovou spolupráci.We'll show you how to leverage PowerApps within your Teams channels, and give you some new ideas on how to leverage these products together for improved team collaboration.

Klikněte sem, pokud chcete sledovat vysílání 31. ledna.Click here to watch on January 31st

Řada Konektory | Síla Office Graphu s PowerAppsConnector Series | The Power of Office Graph with PowerApps
Audrie Gordonby Audrie Gordon
5. února, 10:00 PST, 13:00 ESTFebruary 5th, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Audrie Gordon, vedoucí programová manažerka týmu PowerApps, ukazuje, jak lze PowerApps využívat s technologiemi Office Graph.Audrie Gordon, Sr Program Manager of the PowerApps team, shows how to leverage PowerApps with Office Graph technologies. Přizpůsobíme jednu z našich šablon a maximalizujeme účinek skupiny Office v typickém podnikovém scénáři.We will customize one of our templates and maximize the impact of Office Group for a typical business scenario.

Klikněte sem, pokud chcete sledovat vysílání 5. února.Click here to watch on February 5th

Podrobně | Použití PowerApps k vytváření řešení pro opravy serverů – Brian BlanchardDeep Dive | Building Server Patching Solutions with PowerApps by Brian Blanchard
Audrie Gordonby Audrie Gordon
19. února, 10:00 PST, 13:00 ESTFebruary 19th, 10:00AM PST, 1:00PM EST

Brian Blanchard z oddělení Microsoft Retail Stores předvede, jak pro svůj tým vytváří aplikace pro správu plánů oprav serverů.Brian Blanchard from Microsoft Retail Stores demonstrates how he build apps for his team to manage server patching schedules. Seznámí nás s desktopovou i mobilní verzí, které jeho tým dnes používá k urychlení a zjednodušení procesu oprav.He will share both the desktop and mobile version which they use today to expedite and simplify the patching process. Brian tedy díky PowerApps a Flow šetří svému týmu čas i finanční prostředky.Kudos to Brian who leverages PowerApps and Flow to save time and money for his team.

Klikněte sem, pokud chcete sledovat vysílání 19. února.Click here to watch on February 19th

Minulé webinářePast webinars

Webináře jsou k dispozici na vyžádání po živém vysílání.Webinars are available on-demand after the live broadcast. Mějte prosím na paměti, že budete muset znovu zadat registrační údaje a potom e-mailem obdržíte odkaz na záznam.Please note that you'll need to re-enter registration details, and then you'll be sent a link to the recording via email.

Řada webinářů ZačínámeGetting Started Webinar Series

Začínáme s ovládacími prvky galerieGet started with gallery controls
Audrie Gordon Zaregistrovat se a sledovatby Audrie Gordon Register and watch now

Začínáme se vzorci v PowerAppsGet started with formulas in PowerApps
Audrie Gordon Zaregistrovat se a sledovatby Audrie Gordon Register and watch now

Začínáme s formuláři v PowerAppsGet started with forms in PowerApps
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

5 nejlepších tipů pro navrhování aplikací, které znamenají byznysTop 5 Tips for Designing Apps that Mean Business
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Začínáme s ovládacími prvky PowerAppsGetting started with PowerApps controls
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Začínáme s Common Data ServiceGet started with the Common Data Service
Jono Luk Sledovatby Jono Luk Watch now

Témata pro profesionályPro Topics

Nasazování aplikací PowerAppsDeploying your PowerApps applications
James Oleinik Sledovatby James Oleinik Watch now

Vzorce PowerApps podrobněDeep dive on PowerApps formulas
Greg Lindhorst Sledovatby Greg Lindhorst Watch now

Opětovné sestavení formuláře aplikace InfoPath Designer v PowerAppsRebuilding an InfoPath Designer form in PowerApps
Daniel Christian Sledovatby Daniel Christian Watch now

Připojení k místním datům z PowerAppsConnecting to on-premises data from PowerApps
Archana Nair a Dimah Zaidalkilani Sledovatby Archana Nair and Dimah Zaidalkilani Watch now

Životní cyklus aplikace s novými možnostmi pro uložení a publikování v PowerAppsApplication Lifecycle with the new Save and publish options in PowerApps
Karthik Bharathy Sledovatby Karthik Bharathy Watch now

Profesionální tipy pro připojení k Excelu na OneDrivu pro firmy z PowerAppsPro Tips for Connecting to Excel on OneDrive for Business from PowerApps
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Optimalizace konektorů v PowerApps a Microsoft FlowOptimizing Connectors in PowerApps and Microsoft Flow
Theresa Palmer-Boroski Sledovatby Theresa Palmer-Boroski Watch now

Tipy pro profesionální návrháře týkající se přechodu z aplikace InfoPath na PowerApps – 1. částPro Tips for InfoPath Designers Transitioning to PowerApps - Part 1
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Tipy pro profesionální návrháře týkající se přechodu z aplikace InfoPath na PowerApps – 2. částPro Tips for Transitioning from InfoPath to PowerApps - Part 2
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Úvod k formulářům typu seznam na SharePointu OnlineIntroducing List Forms in SharePoint Online
Ankit Saraf Sledovatby Ankit Saraf Watch now

Seznámení se šablonami pro Office GraphExploring Office Graph Templates
Emma Cooper Sledovatby Emma Cooper Watch now

Komunita PowerApps – příležitosti a odměnyPowerApps Community Opportunities & Rewards
Audrie Gordon a Mackenzie Lyng Sledovatby Audrie Gordon & Mackenzie Lyng Watch Now

Přehled vydání funkcí PowerApps v roce 2017Overview of PowerApps Feature Releases for 2017
Darshan Desai Sledovatby Darshan Desai Watch now

PowerApps – zaměření na používání funkce vyhledáváníPowerApps Focus on Using the Lookup Function
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Nové šablony pro Office Graph (část 2)New Office Graph Templates (Part 2)
Emma Cooper Sledovatby Emma Cooper Watch now

Použití PowerApps a Flow k vytváření obchodních „portálů“Using PowerApps and Flow to create Line of Business “portals”
Vishwas Lele Sledovatby Vishwas Lele Watch Now

Práce s konektory: Použití konektoru pro PlannerWorking with Connectors: Using the Planner Connector
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch Now

Témata pro návrháře aplikacíApp Designer Topics

Pohled do zákulisí s jedním z vývojářů PowerApps – bližší pohled na šablony: Marie HoegerLook behind the curtain with one of the PowerApps Developers - A closer look at templates: Marie Hoeger
Audrie Gordon Sledovatby Audrie Gordon Watch now

Rychlé vytváření aplikací pomocí nástroje PowerApps StudioRapidly build applications with PowerApps Studio
Karthik Bharathy Sledovatby Karthik Bharathy Watch now