Dokumentace k Azure PowerShellu

Azure PowerShell je sada rutin pro správu prostředků Azure přímo z příkazového řádku PowerShellu. Prostředí Azure PowerShell je navržené tak, aby jeho zvládnutí i využití bylo snadné. Současně poskytuje výkonné funkce pro automatizaci. Prostředí Azure PowerShell je napsané ve specifikaci .NET Standard a pracuje s PowerShellem 5.1 ve Windows a s PowerShellem 6.x a novějším na všech platformách.