Prohlížeč modulů PowerShelluPowerShell Module Browser

Můžete vyhledávat všechny moduly a rutiny prostředí PowerShell od Microsoftu – stačí začít psát do následujícího pole.Search all PowerShell modules and cmdlets from Microsoft – just start typing in the box below.