Digitální umění PowerShellu

Legendy jsou pravdivé! Výkonné prostředí, které zajišťuje bezpečný průchod do cloudu. Ale jak?

Užijte si digitální umělecká díla propojená níže. Předveďte svým kolegům, že jste byli pověřeni posouváním Monadu!

Infografika PowerShellu

Komické

Tapeta

Plakát

PowerShell Hero

Pokyny k logu Microsoft PowerShellu a digitálnímu umění

Obecně platí, že třetí strany nesmí bez oprávnění používat loga a umělecká díla Společnosti Microsoft. Níže jsou uvedené omezené okolnosti, za kterých mohou třetí strany používat logo a umělecká díla Microsoft PowerShellu.

  • Pro ne komerční účely (dokumentaci nebo na webu), které odkazují na vaše připojení k Microsoft PowerShellu.

Jakékoli použití mimo tyto pokyny stanovené společností Microsoft je přísně zakázáno. Nepoužívejte logo Microsoft PowerShellu ani umělecká díla v produktech, balení produktů nebo jiných obchodních službách, pro které je vyžadována formální licence.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo ve svém výhradním uvážení ukončit nebo upravit oprávnění k zobrazení loga nebo kresby a může požádat třetí strany, aby upravily nebo odstranily jakékoli použití loga nebo uměleckého díla, které ve výhradním rozsudku Společnosti Microsoft nevyhovuje těmto pokynům nebo by jinak mohly ovlivnit práva společnosti Microsoft v logu.