Instalace PowerShellu v LinuxuInstalling PowerShell on Linux

Všechny balíčky jsou k dispozici na naší stránce [vydání][] GitHubu.All packages are available on our GitHub releases page. Po instalaci balíčku spusťte pwsh z terminálu.After the package is installed, run pwsh from a terminal. Spusťte, pwsh-preview Pokud jste nainstalovali verzi Preview.Run pwsh-preview if you installed a Preview release.

Poznámka

PowerShell 7 je místní upgrade, který odebere PowerShell Core 6. x.PowerShell 7 is an in-place upgrade that removes PowerShell Core 6.x.

/usr/local/microsoft/powershell/6Složka je nahrazena /usr/local/microsoft/powershell/7 .The /usr/local/microsoft/powershell/6 folder is replaced by /usr/local/microsoft/powershell/7.

Pokud potřebujete spustit PowerShell 6 souběžně s prostředím PowerShell 7, přeinstalujte PowerShell 6 pomocí binární archivní metody.If you need to run PowerShell 6 side-by-side with PowerShell 7, reinstall PowerShell 6 using the binary archive method.

U distribucí pro Linux, které nejsou oficiálně podporované, se můžete pokusit nainstalovat PowerShell pomocí balíčku PowerShellu pro modul snap-in.For Linux distributions that aren't officially supported, you can try to install PowerShell using the PowerShell Snap Package. Můžete také zkusit nasadit binární soubory PowerShellu přímo pomocí tar.gz archivuLinux, ale budete muset nastavit nezbytné závislosti na základě operačního systému v samostatných krocích.You can also try deploying PowerShell binaries directly using the Linux tar.gz archive, but you would need to set up the necessary dependencies based on the OS in separate steps.

Oficiálně podporované verzeOfficially supported releases

 • Ubuntu 16.04Ubuntu 16.04
 • Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04
 • Debian 8Debian 8
 • Debian 9Debian 9
 • Debian 10Debian 10
 • Alpine 3,9 a 3,10Alpine 3.9 and 3.10
 • CentOS 7CentOS 7
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7
 • Fedora 28Fedora 28
 • Fedora 29Fedora 29
 • Fedora 30Fedora 30
 • openSUSE 42,3openSUSE 42.3
 • openSUSE – přestupné 15openSUSE Leap 15

Podporované verze komunityCommunity supported releases

 • Ubuntu 18,10Ubuntu 18.10
 • Ubuntu 19.04Ubuntu 19.04
 • Oblouk – LinuxArch Linux
 • KaliKali
 • Raspbian (experimentální)Raspbian (experimental)

Alternativní metody instalaceAlternate install methods

 • Přichycení balíčkuSnap Package
 • Binární archivyBinary Archives
 • Globální nástroj .NET.NET Global tool

Aktuálně se nepodporuje.Not currently supported

 • Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04

Ubuntu 16.04Ubuntu 16.04

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků – Ubuntu 16,04Installation via Package Repository - Ubuntu 16.04

PowerShell pro Linux je publikovaný do úložišť balíčků pro snadné instalace a aktualizace.PowerShell for Linux is published to package repositories for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Download the Microsoft repository GPG keys
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb

# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo apt-get install powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo apt-get install powershell.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Ubuntu 16,04Installation via Direct Download - Ubuntu 16.04

Stáhněte si balíček Debian powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.16.04_amd64.deb ze stránky releases do počítače Ubuntu.Download the Debian package powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.16.04_amd64.deb from the releases page onto the Ubuntu machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo dpkg -i powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.16.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Poznámka

dpkg -iPříkaz se nezdařil s nesplnění závislostmi.The dpkg -i command fails with unmet dependencies. Následující příkaz apt-get install -f tyto problémy vyřeší a pak dokončí konfiguraci balíčku PowerShellu.The next command, apt-get install -f resolves these issues then finishes configuring the PowerShell package.

Odinstalace – Ubuntu 16,04Uninstallation - Ubuntu 16.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků – Ubuntu 18,04Installation via Package Repository - Ubuntu 18.04

PowerShell pro Linux je publikovaný do úložišť balíčků pro snadné instalace a aktualizace.PowerShell for Linux is published to package repositories for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Download the Microsoft repository GPG keys
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb

# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Enable the "universe" repositories
sudo add-apt-repository universe

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo apt-get install powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo apt-get install powershell.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Ubuntu 18,04Installation via Direct Download - Ubuntu 18.04

Stáhněte si balíček Debian powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.18.04_amd64.deb ze stránky releases do počítače Ubuntu.Download the Debian package powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.18.04_amd64.deb from the releases page onto the Ubuntu machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo dpkg -i powershell-lts_7.0.1-1.ubuntu.18.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Poznámka

dpkg -iPříkaz se nezdařil s nesplnění závislostmi.The dpkg -i command fails with unmet dependencies. Následující příkaz apt-get install -f tyto problémy vyřeší a pak dokončí konfiguraci balíčku PowerShellu.The next command, apt-get install -f resolves these issues then finishes configuring the PowerShell package.

Odinstalace – Ubuntu 18,04Uninstallation - Ubuntu 18.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 18,10Ubuntu 18.10

Instalace je podporována prostřednictvím snapd .Installation is supported via snapd. Pokyny najdete v tématu věnovaném přichycení balíčku.For instructions, see Snap Package.

Poznámka

Ubuntu 18,10 je dočasná verze , kterou komunita podporuje.Ubuntu 18.10 is an interim release that's community supported.

Ubuntu 19.04Ubuntu 19.04

Instalace je podporována prostřednictvím snapd .Installation is supported via snapd. Pokyny najdete v tématu věnovaném přichycení balíčku.For instructions, see Snap Package.

Poznámka

Ubuntu 19,04 je dočasná verze , kterou komunita podporuje.Ubuntu 19.04 is an interim release that's community supported.

Ubuntu 20.04Ubuntu 20.04

Ubuntu 20,04 je verze LTS.Ubuntu 20.04 is an LTS release. PowerShell aktuálně nepodporuje tuto verzi.PowerShell does not currently support this version. Podpora pro tuto verzi se považuje za verzi PowerShellu 7,1.Support for this version is being considered for the PowerShell 7.1 release. Pokud byste chtěli podporovat Ubuntu 20,04, pošlete prosím tento požadavek .Please upvote this request if you would like support for Ubuntu 20.04.

Debian 8Debian 8

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků – Debian 8Installation via Package Repository - Debian 8

PowerShell pro Linux je publikovaný do úložišť balíčků pro snadné instalace a aktualizace.PowerShell for Linux is published to package repositories for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y curl apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-jessie-prod jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo apt-get install powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo apt-get install powershell.

Debian 9Debian 9

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků – Debian 9Installation via Package Repository - Debian 9

PowerShell pro Linux je publikovaný do úložišť balíčků pro snadné instalace a aktualizace.PowerShell for Linux is published to package repositories for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y curl gnupg apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo apt-get install powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo apt-get install powershell.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Debian 9Installation via Direct Download - Debian 9

Stáhněte si balíček Debian powershell-lts_7.0.1-1.debian.9_amd64.deb ze stránky releases do počítače Debian.Download the Debian package powershell-lts_7.0.1-1.debian.9_amd64.deb from the releases page onto the Debian machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo dpkg -i powershell-lts_7.0.1-1.debian.9_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Odinstalace – Debian 9Uninstallation - Debian 9

sudo apt-get remove powershell

Debian 10Debian 10

Poznámka

Debian 10 se podporuje jenom v PowerShellu 7,0 a novějším.Debian 10 is only supported in PowerShell 7.0 and newer.

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků – Debian 10Installation via Package Repository - Debian 10

PowerShell pro Linux je publikovaný do úložišť balíčků pro snadné instalace a aktualizace.PowerShell for Linux is published to package repositories for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Download the Microsoft repository GPG keys
wget https://packages.microsoft.com/config/debian/10/packages-microsoft-prod.deb

# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Debian 10Installation via Direct Download - Debian 10

Stáhněte si balíček tar. gz powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz ze stránky releases do počítače Debian.Download the tar.gz package powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz from the releases page onto the Debian machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo apt-get update
# install the requirements
sudo apt-get install -y \
    less \
    locales \
    ca-certificates \
    libicu63 \
    libssl1.1 \
    libc6 \
    libgcc1 \
    libgssapi-krb5-2 \
    liblttng-ust0 \
    libstdc++6 \
    zlib1g \
    curl

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Alpine 3,9 a 3,10Alpine 3.9 and 3.10

Poznámka

Alpine 3,9 a 3,10 se podporují jenom v PowerShellu 7,0 a novějším.Alpine 3.9 and 3.10 are only supported in PowerShell 7.0 and newer.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Alpine 3,9 a 3,10Installation via Direct Download - Alpine 3.9 and 3.10

Stáhněte si balíček tar. gz powershell-7.0.1-linux-alpine-x64.tar.gz ze stránky releases na Alpine počítač.Download the tar.gz package powershell-7.0.1-linux-alpine-x64.tar.gz from the releases page onto the Alpine machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

# install the requirements
sudo apk add --no-cache \
  ca-certificates \
  less \
  ncurses-terminfo-base \
  krb5-libs \
  libgcc \
  libintl \
  libssl1.1 \
  libstdc++ \
  tzdata \
  userspace-rcu \
  zlib \
  icu-libs \
  curl

sudo apk -X https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main add --no-cache \
  lttng-ust

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-alpine-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

CentOS 7CentOS 7

Poznámka

Tento balíček funguje na Oracle Linux 7.This package works on Oracle Linux 7.

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků (preferované) – CentOS 7Installation via Package Repository (preferred) - CentOS 7

PowerShell pro Linux je publikovaný v oficiálních úložištích Microsoftu, který umožňuje snadnou instalaci a aktualizace.PowerShell for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation and updates.

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo yum update powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo yum update powershell.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – CentOS 7Installation via Direct Download - CentOS 7

Pomocí CentOS 7Stáhněte balíček ot./min. powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm ze stránky releases do počítače CentOS.Using CentOS 7, download the RPM package powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the CentOS machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo yum install powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Můžete nainstalovat ot./min. bez mezilehlého kroku pro stažení:You can install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Odinstalace – CentOS 7Uninstallation - CentOS 7

sudo yum remove powershell

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků (preferované) – Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Installation via Package Repository (preferred) - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

PowerShell pro Linux je publikovaný v oficiálních úložištích Microsoftu, který umožňuje snadnou instalaci a aktualizace.PowerShell for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation and updates.

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako uživatel Zaregistrujte úložiště Microsoftu jednou.As superuser, register the Microsoft repository once. Po registraci můžete PowerShell aktualizovat pomocí sudo yum update powershell .After registration, you can update PowerShell with sudo yum update powershell.

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Installation via Direct Download - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Stáhněte balíček ot powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm ./min. ze stránky releases do Red Hat Enterprise Linux počítače.Download the RPM package powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the Red Hat Enterprise Linux machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo yum install powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Můžete nainstalovat ot./min. bez mezilehlého kroku pro stažení:You can install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-lts-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Odinstalace-Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Uninstallation - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

sudo yum remove powershell

openSUSEopenSUSE

Instalace – openSUSE 42,3Installation - openSUSE 42.3

# Install dependencies
zypper update && zypper --non-interactive install curl tar libicu52_1

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Instalace – openSUSE přestupné 15Installation - openSUSE Leap 15

# Install dependencies
zypper update && zypper --non-interactive install curl tar gzip libopenssl1_0_0 libicu60_2

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Odinstalace – openSUSE 42,3, openSUSE s přestupným 15Uninstallation - openSUSE 42.3, openSUSE Leap 15

rm -rf /usr/bin/pwsh /opt/microsoft/powershell

FedoraFedora

Poznámka

Fedora 28 se podporuje jenom v PowerShellu 6,1 a novějším.Fedora 28 is only supported in PowerShell 6.1 and newer.

Poznámka

Fedora 29 a 30 se podporují jenom v PowerShellu 7,0 a novějších.Fedora 29 and 30 are only supported in PowerShell 7.0 and newer.

Instalace prostřednictvím úložiště balíčků (preferované) – Fedora 28, 29 a 30Installation via Package Repository (preferred) - Fedora 28, 29, and 30

PowerShell pro Linux je publikovaný v oficiálních úložištích Microsoftu, který umožňuje snadnou instalaci a aktualizace.PowerShell for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation and updates.

# Register the Microsoft signature key
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Update the list of products
sudo dnf check-update

# Install a system component
sudo dnf install compat-openssl10

# Install PowerShell
sudo dnf install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Instalace prostřednictvím přímého stažení – Fedora 28, 29 a 30Installation via Direct Download - Fedora 28, 29, and 30

Stáhněte balíček ot powershell-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm ./min. ze stránky releases do počítače Fedora.Download the RPM package powershell-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the Fedora machine.

Potom v terminálu spusťte následující příkazy:Then, in the terminal, execute the following commands:

sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install powershell-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Můžete nainstalovat ot./min. bez mezilehlého kroku pro stažení:You can install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-1.rhel.7.x86_64.rpm

Odinstalace – Fedora 28, 29 a 30Uninstallation - Fedora 28, 29, and 30

sudo dnf remove powershell

Oblouk – LinuxArch Linux

Poznámka

Společnost Microsoft oficiálně nepodporuje podporu archu a je udržována komunitou.Arch support is not officially supported by Microsoft and is maintained by the community.

PowerShell je k dispozici z úložiště uživatelů pro [Linux][] (AUR).PowerShell is available from the Arch Linux User Repository (AUR).

Balíčky v AUR jsou udržované komunitou; není oficiální podpora.Packages in the AUR are community maintained; there's no official support.

Další informace o instalaci balíčků z AUR najdete na wiki na wikiwebu pro Linux nebo v prostředí PowerShell v Docker.For more information on installing packages from the AUR, see the Arch Linux wiki or Using PowerShell in Docker.

Přichycení balíčkuSnap Package

Probíhá přichyceníGetting snapd

snapdje nutné ke spuštění přichycení.snapd is required to run snaps. Pomocí těchto pokynů se ujistěte, že máte snapd nainstalovanou aplikaci.Use these instructions to make sure you have snapd installed.

Instalace prostřednictvím modulu snapInstallation via Snap

Pro jednoduchou instalaci a aktualizace je PowerShell pro Linux publikovaný v obchodě s modulem snap-in .PowerShell for Linux is published to the Snap store for easy installation and updates.

Upřednostňovaná metoda je následující:The preferred method is as follows:

# Install PowerShell
sudo snap install powershell --classic

# Start PowerShell
pwsh

K instalaci verze Preview použijte tuto metodu:To install a preview version, use the following method:

# Install PowerShell
sudo snap install powershell-preview --classic

# Start PowerShell
pwsh-preview

Po instalaci se modul snap automaticky upgraduje.After installation, Snap will automatically upgrade. Upgrade můžete aktivovat pomocí sudo snap refresh powershell nebo sudo snap refresh powershell-preview .You can trigger an upgrade using sudo snap refresh powershell or sudo snap refresh powershell-preview.

OdinstalaceUninstallation

sudo snap remove powershell

neboor

sudo snap remove powershell-preview

KaliKali

Poznámka

Společnost Microsoft v rámci podpory Kali není oficiálně podporována a je udržována komunitou.Kali support is not officially supported by Microsoft and is maintained by the community.

Instalace – KaliInstallation - Kali

# Install PowerShell package
apt update && apt -y install powershell

# Start PowerShell
pwsh

Odinstalace – KaliUninstallation - Kali

# Uninstall PowerShell package
apt -y remove powershell

RaspbianRaspbian

Poznámka

Podpora Raspbian je experimentální.Raspbian support is experimental.

PowerShell se v současné době podporuje jenom u Raspbian roztažení.Currently, PowerShell is only supported on Raspbian Stretch.

CoreCLR a PowerShell budou fungovat jenom na zařízeních pi 2 a PI 3, ale u jiných zařízení, jako je Pi nula, máte nepodporovaný procesor.CoreCLR and PowerShell will only work on Pi 2 and Pi 3 devices as other devices, like Pi Zero, have an unsupported processor.

Stáhněte si Raspbian roztažení a postupujte podle pokynů k instalaci , abyste se dostali do svého PI.Download Raspbian Stretch and follow the installation instructions to get it onto your Pi.

Instalace – RaspbianInstallation - Raspbian

###################################
# Prerequisites

# Update package lists
sudo apt-get update

# Install libunwind8 and libssl1.0
# Regex is used to ensure that we do not install libssl1.0-dev, as it is a variant that is not required
sudo apt-get install '^libssl1.0.[0-9]$' libunwind8 -y

###################################
# Download and extract PowerShell

# Grab the latest tar.gz
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-arm32.tar.gz

# Make folder to put powershell
mkdir ~/powershell

# Unpack the tar.gz file
tar -xvf ./powershell-7.0.1-linux-arm32.tar.gz -C ~/powershell

# Start PowerShell
~/powershell/pwsh

Volitelně můžete vytvořit symbolický odkaz na spuštění prostředí PowerShell bez zadání cesty k pwsh binárnímu souboru.Optionally, you can create a symbolic link to start PowerShell without specifying the path to the pwsh binary.

# Start PowerShell from bash with sudo to create a symbolic link
sudo ~/powershell/pwsh -c New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "/usr/bin/pwsh" -Target "$PSHOME/pwsh" -Force

# alternatively you can run following to create a symbolic link
# sudo ln -s ~/powershell/pwsh /usr/bin/pwsh

# Now to start PowerShell you can just run "pwsh"

Odinstalace – RaspbianUninstallation - Raspbian

rm -rf ~/powershell

Instalace verzí PreviewInstalling Preview Releases

Při instalaci verze Preview PowerShellu pro Linux prostřednictvím úložiště balíčků se název balíčku změní z powershell na powershell-preview .When installing a PowerShell Preview release for Linux via a Package Repository, the package name changes from powershell to powershell-preview.

Instalace prostřednictvím přímého stahování se nemění, kromě názvu souboru.Installing via direct download doesn't change, other than the file name.

Následující tabulka obsahuje příkazy pro instalaci stabilních a náhledových balíčků pomocí různých správců balíčků:The following table contains the commands to install the stable and preview packages using the various package managers:

DistribuceDistribution(s) Stabilní příkazStable Command Příkaz PreviewPreview Command
Ubuntu, DebianUbuntu, Debian sudo apt-get install -y powershell sudo apt-get install -y powershell-preview
CentOS, RedHatCentOS, RedHat sudo yum install -y powershell sudo yum install -y powershell-preview
FedoraFedora sudo dnf install -y powershell sudo dnf install -y powershell-preview

Nainstalovat jako globální nástroj .NETInstall as a .NET Global tool

Pokud už máte .NET Core SDK nainstalovanou, je snadné nainstalovat PowerShell jako globální nástroj .NET.If you already have the .NET Core SDK installed, it's easy to install PowerShell as a .NET Global tool.

dotnet tool install --global PowerShell

Instalační program nástroje dotnet přidá ~/.dotnet/tools do PATH proměnné prostředí.The dotnet tool installer adds ~/.dotnet/tools to your PATH environment variable. Aktuálně běžící prostředí však nemá aktualizovaný PATH .However, the currently running shell does not have the updated PATH. Měli byste být schopni spustit PowerShell z nového prostředí zadáním příkazu pwsh .You should be able to start PowerShell from a new shell by typing pwsh.

Binární archivyBinary Archives

tar.gzPro platformy Linux jsou k dispozici binární archivy prostředí PowerShell, které umožňují pokročilé scénáře nasazení.PowerShell binary tar.gz archives are provided for Linux platforms to enable advanced deployment scenarios.

ZávislostiDependencies

PowerShell vytvoří přenosné binární soubory pro všechny distribuce systému Linux.PowerShell builds portable binaries for all Linux distributions. Modul runtime .NET Core ale vyžaduje různé závislosti v různých distribucích a PowerShellu.But, .NET Core runtime requires different dependencies on different distributions, and PowerShell does too.

Následující graf znázorňuje závislosti rozhraní .NET Core 2,0, které jsou oficiálně podporovány v různých distribucích systému Linux.The following chart shows the .NET Core 2.0 dependencies that are officially supported on different Linux distributions.

Operační systémOS ZávislostiDependencies
Ubuntu 16.04Ubuntu 16.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc + + 6,libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl 1.0.0, libicu55libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu55
Ubuntu 17,10Ubuntu 17.10 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc + + 6,libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl 1.0.0, libicu57libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu57
Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc + + 6,libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl 1.0.0, libicu60libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu60
Debian 8 (Jessie)Debian 8 (Jessie) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc + + 6,libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl 1.0.0, libicu52libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52
Debian 9 (roztáhnout)Debian 9 (Stretch) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc + + 6,libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.2, libicu57libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.2, libicu57
CentOS 7CentOS 7
Oracle Linux 7Oracle Linux 7
RHEL 7RHEL 7
libunwind, libcurl, OpenSSL-knihovny, libiculibunwind, libcurl, openssl-libs, libicu
openSUSE 42,3openSUSE 42.3 libcurl4, libopenssl1_0_0 libicu52_1libcurl4, libopenssl1_0_0, libicu52_1
openSUSE – přestupné 15openSUSE Leap 15 libcurl4, libopenssl1_0_0 libicu60_2libcurl4, libopenssl1_0_0, libicu60_2
Fedora 27Fedora 27
Fedora 28Fedora 28
libunwind, libcurl, OpenSSL-knihovny, libicu, popisovač kompatibility-openssl10libunwind, libcurl, openssl-libs, libicu, compat-openssl10

Chcete-li nasadit binární soubory PowerShellu v distribucích systému Linux, kteří nejsou oficiálně podporováni, je nutné nainstalovat nezbytné závislosti pro cílový operační systém v samostatných krocích.To deploy PowerShell binaries on Linux distributions that aren't officially supported, you need to install the necessary dependencies for the target OS in separate steps. Například naše Amazon Linux souboru Dockerfile nainstaluje závislosti jako první a pak extrahuje tar.gz archiv Linux.For example, our Amazon Linux dockerfile installs dependencies first, and then extracts the Linux tar.gz archive.

Instalace – binární archivyInstallation - Binary Archives

LinuxLinux

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.0.1/powershell-7.0.1-linux-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

Odinstalace binárních archivůUninstalling binary archives

sudo rm -rf /usr/bin/pwsh /opt/microsoft/powershell

CestyPaths

 • $PSHOME je /opt/microsoft/powershell/7/$PSHOME is /opt/microsoft/powershell/7/
 • Uživatelské profily budou načteny z~/.config/powershell/profile.ps1User profiles will be read from ~/.config/powershell/profile.ps1
 • Výchozí profily budou načteny z$PSHOME/profile.ps1Default profiles will be read from $PSHOME/profile.ps1
 • Uživatelské moduly budou čteny z~/.local/share/powershell/ModulesUser modules will be read from ~/.local/share/powershell/Modules
 • Sdílené moduly budou načteny z/usr/local/share/powershell/ModulesShared modules will be read from /usr/local/share/powershell/Modules
 • Výchozí moduly budou čteny z$PSHOME/ModulesDefault modules will be read from $PSHOME/Modules
 • Historie PSReadLine se zaznamená do~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txtPSReadLine history will be recorded to ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txt

Profily respektují konfiguraci prostředí PowerShell na hostitele, takže výchozí profily specifické pro hostitele existují Microsoft.PowerShell_profile.ps1 ve stejném umístění.The profiles respect PowerShell's per-host configuration, so the default host-specific profiles exists at Microsoft.PowerShell_profile.ps1 in the same locations.

Prostředí PowerShell respektuje specifikaci adresáře Base xdg v systému Linux.PowerShell respects the XDG Base Directory Specification on Linux.