Instalace různých verzí PowerShelluInstalling various versions of PowerShell

V průběhu let existuje mnoho verzí PowerShellu.Over the years, there have been many releases of PowerShell. Zpočátku bylo prostředí Windows PowerShell postaveno na .NET Framework a pracovalo pouze v systémech Windows.Initially, Windows PowerShell was built on the .NET Framework and only worked on Windows systems. V aktuální verzi používá PowerShell jako svůj modul runtime .NET Core 3,1.With the current release, PowerShell uses .NET Core 3.1 as its runtime. PowerShell běží na platformách Windows, macOS a Linux.PowerShell runs on Windows, macOS, and Linux platforms.

PowerShellPowerShell

PowerShell Core je open source projekt na GitHubu.PowerShell Core is an Open Source project on GitHub. Další informace o instalaci PowerShellu na různých podporovaných a experimentálních platformách najdete v následujících článcích.See the following articles for more information on installing PowerShell on various supported and experimental platforms.

Windows PowerShellWindows PowerShell

Další informace o instalaci starších verzí PowerShellu v systému Windows najdete v tématu instalace prostředí Windows PowerShell.For more information about installing the legacy versions of PowerShell on Windows, see Installing Windows PowerShell.