Co je PowerShell?

PowerShell je řešení automatizace úloh pro více platforem, které se schová z prostředí příkazového řádku, skriptovacího jazyka a architektury správy konfigurace. PowerShell běží na Windows, Linuxu a macOS.

Prostředí

PowerShell je moderní příkazové prostředí, které obsahuje nejlepší funkce dalších oblíbených prostředí. Na rozdíl od většiny prostředí, která přijímají a vracejí pouze text, PowerShell přijímá a vrací objekty .NET. Prostředí obsahuje následující funkce:

Skriptovací jazyk

Jako skriptovací jazyk se PowerShell běžně používá k automatizaci správy systémů. Používá se také k sestavování, testování a nasazování řešení, často v prostředích CI/CD. Prostředí PowerShell je postavené na modulu .NET Common Language Runtime (CLR). Všechny vstupy a výstupy jsou objekty .NET. K extrakci informací z výstupu není potřeba analyzovat textový výstup. Skriptovací jazyk PowerShellu obsahuje následující funkce:

Správa konfigurace

PowerShell Desired State Configuration(DSC)je rozhraní pro správu v PowerShellu, které umožňuje spravovat podnikovou infrastrukturu s konfigurací jako kódem. S DSC můžete:

Další kroky

Začínáme

S PowerShellem začínáte a nevíte, kde začít? Podívejte se na tyto prostředky.

PowerShell v akci

Podívejte se, jak se PowerShell používá v různých scénářích a na různých platformách.