Práce se sestaveními a globální mezipamětí sestavení (GAC)

Pokud máte v úmyslu sdílet sestavení mezi několika aplikacemi, můžete jej nainstalovat do globální mezipaměti sestavení. Každý počítač, kde je nainstalován modul CLR má mezipaměť kódu, která je platná pro celý počítač. Globální mezipaměť sestavení (GAC) ukládá sestavení specificky určená ke sdílení několika aplikacemi v počítači. Sestavení musí mít pro instalaci do globální mezipaměti sestavení silný název.

PoznámkaPoznámka

Sestavení, která jsou umístěna v globální mezipaměti sestavení musí mít stejný název sestavení a název souboru (bez přípony souboru).Například sestavení s názvem myAssembly musí mít název souboru myAssembly.exe nebo myAssembly.dll.

Měli byste sdílet sestavení pomocí jejich instalace do globální mezipaměti sestavení pouze pokud je to nezbytné. Obecný návod říká, udržujte závislosti sestavení privátní a umístěte sestavení v adresáři aplikace, pokud není sdílení sestavení výslovně požadováno. Kromě toho není nutné instalovat sestavení do globální mezipaměti sestavení z důvodu zpřístupnění zprostředkovateli pro komunikaci s objekty COM nebo nespravovanému kódu.

Existuje několik důvodů, proč byste měli instalovat sestavení do globální mezipaměti sestavení:

 • Sdílené umístění.

  Sestavení, která by měla být používána více aplikacemi mohou být umístěna do globální mezipaměti sestavení. Například pokud by všechny aplikace měly používat sestavení umístěné v globální mezipaměti sestavení, popis o zásadách verze může být přidán do souboru Machine.config, který přesměruje odkazy na sestavení.

 • Zabezpečení souborů.

  Administrátoři často chrání kořenovový adresář systému použitím seznamu řízení přístupu ke kontrole přístupu pro zápis a provádění. Protože je globální mezipaměť sestavení nainstalována v kořenovém adresáři systému, dědí řízení přístupu z tohoto adresáře. Doporučuje se, že pouze uživatelům s oprávněními správce by mělo být umožněno odstranit soubory z globální mezipaměti sestavení (GAC).

 • Souběžná správa verzí.

  Více kopií sestavení se stejným názevem, ale různými informacemi o verzi může být udržováno v globální mezipaměti sestavení.

 • Doplňková oblast hledání.

  Modul CLR hledá v globální mezipaměti sestavení ta sestavení, která odpovídají požadavku sestavení před použitím informací o kódu v konfiguračním souboru.

Existují scénáře, kde výslovně nechcete instalovat sestavení do globální mezipaměti sestavení. Pokud umístíte jedno ze sestavení, která tvoří aplikaci do globální mezipaměti sestavení, tak již nemůžete replikovat nebo instalovat aplikaci pomocí příkazu xcopy pro kopírování adresáře aplikace. V takovém případě musíte také přesunout sestavení do globální mezipaměti sestavení.

V tomto oddíle

Související oddíly