Programování se sestaveními

Sestavení jsou stavebními bloky rozhraní .NET Framework; tvoří základní jednotku nasazení, správy verzí, opětovného použití, zabezpečení a definují rozsah platnosti při aktivaci. Sestavení poskytuje modul CLR (Common Language Runtime) s informacemi, které potřebuje pro zjištění typu implementace. Je to kolekce typů a prostředků, které jsou vytvořeny tak, aby vzájemně spolupracovaly a tvořily logickou jednotku funkčnosti. V runtime modulu neexistuje typ mimo kontext sestavení.

Tento oddíl popisuje jak vytvořit moduly, vytvořit sestavení z modulů, vytvořit pár klíčů a podepsat sestavení silným názvem a nainstalovat sestavení do globální mezipaměti sestavení (GAC). Kromě toho tento oddíl popisuje jak použit jazyk MSIL Disassembler (Ildasm.exe) pro zobrazení informací o manifestu sestavení.

PoznámkaPoznámka

Počínaje rozhraním .NET Framework verze 2.0 modul runtime nenačte sestavení, které bylo kompilováno pomocí verze rozhraní .NET Framework, které má vyšší číslo verze než aktuálně načtený modul runtime.To platí pro kombinace hlavních a vedlejších součástí čísla verze.

V tomto oddíle

Odkaz

  • Assembly
    Třída rozhraní .NET Framework, která představuje sestavení.

Související oddíly