Umístění sestavení

Umístění sestavení určuje, zda může společné běhové prostředí dané sestavení najít při odkazování a může také určit, zda dané sestavení může být sdíleno i s jinými sestaveními. Je možné nasadit sestavení do následujících umístěních:

  • Adresář nebo podadresáře aplikace.

    Toto je nejběžnější umístění pro zavedení sestavení. Podadresáře kořenového adresáře aplikace mohou být založeny na jazyku nebo verzi kultury. Jestliže má sestavení informaci v atributu verze kultury, musí být v podadresáři adresáře aplikace s názvem této verze kultury.

  • Globální mezipaměť pro sestavení.

    Jedná se o mezipamět pro (obecně lze říci) strojový kód, který je nainstalován všude, kde je nainstalováno společné běhové prostředí. Ve většině případů, pokud máte v úmyslu sdílet sestavení s více aplikacemi, měli byste jej umístit do globální mezipaměti pro sestavení.

  • HTTP server.

    Sestavení nasazeno na HTTP serveru musí mít silný název; odkazujte na sestavení v sekci codebase konfiguračního souboru aplikace.

Viz také

Koncepty

Vytváření sestavení

Globální mezipaměť sestavení (GAC)

How the Runtime Locates Assemblies

Další zdroje

Programování se sestaveními