Vylepšování řešení Unified Service Desk

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Údaje programu vylepšování umožňují službě Unified Service Desk předávat informace o počítači a službě Unified Service Desk společnosti Microsoft. Informace shromážděné v programu používáme k analýze a vylepšování služeb a produktů pro naše zákazníky.

Mezi druhy informací, které jsou přenášeny anonymně, patří:

 • Bitový typ a verze operačního systému.

 • Aplikace a verze webového prohlížeče.

 • Verze služby Unified Service Desk.

 • Počet použitých monitorů a rozlišení obrazovky primárního monitoru.

 • Třída procesoru zařízení a podrobnosti o paměti RAM.

K povolení odesílat informace do programu vylepšení je potřeba provést dva kroky.

 1. Nastavte globální možnost.Nastavení globální možnosti pro odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft

 2. Po nastavení globální možnosti mohou povolení provádět všichni agenti služby.Povolení nebo zakázání anonymního odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft

Poznámka

 • Ve výchozím nastavení je tato funkce ve službě Unified Service Desk globálně zakázána a musí být povolena, chcete-li ji použit.

 • Tato funkce byla poprvé zahrnuta ve verzi Unified Service Desk 2.1 a je k dispozici pouze s aplikací Microsoft Dynamics 365 (online).

Nastavení globální možnosti pro odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft

Než budou moci agenti služeb povolit odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft, musí správce služby Unified Service Desk povolit globální možnost pro tuto funkci.

 1. Přihlaste se k aplikaci Microsoft Dynamics 365 jako uživatel s rolí zabezpečení Správce systému nebo Správce USD.

 2. Přejděte na Nastavení > Unified Service Desk

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Na stránce Aktivní možnosti UII klepněte na tlačítko Nové.

 5. Na stránce Nová možnost vyberte položku HelpImproveUSD v seznam Globální možnosti.

 6. Do pole Hodnota zadejte TRUE.

 7. Klikněte na tlačítko ULOŽIT A ZAVŘÍT.

Poznámka

Chcete-li zakázat globální možnost pro odeslání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft, přejděte do části Nastavení > Unified Service Desk > Možnosti. Vyberte položku HelpImproveUSD a poté klikněte na možnost Deaktivovat.

Povolení nebo zakázání anonymního odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft

Jakmile je globální možnost povolující odeslání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft nastavena podle popisu v části Nastavení globální možnosti pro odesílání informací programu zlepšování do společnosti Microsoft, bude možnost k dispozici v klientovi služby Unified Service Desk pro povolení ze strany agentů služby.

 1. V klientovi služby Unified Service Desk klikněte na nastavení a poté klikněte na položku O aplikaci.

 2. V dialogovém okně O aplikaci Unified Service Desk zaškrtněte políčko Odesílat Microsoftu anonymně informace programu pro zlepšování Unified Service Desku, chcete-li odesílání povolit, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete odesílání zakázat.

Oznámení o ochraně soukromí

Při povolení funkce Vylepšování řešení Unified Service Desk se informace o používání řešení Unified Service Desk, například podrobnosti o operačním systému, prohlížeči a verzi řešení Unified Service Desk, odešlou z počítače, na kterém je tento klient nainstalovaný, společnosti Microsoft přes zabezpečené připojení k Organization Insights a uloží se do služby Azure Table Storage.

Poznámka

Organization Insights poskytuje správci systému v organizaci Dynamics 365 rychlý přehled o tom, jak se organizace používá. Správce systému si může zobrazit nejaktivnější uživatele, počet inicializovaných žádostí sady SDK a počet zobrazených žádostí podle uživatelů sady SDK.

Správce řešení Unified Service Desk může funkci Vylepšování řešení Unified Service Desk, která je standardně vypnutá, zapnout nastavením hodnoty globální možnosti HelpImproveUSD na True. Při nastavení této hodnoty na cokoli jiného než True nebo odebrání tohoto klíče ze seznamu globálních možností se shromažďování dat vypne. Uživatel řešení Unified Service Desk vyjádří souhlas se shromažďováním dat zaškrtnutím políčka v sekci Vylepšování řešení Unified Service Desk na stránce O aplikaci (zrušením zaškrtnutí svůj souhlas odvolá). Přestože správci a uživatelé řešení Unified Service Desk můžou ovládat, jestli se data mají nebo nemají shromažďovat, nemůžou určit, která konkrétní data o používání se shromažďují a odesílají, pokud je tato funkce povolená.

Seznam součástí a služeb Azure, které se týkají funkčnosti Vylepšování řešení Unified Service Desk, je popsaný v následujících odstavcích.

Poznámka

Informace o dalších nabízených službách Azure najdete v Centru zabezpečení Microsoft Azure.

Cloud Services OrgInsights Data REST API (webová role)

Tato webová role přijímá žádosti od grafů, které v řešení Organization Insights zobrazují data. Toto rozhraní API čte agregovaná data z tabulek Azure a vrací je.

Azure Blob Storage

Nezpracovaná telemetrická data organizace Dynamics 365 jsou shromažďována monitorovacím agentem (který běží na každém počítači skupiny škálování) a nahrávána v binárním formátu Bond do služby Azure Blob Storage.

Azure Table Storage

Nezpracovaná telemetrická data ve službě Azure Blob Storage se agregují a ukládají ve službě Azure Table Storage, odkud je čte cloudová služba.

Azure Active Directory

Řešení Organization Insights využívá službu Azure Active Directory k ověřování webových služeb.

Azure Service Bus

Při nahrávání dat do služby Azure Blob Storage vytváří monitorovací agent zprávy a zařazuje je do fronty. Tyto zprávy přebírá kanál CMA, který nahraná data agreguje.

Viz také

Správa možností pro Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2016 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva