• Česká pravidla soutěže k dispozici
  • Stránky aktualizovány na 2012
Aby byl váš zážitek z prohlížení těchto stránek úplný, nainstalujte si prosím Microsoft Silverlight. Domů

Software
Design

Game Design:
Xbox/Windows

Game Design:
Phone

IT Challenge

Partneři

1. Vytvoř něco, co změní svět!

Hlad. Chudoba. Vzdělání. Životní prostřední, Zdraví. Existuje mnoho problémů sužujících dnešní svět, zkoušeli jste si někdy představit, že je vyřešíte? Soutěž Software Design je právě o vytvoření skutečné aplikace a řešení, které pomůže lidem a společnosti všude na světě. Tak na co čekáte?

Sestavte s kamarády tým o nejvýše čtyřech lidech a pokuste se oslovit porotu odborníků. Mimoto – určitě doporučujeme si zkusit sehnat pro tým mentora, může se hodit!

Téma pro letošní ročník Imagine Cup je “Představte si svět, kde technologie pomáhají řešit nejpalčivější problémy”. V rámci vašeho projektu můžete řešit problém přímo z vašeho regionu a nebo se můžete inspirovat osmi rozvojovými cíli tisíciletí Organizace spojených národů. Nyní vám už jen stačí vymyslet, jak kreativně využít jeden z produktů rodiny Visual Studio a vytvořit softwarovou aplikací, která možná jednou změní svět.

Pokud váš tým postoupí do mezinárodního finále, dostane možnost v rámci několika krátkých prezentací představit svůj projekt a následně ho obhájit před dotazy poroty. Pokud, jak již se v minulosti mnohokrát stalo, prokážete kvality českých programátorů, možná vás čeká první cena v hodnotě 25 000 dolarů či druhé a třetí místo v celkové hodnotě 15 000 dolarů.

K tvorbě vašeho projektu můžete využít následující technologie, zdarma dostupné na webuDreamSpark.

2. O kategorii software design

Kategorie Software Design vyzývá studenty, aby pomocí své kreativity a za využití dostupných technologií společnosti Microsoft vyřešili problém, který považují za nejpalčivější pro své okolí nebo pro jakékoliv jinou oblast ve světě. Cílem je tedy vytvořit a otestovat aplikaci, který v sobě bude mít zakomponovány jejich nápady.

Tématem letošního ročníku je “Představte si svět, kde technologie pomáhají řešit nejpalčivější problémy”.

Celá kategorie Software Design soutěže Imagine Cup 2012 probíhá ve dvou kolech. První kolo, regionální - české, probíhá v každém státu či oblasti samostatně. Přihlášené týmy jsou ohodnoceny a vítěž postupuje do mezinárodního finále.

Druhým kolem je pak již mezinárodní finále, kde se shromáždí nejlepší týmy světa.


3. Ceny

3.1. Národní kolo – české finále

Oficiálně registrovaný tým, který se v českém kole umístí jako první, vyhrává účast na finále Imagine Cup 2012 Worldwide Finals, konajícím se v Sydney v Austrálii v červenci roku 2012. Toto zahrnuje zpáteční letenky, hotelové ubytování, stravování a aktivity.

Kromě toho Vás čekají ceny jako například telefony Windows Phone!

3.2. Mezinárodní kolo

  • První místo: 25 000 USD, rovnoměrně rozdělené mezi všechny oficiálně registrované členy týmu
  • Druhé místo: 10 000 USD, rovnoměrně rozdělené mezi všechny oficiálně registrované členy týmu
  • Třetí místo: 5 000 USD, rovnoměrně rozdělené mezi všechny oficiálně registrované členy týmu


4. Důležité termíny a odevzdávané materiály

Část soutěže Počátek Konec
Registrace do národního (českého) kola 9. července 2011,
00:01 GMT
1. dubna 2012,
23:59 SEČ
Termín pro odevzdání Preliminary Summary
Dokument prosím zašlete na kontakt uvedený v soutěžní kategorii Software Design (sekce Entry Panel)
  13. března 2012,
23:59 GMT
Odevzdání příspěvku do sborníků 1. dubna 2012  
Finále národního kola 26. dubna 2012  
Mezinárodní finále Červenec 2012 Červenec 2012

 

4.1. České národní kolo

Zaregistrujte se na www.imaginecup.com , kde vyberete právě kategorii Software design. Poté již jen zbývá veškeré potřebné materiály zaslat na adresu iccz@microsoft.com do 1. dubna 2012.

Součástí odevzdání je pak následující:

  • Jeden příspěvek (v češtině) do sborníku. Ten by měl mít rozsah přibližně pět stran A4, minimálně však čtyři. V příspěvku by měl být vysvětlen smysl projektu a způsob technického řešení. Inspirovat se můžete v sekci Historie, kde jsou umístěny sborníky z minulých ročníků. Soubor je třeba zaslat nejpozději do 1. dubna 2012.
  • Jedna prezentace vytvořená v aplikaci PowerPoint (formát souboru .pptx nebo .ppt) s nejvýše 10 snímky. Prezentace by měla obsahovat představení členů týmu, architekturu softwarové aplikace, doklad o splnění povinných a volitelných kritérií, přínosy využití vašeho projektu, nástin ekonomické životaschopnosti a spojitost s tématem soutěže Imagine Cup. Soubor je třeba zaslat nejpozději do 8. dubna 2012.
  • Vlastní prezentace před porotou bude trvat 30 minut, z toho 15 minut bude věnováno výkladu a 15 minut bude věnováno obhajobě před porotou ve formě otázek a odpovědí. Součástí prezentace by mělo být funkční demo aplikace.
  • Pro úspěšnou kvalifikaci do národního kola je třeba splnit mezinárodně platné podmínky. Sledujte pravidla kategorie Software Design. V případě dotazů se prosím obraťte na iccz@microsoft.com.

5. Další informace

Více informací naleznete na stránkách kategorie Software Design včetně detailních pravidel. Sledujte také Facebook Imagine Cup CZ.

Práva na změnu pravidel vyhrazena.

Partnerské univerzity