Úvod do profilů vzdáleného připojení v nástroji Configuration Manager

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune, System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Poznámka

Informace v tomto tématu se vztahují jenom na verze System Center 2012 R2 Configuration Manageru.

Profily vzdáleného připojení v nástroji System Center 2012 Configuration Manager použijete v případě, že chcete uživatelům umožnit vzdálené připojení k pracovním počítačům, když nejsou připojeni k doméně, nebo pokud jsou jejich osobní počítače připojeny přes Internet.

Pro připojení k pracovnímu počítači můžou uživatelé použít následující typy zařízení:

  • Počítače se systémem Microsoft Windows

  • Zařízení se systémem iOS

  • Zařízení se systémem Android

Pomocí profilů vzdáleného připojení lze uživatelům v hierarchii nástroje Configuration Manager nasadit nastavení Připojení ke vzdálené ploše. Uživatelé pak mohou přes firemní portál získat přístup k libovolnému primárnímu pracovnímu počítači prostřednictvím Vzdálené plochy s využitím nastavení Připojení ke vzdálené ploše poskytnutého firemním portálem.

Microsoft Intune se vyžaduje, pokud chcete, aby se uživatelé připojovali k pracovním počítačům přes firemní portál. Pokud Intune nepoužíváte, můžou uživatelé přesto využívat informace z profilu vzdáleného připojení pro připojení ke svým pracovním počítačům pomocí Vzdálené plochy prostřednictvím připojení VPN.

System_CAPS_importantDůležité

Když určíte nastavení profilu vzdáleného připojení pomocí konzoly nástroje Configuration Manager, budou tato nastavení uložena v místních zásadách klientského počítače. Tato nastavení mohou potlačit nastavení Vzdálené plochy nakonfigurovaná jinou aplikací. Kromě toho, pokud ke konfiguraci nastavení Vzdálené plochy použijete zásady skupin systému Windows, potom nastavení určená v zásadách skupiny potlačí nastavení nakonfigurovaná pomocí nástroje Configuration Manager.

Pracovní postup pro použití profilů vzdáleného připojení

V následující tabulce je uveden přehled kroků nezbytných k implementaci a použití profilů vzdáleného připojení ve vaší organizaci.

Krok

Popis

Správce nástroje Configuration Manager se ujistí, že jsou k dispozici všechny požadované součásti nutné k použití profilů vzdáleného připojení.

Viz téma Požadavky pro profily vzdáleného připojení v nástroji Configuration Manager.

Správce nástroje Configuration Manager vytvoří profil vzdáleného připojení obsahující podrobnosti o serveru služby Brána vzdálené plochy a nastavení připojení, jež budou použita pro připojení k pracovním počítačům.

Viz téma Vytváření profilů vzdáleného připojení v nástroji Configuration Manager.

Správce nástroje Configuration Manager nasadí profil vzdáleného připojení do zařízení, u nichž budou povolena vzdálená připojení.

Viz téma Nasazení profilů vzdáleného připojení v nástroji Configuration Manager.

Uživatelé se můžou připojit ke svým primárním zařízením po publikování na samoobslužném portálu Microsoft Intune, který se označuje taky jako firemní portál.

Žádné další informace.

Při instalaci nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager je vytvořena nová skupina zabezpečení Připojení vzdáleného počítače. Tato skupina se zaplní při nasazení profilu vzdáleného připojení zahrnujícího primární uživatele počítače, do něhož je profil nasazen. Přestože místní správce může do této skupiny přidat uživatelská jména, při příští kontrole kompatibility nasazených profilů vzdáleného připojení budou tito uživatelé ze skupiny odstraněni.

Pokud do této skupiny ručně přidáte uživatele, může tento uživatel spustit vzdálená připojení, avšak informace o připojeních nebudou publikovány na firemním portálu.

Jestliže ze skupiny ručně odstraníte uživatele, který byl přidán nástrojem Configuration Manager, nástroj Configuration Manager tuto změnu při příští kontrole kompatibility profilu vzdáleného připojení automaticky napraví opětným přidáním tohoto uživatele.

System_CAPS_importantDůležité

Změní-li se vztah spřažení uživatelských zařízení mezi uživatelem a zařízením (například počítač, ke kterému se uživatel připojuje, přestane být primárním zařízením uživatele), nástroj Configuration Manager zakáže profil vzdáleného připojení a nastavení brány Windows Firewall, čímž znemožní připojení k tomuto počítači.

Co je nového v aplikaci System Center 2012 R2 Configuration Manager

Poznámka

Informace v této části se zobrazují také v příručka Základy použití nástroje System Center 2012 Configuration Manager.

Profily vzdáleného připojení jsou v nástroji System Center 2012 Configuration Manager novinkou. Má následující schopnosti a některé závislé konfigurace:

  • Nasazení profilů vzdáleného připojení umožňujících uživatelům vzdálené připojení k pracovním počítačům z firemního portálu, když nejsou připojeni k doméně, nebo pokud jsou připojeni přes Internet.

Viz také

Nastavení dodržování předpisů v produktu Configuration Manager