Úvod do profilů sítě VPN v nástroji Configuration Manager

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Poznámka

Informace v tomto tématu se vztahují pouze k nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager a System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.

Pomocí profilů sítě VPN v nástroji System Center 2012 Configuration Manager můžete uživatelům ve společnosti nasadit nastavení sítě VPN. Nasazením těchto nastavení zjednodušíte koncovým uživatelům připojování k prostředkům v síti společnosti.

Můžete se například stát, že potřebujete všem zařízením se systémem iOS zajistit nastavení požadovaná pro připojení ke sdílené složce v podnikové síti. Vytvoříte tedy profil sítě VPN obsahující nastavení potřebná pro připojení k podnikové síti a následně tento profil nasadíte všem, kdo používají zařízení se systémem iOS ve vaší hierarchii. Uživatelé zařízení se systémem iOS uvidí připojení k síti VPN v seznamu dostupných sítí a budou se moci k této síti jednoduše připojit.

Profily sítě VPN můžete konfigurovat pro následující typy zařízení:

  • Zařízení, která používají 32bitovou verzi Windows 8.1

  • Zařízení, která používají 64bitovou verzi Windows 8.1

  • Zařízení, která používají Windows RT 8.1

  • Zařízení, která používají Windows Phone 8.1

    System_CAPS_warningUpozornění

    Jako podporu Windows Phone 8.1 musíte nainstalovat volitelné rozšíření Windows Phone 8.1. Informace o tom, jak rozšíření nainstalovat, najdete v tématu Plánování, jak používat rozšíření v Configuration Manageru.

  • Zařízení, která používají systém iOS 5, iOS 6, iOS 7 a iOS 8

  • Jenom nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1: Zařízení se systémem Android 4.0 nebo novější verzí

System_CAPS_importantDůležité

Abyste mohli nasadit profily do zařízení iOS, Android, Windows Phone a zaregistrovaných zařízení Windows 8.1, musí být tato zařízení zaregistrovaná ve službě Microsoft Intune. Informace o registraci vašeho zařízení najdete v tématu Správa mobilních zařízení v Microsoft Intune.

Při vytváření profilu sítě VPN můžete použít řadu různých nastavení zabezpečení včetně certifikátů pro ověřování serverů a klientů zajištěných pomocí profilů certifikátů nástroje Configuration Manager. Další informace o profilech certifikátů najdete v tématu Profily certifikátů v nástroji Configuration Manager.

Viz také

Profily sítě VPN v nástroji Configuration Manager