Instalace certifikátů v zařízeních se systémem Android v nástroji Configuration Manager

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Poznámka

Informace v tomto tématu se vztahují jenom na verze System Center 2012 R2 Configuration Manageru.

Při instalaci certifikátů do zařízení se systémem Android musí koncový uživatel provést několik akcí souvisejících s přijetím a instalací certifikátu. Je proto důležité informovat koncové uživatele o akcích, které od nich mohou být vyžadovány. Pokud koncový uživatel neprovede správnou akci, certifikát nebude správně instalován.

Následující postup popisuje akce, které musí koncový uživatel zařízení se systémem Android provést při přijímání a instalaci certifikátů.

Instalace certifikátu do zařízení se systémem Android

 1. Uživatel obdrží do zařízení se systémem Android oznámení s názvem Portál společnosti. Kliknutím na oznámení zahájí postup.

 2. V poli Extrahovat z:<název certifikátu> je uživatel vyzván k zadání hesla pro extrahování certifikátu. Uživatel musí kliknout na možnost OK bez zadávání hesla.

 3. V poli Název certifikátu je zobrazen název certifikátu. Uživatel musí pokračovat kliknutím na možnost OK.

  System_CAPS_importantDůležité

  Uživatel nesmí upravovat název certifikátu v tomto poli, jinak certifikát nebude správně fungovat.

 4. V poli Vyberte certifikát musí uživatel kliknout na možnost Povolit, aby portál společnosti mohl certifikát používat.

  Poznámka

  Uživatel nesmí kliknout na tlačítko Nainstalovat, které umožňuje vybrat jiný certifikát z paměťového zařízení.

Viz také

Technické informace o profilech certifikátů v nástroji Configuration Manager