Plánování, jak používat rozšíření v Configuration Manageru

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Počínaje verzí System Center 2012 R2 Configuration Manager jsou volitelná rozšíření, která zavádějí nové funkce pro správu mobilních zařízení pomocí služby Microsoft Intune, k dispozici v rámci konzoly Configuration Manager. Správci nástroje Configuration Manager mohou povolit jednotlivá rozšíření a získat tak přístup k těmto novým funkcím bez čekání na další aktualizaci Service Pack nebo další hlavní vydanou verzi produktu, které tuto funkci zavedou.

Pokud chcete rozšíření použít, musíte si do hierarchie nejdřív nainstalovat roli systému lokality konektoru Microsoft Intune a mít předplatné služby Microsoft Intune. Konektor Microsoft Intune zajišťuje kontaktování Microsoftu s žádostí o stažení dostupných rozšíření. Po stažení jsou dostupná rozšíření přístupná v konzole Configuration Manager, kde z nich můžete vybrat ta, která chcete v hierarchii povolit.

Jakmile rozšíření povolíte, funkce, které přináší, se bez problémů zobrazí mezi běžnými možnostmi a nastaveními v konzole Configuration Manager. Pokud třeba povolíte rozšíření pro e-mailové profily, zobrazí se v části Přístup k prostředkům společnosti v uzlu Nastavení dodržování předpisů v pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita nový uzel s názvem E-mailové profily. Tato nová možnost umožňuje konfigurovat a nasazovat do zařízení vedle dalších dostupných profilů taky e-mailové profily.

Různá rozšíření přinášejí samostatné sady funkcí. Dokumentaci rozšíření určených pro konkrétní oblasti funkcí nástroje Configuration Manager proto vyhledejte na webu Microsoft TechNet. Další informace získáte pomocí následujících odkazů. Nebo v konzole Configuration Manager vyberte rozšíření a klikněte na Další informace.

Informace v následujících částech se týkají všech rozšíření a pomůžou vám pochopit, jak rozšíření spravovat a co můžete očekávat, když je ve vaší infrastruktuře povolíte nebo zakážete.

 • Seznam vydaných rozšíření

 • Postup při povolení rozšíření

 • Postup upgradu rozšíření

 • Zakázání rozšíření

Seznam vydaných rozšíření

Pomocí následujících informací můžete zjistit, která rozšíření byla vydána a pro kterou verzi Configuration Manager platí.

Rozšíření pro System Center 2012 R2 Configuration Managera

Poznámka

Pokud používáte System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1, jsou již výše uvedená rozšíření integrována do produktu a nezobrazují se již v uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune konzoly Configuration Manager.

Rozšíření pro System Center 2012 R2 Configuration Managera SP1

System_CAPS_importantDůležité

Pokud chcete tato rozšíření nainstalovat, musíte si také nainstalovat kumulativní aktualizaci 1 pro System Center 2012 R2 Configuration Managera SP1 a System Center 2012 Configuration Managera SP2.

Jak zjistit, která rozšíření si můžete nainstalovat

Jakmile budete připravení začít spravovat rozšíření, která chcete používat, a budete mít povolenou roli systému lokality konektoru Microsoft Intune, můžete dostupná rozšíření zobrazit v uzlu Rozšíření pro službu Microsoft Intune v části Cloudové služby v pracovním prostoru Správa.

Tip

Když používáte rozšíření, zobrazí se při otevírání jednotlivých konzol Configuration Manager v okamžiku, kdy Microsoft zpřístupní nové rozšíření, automaticky otevírané okno informující o novém rozšíření. Toto okno se zobrazí u každé konzoly jenom jednou a jakmile ho povolíte, nebude se zobrazovat u žádné konzoly.

Každé rozšíření obsahuje stručný popis, informaci o datu publikování nebo aktualizace a o datu, kdy jste ho povolili ve vašem prostředí. Pokud rozšíření ve vašem prostředí nepovolíte, pole Datum povolení zůstane prázdné. Další informace o jednotlivých rozšířeních získáte, když rozšíření vyberete v podokně výsledků konzoly a kliknete na odkaz Další informace v podokně podrobností.

Čas od času můžou v konzole Configuration Manager přibýt nová rozšíření a jejich aktualizace. Pokud jste rozšíření nepovolili, zobrazí se v této nabídce vždycky jenom jeho nejnovější verze. Když je dostupná aktualizace rozšíření, které jste povolili, zobrazí se v konzole jako nová položka se stejným názvem jako povolené rozšíření, ale s novějším datem v poli Datum vydání a se stavem Dostupné.

Postup při povolení rozšíření

Pomocí uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune v konzole Configuration Manager povolte rozšíření ve vašem prostředí Configuration Manager.

Rozšíření můžete povolit, pokud používáte konzolu Configuration Manager, která je připojená k libovolné lokalitě v hierarchii. Instalaci rozšíření a aktualizaci databáze lokality ale zajišťuje lokalita na nejvyšší úrovni v hierarchii, kam jste nainstalovali roli systému lokality konektoru Microsoft Intune. Jakékoli změny se pak replikují do ostatních lokalit v hierarchii. Po instalaci rozšíření je pro jeho podporu potřeba aktualizovat taky konzoly Configuration Manager.

Když poprvé připojíte konzolu Configuration Manager k lokalitě, kde se používá jedno nebo více rozšíření, která konzola zatím nepodporuje, dostanete oznámení, že proběhne aktualizace konzoly. Jakmile oznámení přijmete, konzola se zavře a začne aktualizace. Proces potom konzolu automaticky restartuje a dokončí tak aktualizaci. Po restartování konzoly jsou nové funkce rozšíření k dispozici a můžete je používat. Aktualizace konzoly mají trvalý charakter a jsou dostupné při příštím spuštění konzoly.

Aktualizace konzoly Configuration Manager proběhne jenom v případě, že se konzola připojí k lokalitě a nejsou v ní povolená stejná rozšíření, jaká jsou nainstalovaná v této lokalitě.

Tip

Pokud se pomocí konzoly Configuration Manager připojíte k lokalitě v jiné hierarchii, kde je povolená jiná sada rozšíření, konzola se aktualizuje a nainstaluje nebo odebere příslušná rozšíření podle konfigurace v nové lokalitě.

Postup povolení rozšíření

 1. V uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune v části Cloudové služby pracovního prostoru Správa vyberte požadované rozšíření a klikněte na Povolit.

 2. Potvrďte souhlas s licenčními podmínkami a kliknutím na Ano spusťte instalaci, která rozšíření aktivuje.

  Tip

  Během instalace se v poli Stav u rozšíření zobrazuje Povolení rozšíření. Když po dokončení instalace konzolu Configuration Manager obnovíte, stav se aktualizuje a zobrazí se u něho Povoleno.

Čas potřebný ke stažení a instalaci různých rozšíření se liší podle velikosti souboru rozšíření. Při správě rozšíření z podřízené primární lokality navíc lokalita musí příkaz ke stažení a instalaci rozšíření předat lokalitě centrální správy, kde je umístěný konektor Microsoft Intune.

Po dokončení instalace v konzole neuvidíte nové prvky z rozšíření, dokud konzolu nerestartujete a nenainstalují se její aktualizace pro rozšíření.

Postup upgradu rozšíření

Čas od času může být pro rozšíření, které jste povolili, dostupná aktualizace. Aktualizace pro povolené rozšíření se zobrazí jako nová položka u tohoto rozšíření v uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune v konzole Configuration Manager. Aktualizovaná verze má stejný název jako původní rozšíření, ale novější datum v poli Datum vydání a stav Dostupné.

Pokud chcete nainstalovat aktualizovanou verzi rozšíření, vyberte novou verzi a klikněte na Povolit. Před povolením aktualizované verze nemusíte zakazovat starší verzi rozšíření. Když se aktualizovaná verze nainstaluje, zachovají se konfigurace, které jste v rozšíření už nastavili. Po instalaci nové verze se v konzole bude zobrazovat jenom nejnovější verze rozšíření.

Jednotlivé opravy nebo kumulativní aktualizace vydané pro Configuration Manager by neměly rozšíření ovlivnit. Pokud by aktualizace nástroje Configuration Manager ovlivnila možnosti nebo funkce některého rozšíření, vydá se jeho aktualizovaná verze, kterou najdete v konzole Configuration Manager.

Zakázání rozšíření

Pomocí uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune v konzole Configuration Manager k zakažte rozšíření ve vašem prostředí Configuration Manager.

Když chcete rozšíření zakázat, vyberte je a potom klikněte na Zakázat. Rozšíření se pak odinstaluje a bude potřeba restartovat konzolu Configuration Manager.

Pokud zakážete rozšíření, platí následující aspekty:

 • Rozšíření můžete kdykoli znovu povolit.

 • Pokud chcete povolit novější verzi rozšíření, nemusíte původní rozšíření zakazovat.

 • Před zakázáním rozšíření musíte z konzoly Configuration Manager odebrat všechny odkazy na ně. Pokud třeba používáte rozšíření pro nastavení zabezpečení systému iOS 7 a vytvořili jste položky konfigurace, které používají některá z nových nastavení zavedených v tomto rozšíření, musíte tyto položky konfigurace (a všechny jejich předchozí revize) nejdřív odstranit. Teprve pak můžete rozšíření zakázat.

 • Když rozšíření zakážete, odinstaluje se z databáze Configuration Manager a tato změna se replikuje do všech lokalit ve vaší hierarchii. Když se konzola Configuration Manager, kde se dřív nainstalovalo rozšíření, připojí k lokalitě, aktualizuje se tak, že se rozšíření odebere.

 • Když rozšíření zakážete, neodeberou se konfigurace ze zařízení, která je dříve získala. Výsledky zakázání se navíc u různých rozšíření můžou lišit. Když třeba zakážete rozšíření E-mailové profily, nebudete už moct nasazovat e-mailové profily na nová zařízení. E-mailové profily, které jste nasadili na zařízení, ale na zařízeních zůstanou (a nebudou se používat), dokud zařízení nevyřadíte nebo nevymažete. Když navážeme na předchozí příklad, u rozšíření pro nastavení zabezpečení systému iOS 7 je situace trochu jiná. Když zakážete rozšíření pro Nastavení zabezpečení iOS 7, položky konfigurace, které vynucují nastavení iOS 7, už nebudou fungovat. Nastavení iOS 7 vynucená těmito položkami konfigurace v zařízení zůstanou, ale koncoví uživatelé si je můžou upravit.

Viz také

Plánování lokalit a hierarchie nástroje Configuration Manager