Vytvoření privátního cloudu v nástroji VMM

 

Publikováno: červenec 2016

Platí pro: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Privátní cloud je cloud, který je zřizovaný a spravovaný organizací na místní úrovni. Privátní cloud se nasazuje s použitím hardwaru organizace za účelem využití výhod modelu privátního cloudu. Organizace může s nástrojem Virtual Machine Manager (VMM) spravovat definování privátního cloudu a přístup k němu a k příslušným fyzickým prostředkům. Tato část obsahuje přehled o architektuře privátního cloudu a postupech pro vytvoření privátního cloudu z jedné nebo více skupin hostitelů nebo z fondu prostředků VMware v nástroji VMM. Následující postupy použijte k vytvoření a správě privátního cloudu: