Novinky v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Poznámka

Informace v tomto tématu platí jenom pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager SP2 a System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.

V následujících částech se dozvíte informace o větších změnách, ke kterým došlo v nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP2 a System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1:

System_CAPS_importantDůležité

System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 obsahuje aktualizace funkcí zpřístupněných v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager. Aktualizace, které se vztahují jenom k nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1, najdete v části Aktualizace funkcí verze R2.

 • Lokality a hierarchie

 • Správa aplikací

 • Správa obsahu

 • Nasazení operačního systému

 • Generování sestav

 • Aplikace Portál společnosti nástroje Configuration Manager

 • Configuration Manager a Microsoft Intune

 • Aktualizace funkcí verze R2

Lokality a hierarchie

 • Vylepšení automatického upgradu klientů:

  • Teď můžete z automatického upgradu klientů vyloučit některé servery.

  Další informace o automatických upgradech klientů najdete v článku Automatický upgrade klienta nástroje Configuration Manager v hierarchii.

 • Pro každou primární lokalitu můžete nakonfigurovat upřednostňované body správy. Jako upřednostňované body správy se označují servery obsahu přidružené k určité hranici, když konfigurujete skupiny hranic. Klienti určují upřednostňované body správy ze své přiřazené lokality a při komunikaci se svou lokalitou nejdříve použijí bod správy přidružený k jejich síťovému umístění, teprve pak další body správy v lokalitě. Další informace naleznete v části Upřednostňované body správy.

Správa aplikací

 • Při revizi aplikace teď nová revize zdědí všechny závislosti z předchozí revize.

 • Configuration Manager teď umožňuje vytvářet vztahy nahrazování existujícího softwaru, které umožňují aktualizaci závislých aplikací na novější verzi. Další informace naleznete v části Použití nahrazení aplikací v nástroji Configuration Manager.

Správa obsahu

 • Při distribuci obsahu se už metoda RDC (Remote Differential Compression) nepoužívá pro každý soubor. V rámci doporučených postupů se teď používá jenom pro soubory větší než 16 kB.

 • Distribuční body pro vyžádání obsahu teď mají vlastní ovládací prvky pro nastavení souběžných distribucí do více distribučních bodů pro vyžádání obsahu.

 • Při výběru zdrojových distribučních bodů pro distribuční bod pro vyžádání obsahu teď můžete vybrat zdrojové distribuční body, které umožňují použít jenom protokol HTTPS. Zobrazení neuvádí, jestli zdrojový distribuční bod podporuje protokol HTTP, nebo HTTPS, když ale vyberte jeden nebo více zdrojových distribučních bodů s protokolem HTTPS, zobrazí se výzva k ověření, jestli distribuční bod pro vyžádání obsahu podporuje vaši infrastrukturu PKI. Typicky se to provádí instalací klienta podporujícího infrastrukturu PKI do počítače, který je hostitelem distribučního bodu pro vyžádání obsahu.

 • Nové oznámení vás upozorní, když se obsah distribuuje do distribučního bodu pro vyžádání obsahu, a přitom není nastavený žádný zdrojový distribuční bod.

 • Pokud při přenosu obsahu ze zdrojového distribučního bodu do distribučního bodu pro vyžádání obsahu dojde k chybě, distribuční bod pro vyžádání obsahu stáhne jenom zbývající obsah z dalšího distribučního bodu v seznamu zdrojových distribučních bodů. Tím se ušetří čas při přenosu velkých balíčků a sníží se zatížení sítě.

 • Pokud dojde k chybě při přenosu obsahu ze serveru lokality do distribučního bodu, bude přenos po obnovení pokračovat v místě, kde byl přerušen. Tím se snižuje zatížení sítě a také čas potřebný pro dokončení přenosu obsahu, který nasazujete.

Další informace naleznete v části Správa obsahu v produktu Configuration Manager.

Nasazení operačního systému

 • Teď můžete nasadit systém Windows 10 kompatibilních zařízení v hierarchii.

 • Nástroj Configuration Manager SP2 používá k nasazení operačního systému sadu Windows ADK (Assessment and Deployment Kit). Před spuštěním instalačního programu je potřeba stáhnout a nainstalovat sadu Windows ADK na server lokality a do počítače poskytovatele. I když předpokladem pro instalační program je pořád sada ADK 8.1, Configuration Manager teď také podporuje sadu Windows 10 ADK.

 • Nové filtry a pracovní postupy při importu ovladačů a přidávání ovladačů do spouštěcích imagí pro zlepšení správy ovladačů. Další informace naleznete v části Správa katalogu ovladačů v nástroji Configuration Manager.

 • Configuration Manager vás upozorní před implementací pořadí úkolů pro nasazení operačního systému, které by mohlo způsobit poškození. Další informace naleznete v části Configuring High-Risk Deployment Settings in Configuration Manager.

 • Teď můžete konfigurovat možnosti opakovaných pokusů pro případ neočekávaného restartování počítače během kroků pořadí úkolů Instalovat aplikaci nebo Instalovat aktualizace softwaru. Další informace najdete v článku Instalovat aplikaci nebo Instalovat aktualizace softwaru.

 • Ověřování na základě role se teď může použít pro samostatná média.

 • Vylepšené zprávy auditu pro nasazení operačního systému.

 • Balíček Instalační služby operačního systému je přejmenovaný na Balíček s upgradem OS.

 • Pořadí úloh Média USB teď podporuje média větší než 32 GB.

Další informace naleznete v části Nasazení operačního systému v produktu Configuration Manager.

Generování sestav

 • Teď můžete zadat počáteční a koncové datum pro sestavu Souhrn využití distribučních bodů.

 • Došlo k přidání těchto nových sestav:

  • Seznam aplikací a zařízení nedodržujících předpisy pro zadaného uživatele – zobrazí informace o uživatelích a zařízeních s nainstalovanými aplikacemi, které nedodržují vámi zadanou zásadu.

  • Seznam uživatelů s aplikacemi nedodržujícími předpisy – zobrazí informace o uživatelích s nainstalovanými aplikacemi, které nedodržují vámi zadanou zásadu.

  • Seznam zařízení podle stavu podmíněného přístupu – zobrazí informace o aktuálním dodržování předpisů a stavu podmíněného přístupu v zařízeních. Tuto sestavu můžete použít se zásadami podmíněného přístupu.

 • Vzniklo nové téma nápovědy List of Reports in Configuration Manager, které pomáhá pochopit dostupné sestavy.

Další informace naleznete v části Vytváření sestav v nástroji Configuration Manager.

Aplikace Portál společnosti nástroje Configuration Manager

Aplikace Portál společnosti nástroje Configuration Manager umožňuje uživatelům klientských zařízení se systémy Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 zobrazit a instalovat aplikace, které dáte k dispozici. Zařízení musí být spravované produktem System Center 2012 R2 Configuration Manager nebo novějším a musí v něm být nainstalovaný klient.

Configuration Manager a Microsoft Intune

Došlo k přidání těchto nových funkcí a ke změnám, které vám pomohou spravovat zařízení zaregistrovaná ve službě Microsoft Intune z konzoly nástroje Configuration Manager:

 • Teď můžete spravovat zařízení se systémy Windows 10 a Windows 10 Mobile zaregistrovaná ve službě Microsoft Intune. Všechny stávající funkce služby Intune pro správu zařízení se systémy Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 budou fungovat i v systémech Windows a Windows 10 Mobile.

 • Můžete nasazovat bezplatné aplikace pro systém iOS z App Storu. Tento typ instalace můžete nasadit jako požadovanou instalaci, která bude ve spravovaných zařízeních povinná, nebo ho nasadit a umožnit jeho stažení z obchodu s aplikacemi.

  Další informace naleznete v části Vytvoření aplikací v nástroji Configuration Manager.

 • Podmíněný přístup do místního systému Exchange pro mobilní zařízení. Přístup k e-mailům systému Exchange mají jenom zařízení zaregistrovaná ve službě Intune a dodržující zásady zařízení. Další informace naleznete v části Podmíněný přístup pro E-mail Exchange v Configuration Manageru.

 • Podmíněný přístup do systému Exchange Online a služby SharePoint Online pro mobilní zařízení. Přístup k e-mailům systému Exchange nebo souborům služby SharePoint Online z OneDrivu pro firmy mají jenom zařízení zaregistrovaná ve službě Intune a dodržující předpisy zařízení. Tato funkce také uvádí nové sestavy umožňující zjistit, která zařízení budou blokovaná. Další informace naleznete v části Podmíněný přístup pro E-mail Exchange v Configuration Manageru a Podmíněný přístup pro SharePoint Online v Configuration Manageru.

 • Teď můžete spravovat zařízení se systémem iOS zakoupená prostřednictvím programu registrace zařízení společnosti Apple. To umožňuje bezdrátovou správu mobilních zařízení iOS vlastněných společností. Další informace naleznete v části Registrace firemních zařízení se systémem iOS pomocí programu Apple DEP (Device Enrollment Program) v Configuration Manageru.

 • Teď můžete z konzoly nástroje Configuration Manager provést vzdálené uzamčení nebo obnovení hesla pro zařízení se systémy iOS, Android nebo Windows Phone 8 a novějšími. Další informace naleznete v části Pomozte chránit svoje data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla za použití Správce konfigurace..

 • Zásady správy mobilních aplikací (MAM) umožňují měnit funkce nasazovaných kompatibilních aplikací tak, aby byly v souladu se zásadami dodržování předpisů a zabezpečení vaší společnosti. Můžete třeba omezit operace vyjmutí, kopírování a vložení v rámci spravované aplikace nebo aplikaci nakonfigurovat tak, aby všechny webové odkazy otevírala ve spravovaném prohlížeči. Další informace najdete v části Jak ovládat aplikace pomocí zásad správy mobilních aplikací v Configuration Manageru.

 • Zařízení se systémem Windows Phone 8.1 je možné zaregistrovat a spravovat bez toho, aby bylo potřeba nejdříve odeslat certifikát Symantec a podepsanou aplikaci Portál společnosti. Ke zkušebnímu načtení vlastního softwaru pořád potřebujete certifikát Symantec, ale můžete odesílat aplikace, které jsou odkazem na obchod, nebo webové aplikace do zařízení Windows Phone pomocí aplikace Portál společnosti.

 • V položce konfigurace mobilního zařízení se používá vlastní nastavení a do zařízení se systémem iOS můžete nasadit nastavení, které se nedá vybrat v konzole nástroje Configuration Manager. Vytvoříte nastavení v nástroji Apple Configurator, importujete ho do položky konfigurace a pak ho nasadíte do požadovaných zařízení.

  Další informace naleznete v části Vlastní nastavení pro mobilní zařízení v Configuration Manageru.

 • Celoobrazovkový režim umožňuje zamknout spravované mobilní zařízení se systémem iOS a povolit fungování jenom některých funkcí. Můžete třeba povolit, aby v zařízení běžela jenom jedna vámi určená spravovaná aplikace, nebo můžete zakázat tlačítka hlasitosti na zařízení. Tato nastavení se dají používat pro ukázkový model zařízení nebo zařízení, které může provádět jenom jednu funkci, jako je třeba zařízení POS.

  Další informace naleznete v části Nastavení celoobrazovkového režimu pro mobilní zařízení v Configuration Manageru.

 • V uživatelských zařízeních, včetně zařízení se systémy Windows 10, iOS a Android, můžete zřizovat soubory PFX (Personal Information Exchange). Zařízení mohou soubory PFX používat k podpoře šifrované výměny dat.

  Další informace naleznete v části Vytváření profilů certifikátů PFX v Configuration Manageru.

 • Aplikace System Center Endpoint Protection umožňuje správu ochrany koncových bodů v zařízeních se systémem Windows 10 Technical Preview s Windows Defenderem. Agent aplikace Endpoint Protection je součástí systému Windows 10 a není potřeba ho nasazovat. Ujistěte se, že aktualizace pro spravovaná zařízení obsahují definice malwaru pro Windows Defender.

  Další informace naleznete v části Úvod do Endpoint Protection v produktu Configuration Manager.

 • Jen pro software System Center 2012 R2 Configuration Manager: Zásady dodržování předpisů aplikací umožňují vytvořit seznam vyhovujících a nevyhovujících aplikací ve vaší organizaci. U zařízení Windows Phone 8.1 můžete blokovat instalaci nebo spuštění aplikací.

  U zařízení se systémy iOS a Android můžete pomocí sestav hledat uživatele a zařízení s nevyhovujícími aplikacemi.

  Další informace najdete v části Dodržování předpisů pro aplikace pro mobilní zařízení v Configuration Manageru.

 • Jenom produkt System Center 2012 R2 Configuration Manager: e-mailové profily nástroje Configuration Manager teď podporují řešení Android Samsung KNOX 4.0 a novější.

  Další informace naleznete v části E-mailové profily ve Správci konfigurace.

Aktualizace funkcí verze R2

System_CAPS_importantDůležité

Informace v této části platí jenom pro nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.

System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 obsahuje následující funkce, které se poprvé vyskytly v nástroji Center 2012 R2 Configuration Manager a které nejsou dostupné v nástroji System Center 2012 Configuration Manager s aktualizací SP2:

 • Přístup k podnikovým prostředkům:

  • Profily certifikátů

  • E-mailové profily

  • Profily sítě VPN

  • Profily sítě Wi-Fi

 • Vylepšení nasazení operačního systému:

  • Spustit skript prostředí PowerShell

  • Nastavit dynamické proměnné

  • Zkontrolovat připravenost

 • Podpora virtuálních pevných disků

 • Změna přiřazení klienta mezi primárními lokalitami

 • Zobrazení výsledného nastavení klienta

V nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 jsou dostupné následující aktualizace, které nejsou dostupné v nástroji Microsoft System Center 2012 Configuration Manager SP2.

 • V produktu System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 došlo k integraci následujících rozšíření pro službu Microsoft Intune uvedených v produktu System Center 2012 R2 Configuration Manager. Pokud jste už některá z těchto rozšíření nainstalovali, už se nebudou zobrazovat v uzlu Rozšíření pro Microsoft Intune v konzole nástroje Configuration Manager.

  • Rozšíření nastavení zabezpečení pro iOS 7 a iOS 8

  • Rozšíření pro podnikový režim Internet Exploreru

  • Rozšíření pro Windows Phone 8.1

  • Rozšíření pro podmíněný přístup

  • Rozšíření e-mailových profilů

  Další informace o rozšířeních najdete v tématu Plánování, jak používat rozšíření v Configuration Manageru.

 • V zařízeních se systémem iOS 7 nebo novějším teď můžete přidružit aplikace k připojení k síti VPN. Když tyto aplikace spustíte, otevřou dané připojení k síti VPN.

  Profily sítě VPN teď navíc podporují systém Android 4.0 a novější verze.

  Další informace naleznete v části Profily sítě VPN v nástroji Configuration Manager.

Viz také

Základy použití nástroje System Center 2012 Configuration Manager