Změna nastavení aktualizací softwaru

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 zahrnuje sadu výchozích zásad aktualizace, které pomáhají zajistit včasné nasazení důležitých aktualizací a aktualizací zabezpečení. V některých případech budete chtít tyto zásady změnit za účelem splnění jedinečných požadavků pro vaši organizaci. Mezi zásady, které lze změnit, patří úrovně schválení aktualizací pro server a klienty a čas instalace aktualizací, nebo zda jsou aktualizace pouze staženy a zda mají být někteří klienti nebo servery vyloučeni ze správy aktualizací. (Ve výchozím nastavení jsou všechny počítače připojené k doméně zahrnuty do správy aktualizací.)

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna nastavení aktualizací softwaru

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Zabezpečení.

 3. Klepněte na kartu Aktualizace a pak v podokně úloh klepněte na položku Změnit nastavení aktualizací softwaru.

 4. Na kartách Aktualizace serveru a Aktualizace klienta zvolte jednu ze čtyř následujících možností aktualizací:

  • Vysoká   Všechny aktualizace a aktualizace Service Pack jsou automaticky schváleny pro instalaci.

  • Střední   Všechny aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace a aktualizace definic jsou automaticky schváleny pro instalaci.

  • Nízká   Všechny aktualizace zabezpečení a aktualizace definic jsou automaticky schváleny pro instalaci.

  • Žádná   Žádné aktualizace nejsou automaticky schváleny pro instalaci.

 5. Na kartě Plán vyberte, kdy a jak mají být aktualizovány servery a klientské počítače.

 6. Na kartě Zahrnuté počítače zvolte názvy počítačů a skupiny aktualizací, které chcete do aktualizací zahrnout. Můžete také změnit skupinu aktualizací, do které jednotlivé počítače patří.

 7. Klepnutím na tlačítko OK použijte změny.