Povolení nebo zakázání virtuální privátní sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Virtuální privátní síť (VPN) v systému Windows SBS 2008 můžete povolit nebo zakázat spuštěním průvodce tolikrát, kolikrát potřebujete.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení virtuálních privátních sítí

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Konfigurovat virtuální privátní síť. Otevře se průvodce nastavením virtuální privátní sítě.

 4. Klepněte na přepínač Povolit uživatelům připojení k serveru pomocí sítě VPN.

 5. Průvodce povolí službu Směrování a vzdálený přístup, nakonfiguruje směrovač a nastaví síť Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) VPN. Poté, co průvodce dokončí povolení sítě VPN, klepněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka

  Může být nutné otevřít port 1723 ve směrovači, aby bylo možné povolit připojení VPN přes směrovač. Některé směrovače také vyžadují povolení propustnosti PPTP, aby síť VPN správně fungovala. Pokyny k otevření portu získáte v dokumentaci od výrobce směrovače.

Zakázání virtuálních privátních sítí

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Konfigurovat virtuální privátní síť. Otevře se Průvodce nastavením virtuální privátní sítě.

 4. Klepněte na přepínač Nepovolovat uživatelům připojení k serveru pomocí sítě VPN.

 5. Průvodce zakáže službu Směrování a vzdálený přístup, zavře port 1723 ve směrovači a odebere konfiguraci VPN. Jakmile průvodce dokončí zakázání sítě VPN, klepněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka

  Může být nutné zavřít port 1723 ve směrovači, aby bylo možné zakázat připojení VPN přes směrovač. Pokyny k zavření portu získáte v dokumentaci od výrobce směrovače.