Aktualizace odkazů webů služby Office Live Small Business na serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Před aktualizací odkazů na weby služby Office Live Small Business je třeba provést úkol Nastavit web služby Office Live Small Business.

Je vhodné aktualizovat odkazy webu služby Office Live Small Business na serveru, aby byly k dispozici ze Vzdáleného webového pracoviště, Konzoly systému Windows SBS a miniaplikace Odkazy na ploše. Tyto odkazy by měly být aktualizovány, pokud je pravdivé některé z následujících tvrzení:

  • Od spuštění průvodce weby služby Office Live Small Business uplynulo 24 až 48 hodin a v průvodci jste vybrali možnost přesměrování webu.

  • Ručně jste přesměrovali název domény na web služby Office Live Small Business.

  • Webové nebo IP adresy webů služby Office Live se změnily.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Aktualizace odkazů na weby služby Office Live Small Business.

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Sdílené složky a weby a pak klepněte na položku Weby.

  3. V části Úlohy webů klepněte na položku Aktualizace odkazů systému Office Live Small Business na vašem serveru.

  4. V okně zprávy Zadejte své Windows Live ID zadejte Windows Live ID a heslo přiřazené k účtu služby Office Live Small Business.