Vysvětlení principu programu zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li společnosti Microsoft pomoci zlepšit kvalitu, spolehlivost a výkon systému Windows SBS 2008, můžete se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft.

Pokud budete s účastí v programu souhlasit, bude společnost Microsoft Corporation shromažďovat statistické informace o konfiguraci vašeho systému, o výkonu některých součástí systému Windows a určitých typech událostí. Tyto informace vás nemohou identifikovat. Systém Windows bude společnosti Microsoft pravidelně odesílat malý soubor se souhrnem shromážděných informací. Soubor se přenáší prostřednictvím Internetu.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů Windows SBS 2008 shromažďuje informace o tom, jakým způsobem používáte následující software: Windows SBS 2008, Windows Server 2008 R2 a Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Odesílaná data neobsahují žádné informace, podle kterých by bylo možné identifikovat vás nebo vaši společnost. Nemusíte vyplňovat žádné dotazníky a vše probíhá automaticky – nebudete vyrušováni. Nemělo by dojít ke zpomalení práce počítače. Nebude-li počítač připojen k Internetu, budou data zahozena. Společnost Microsoft neposkytuje tyto informace jiným společnostem – využívá je sama v souhrnné podobě ke zlepšování softwaru pro své zákazníky.

Následující postupy popisují, jak se můžete připojit, přihlásit nebo ukončit účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Poznámka

  • Vyplnění těchto postupů vyžaduje připojení k Internetu.

  • K dokončení těchto postupů musíte mít oprávnění správce sítě.

Chcete-li se zapojit do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů pro systém Windows Small Business Server 2011 Standard, postupujte takto:

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klikněte na kartu Domů a potom v části Začínáme - úlohy klikněte na odkaz Možnosti zasílání komentářů uživatele.

  3. V dialogovém okně Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů klikněte na přepínač Zapojit se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li mít možnost volby nebo ukončení účasti v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů pro Windows Small Business Server 2011 Standard, postupujte takto:

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klikněte na kartu Domů a potom v části Začínáme – úlohy klikněte na odkaz Možnosti zasílání komentářů uživatele.

  3. V dialogovém okně Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů klikněte na přepínač Do programu se nyní nechci zapojit.

  4. Klikněte na tlačítko OK.