Kdy spustit průvodce opravou sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Následující tabulka obsahuje seznam problémů, které může Průvodce opravou sítě zjistit a opravit. Seznam není vyčerpávající a existuje spousta dalších problémů, které může průvodce opravit. Doporučuje se spustit průvodce opravou sítě před provedením dalších kroků odstraňování problémů, pokud máte problémy v síti. Příležitostně může být nutné spustit průvodce opravou sítě dvakrát nebo třikrát, aby se opravily všechny problémy.

Kdy spustit průvodce opravou sítě Co průvodce opravou sítě kontroluje a opravuje

Služba DHCP nefunguje správně

 • Je služba DHCP Server spuštěná?

 • Nechybí předmět služby DHCP nebo není chybný?

 • Je rozsah vyloučení IP adres služby DHCP správný?

 • Je služba DHCP Server nainstalovaná?

  note
  Službu DHCP Server je nutné přeinstalovat.

 • Je služba DHCP Server nastavena na automatickou?

 • Je ověřování a vazby služby DHCP správné?

Služba DNS nefunguje správně

 • Je služba DNS nainstalovaná?

  note
  Službu DNS Server je nutné přeinstalovat.

 • Je služba DNS Server nastavena na automatickou?

 • Je služba DNS spuštěná?

 • Je služba DNS Server správně nakonfigurovaná?

 • Existují pro server záznamy A a AAAA a jsou přesné?

 • Existuje záznam CompanyWeb CNAME?

 • Existuje záznam CNAME pro web?

 • Nejsou zakázané mechanismy rozšíření pro službu DNS (EDNS)?

 • Je reverzní zóna DNS správně nakonfigurovaná?

 • Je zóna předávání DNS správně nakonfigurovaná?

 • Byla nalezena zóna předávání DNS pro firemní doménu (pokud existuje veřejný záznam FQDN)?

 • Nechybí v zóně DNS pro předávání záznam?

  note
  Chybějící záznam zóny DNS pro předávání je nutné ručně vytvořit.

 • Nepoužívají se servery pro předávání místo kořenových serverů? (Pokud ano, průvodce zobrazí varování, ale neopraví problém automaticky.)

Uživatelé se nemohou přihlásit do systému Windows SBS 2008

 • Je správně nakonfigurovaný síťový adaptér?

 • Není primární síťová adaptér nový nebo nechybí?

 • Je v síťovém adaptéru více statických IP adres?

  Poznámka

  Aplikace Windows SBS 2008 nepodporuje více IP adres v síťovém adaptéru. Zobrazí se varování a pak je odebrána další IP adresa.

 • Nejsou v síti duplicitní IP adresy?

 • Není v síťovém adaptéru konfigurováno více bran než jedna?

  Poznámka

  Systém Windows SBS 2008 nepodporuje překlad síťových adres (NAT). Síťové adaptéry s více než jednou branou jsou automaticky zakázány.

 • Existuje na serveru více síťových adaptérů?

  Poznámka

  Systém Windows SBS 2008 nepodporuje více síťových adaptérů na serveru. Zobrazí se varování a je zakázán další síťový adaptér.

Místní nebo vzdálení uživatelé nemají přístup do sítě Windows SBS 2008

 • Je certifikát podepsaný vlastním držitelem stále platný?

 • Je se službou IIS spojený nějaký certifikát?

  • Pokud existují platné důvěryhodné certifikáty, průvodce naváže certifikát na službu IIS.

  • Pokud platný důvěryhodný certifikát neexistuje, průvodce naváže na službu IIS certifikát podepsaný vlastním držitelem.

  • Pokud vypršela platnost důvěryhodného certifikátu a zobrazí se varování, že jeho platnost vypršela a je třeba jej obnovit, nahraďte certifikát certifikátem podepsaným vlastním držitelem a navažte jej na službu IIS.

  • Jestliže vypršela platnost certifikátu podepsaného vlastním držitelem, průvodce vystaví nový certifikát a naváže jej na službu IIS.

  • Pokud dojde ke změně nebo aktualizaci důvěryhodného certifikátu nebo certifikátu podepsaného vlastním držitelem, průvodce znovu vytvoří instalační balíček certifikátu a pak zobrazí varování, že certifikát je nutné znovu distribuovat osobám, které používají vzdálené počítače nebo vzdálená zařízení.

 • Je nainstalována služba certifikační autority?

 • Je služba certifikační autority nastavena na automatickou?

 • Je služba certifikační autority správně nakonfigurována?

Systém Windows SBS 2008 nemůže vyhledat síť Internet

 • Nezměnil se směrovač?

  Poznámka

  Je nutné vyhledat nový směrovač opětovným spuštěním průvodce připojením k Internetu.

 • Je směrovač k dispozici?

  Poznámka

  Průvodce požaduje restartování směrovače. Pokud to nefunguje, obraťte se na poskytovatele ISP.

 • Jsou správně nastavena mapování portu?

  Poznámka

  Pokud směrovač není zařízení s certifikátem UPnP™, obdržíte chybovou zprávu s výzvou k ručnímu ověření mapování portu směrovače.

Existují problémy s externí doménou nebo názvem domény

 • Je externí služba DNS správně nakonfigurovaná?

 • Je nakonfigurována externí doména?

  Poznámka

  Průvodce zobrazí upozornění, že je třeba spustit průvodce správou internetové adresy.

 • Jsou oprávnění poskytovatele domény správná?

  Poznámka

  Zobrazí upozornění, že je třeba zkontrolovat oprávnění poskytovatele domény.

Dochází k problémům s e-mailem

 • Je primární adresa SMTP stejná jako FQDN serveru?

 • Existuje platná odchozí adresa SMTP IP?

  Poznámka

  Zobrazí varování, že je třeba opravit odchozí adresu SMTP IP.

 • Jsou odchozí oprávnění SMTP správná?

  Poznámka

  Zobrazí upozornění, že je třeba zkontrolovat odchozí oprávnění SMTP.

Uživatelé nemají přístup k e-mailům na interním webu.

 • Je nainstalovaný cizí konektor brány na interním webu a odkazuje na adresář s e-maily?

 • Je na interním webu povolen e-mail?

Vzdálení uživatelé nemají přístup na vzdálené webové pracoviště

 • Jsou nastavení proxy terminálové služby a terminálové brány správná?

 • Je povolena služba Vzdálené volání procedur prostřednictvím protokolu HTTP?

Vzdálení uživatelé nemají přístup k síti prostřednictvím sítě VPN

 • Existuje skupina zabezpečení VPN?

 • Je instalována služba Směrování a vzdálený přístup?

 • Je služba Směrování a vzdálený přístup nastavena na automatickou?

 • Pokud byla síť VPN aktivována spuštěním průvodce virtuální privátní sítí, je spuštěná služba Směrování a vzdálený přístup?

  Poznámka

  Pokud průvodce virtuální privátní sítí nepovolil službu Směrování a vzdálený přístup, neprovádějte žádnou akci.

 • Je nastavení služby Zásady sítě správné?

 • Jsou mapování portu brány Windows firewall platná?

 • Jsou mapování portu ve směrovači platná?

 • Je metoda ověřování VPN v registru správně nastavená?