Uživatelé a skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Tato část uvádí témata popisující běžné úlohy správy uživatelů a skupin v síti.

Seznam témat, která jsou k dispozici pro přidruženou oblast funkcí, zobrazíte klepnutím na některý z následujících odkazů: