Dokumentace katalogu řešení pro systém Windows Small Business Server „7“ Preview

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 nabízí mnoho různých dokumentů obsahujících řešení, které vám pomohou pochopit, nainstalovat a konfigurovat funkce produktu. Seznamte se s následujícími dokumenty na webu Technická knihovna systému Windows Small Business Server:

Hodnocení produktu

Pomocí dokumentace Hodnocení produktu se seznámíte s řešeními, která systém Windows SBS 2008 poskytuje pro malou podnikovou síť.

  • Novinky v systému Windows Small Business Server „7“ Preview (již brzy)

Plánování a architektura

Dokumentace Plánování a architektura vám pomůže navrhnout spolehlivé síťové řešení systému Windows SBS 2008 pro vaši organizaci. Tato dokumentace vám pomůže určit potíže, které souvisejí s požadavky na hardware a správu, před nasazením systému Windows SBS 2008 v organizaci.

Začínáme

V následující dokumentaci Začínáme se seznámíte s funkcemi, které jsou k dispozici v systému Windows SBS 2008, včetně základních konceptů a kroků požadovaných k instalaci vyhrazeného síťového řešení systému Windows SBS 2008.

  • Již brzy

Nasazení

Pomocí následující dokumentace Nasazení nainstalujete a konfigurujete systém Windows SBS 2008 ve vaší organizaci. Uživatelé začínající používat systém Windows SBS 2008 i uživatelé upgradující z existující instalace mohou tuto dokumentaci využít k přípravám a nasazení výkonné počítačové sítě splňující požadavky malého podniku.

Operace

V následující dokumentaci Operace se seznámíte s mnoha aspekty používání systému Windows SBS 2008 ve vaší organizaci. Tato podrobná dokumentace zahrnuje koncepční a procedurální informace o konfiguraci a správě různých funkcí serveru.

  • Způsob konfigurace funkce Přímý přístup v systému Windows Small Business Server „7“ Preview (již brzy)

  • Způsob konfigurace funkce Search Express Server v systému Windows Small Business Server „7“ Preview (již brzy)

  • Způsob konfigurace funkce Office Web Application v systému Windows Small Business Server „7“ Preview (již brzy)

Zabezpečení a ochrana

Pomocí následující dokumentace Zabezpečení a ochrana můžete zvýšit zabezpečení sítě systému Windows SBS 2008.

  • Zálohování síťových počítačů pomocí systému Windows Server s kódovým označením „Breckenridge“. (již brzy)

Poradce při potížích

Pomocí následující dokumentace Poradce při potížích můžete diagnostikovat příčinu problémů nebo chyb a vyřešit je.

Technické odkazy

V dokumentaci Technické odkazy se seznámíte s pokročilými součástmi a s možnostmi jejich používání v prostředí sítě systému Windows SBS 2008.

  • Již brzy

Další informace

Většina dokumentace, která je k dispozici pro systém Windows Small Business Server 2008 (Windows SBS 2008), se vztahuje také na systém Windows SBS 2008. Informace o systému Windows SBS 2008 získáte v technické knihovně systému Windows Small Business Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108272).