Změna členství ve skupině pro uživatelský účet

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna členství ve skupinách pro uživatelský účet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na uživatelský účet, jehož členství ve skupinách chcete změnit, a pak klepněte v části s úlohami na možnost Změnit členství ve skupinách.

  4. Na stránce Členství uživatele <uživatelský účet> ve skupinách proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li přidat tento uživatelský účet do skupiny, vyberte skupiny ze seznamu Skupiny a pak klepněte na tlačítko Přidat.

    • Chcete-li tento uživatelský účet odebrat ze skupiny, vyberte skupinu ze seznamu Skupiny uživatele <uživatelský účet> a pak klepněte na tlačítko Odebrat.